...
         aktualności          sakramenty          o parafii          linki          kontakt         

„Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości.”
błog. Jerzy Popiełuszko, męczennik, kapelan Solidarności


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII MROKÓW!

ZAPLANUJ SWÓJ CZAS NA MODLITWĘ! - PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KOLEJNO:

1 - PRAKTYCZNY KALENDARZ PARAFII MROKÓW, A W NIM:
WYDARZENIA, GODZINY NABOŻEŃSTW, INTENCJE MSZALNE, WOLNE TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH
*Aby poznać szczegóły, wystarczy kliknąć opis pod datą danego wydarzenia*
2 - BIEŻĄCE OGŁOSZENIA Z ŻYCIA PARAFII
3 - ARTYKUŁY RELIGIJNE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA, INFORMACJE O LITURGII i ŚWIĘTYCH
4 - AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE Z WARSZAWY I OKOLIC: m.in. koncerty, wykłady, spotkania
*Wszystkie linki pod wydarzeniami są aktywne - wystarczy je skopiować i otwierać w nowym oknie*
5 - MROKÓW POMAGA, gdzie znajdziecie linki do wybranych akcji charytatywnych

ZACHĘCAMY DO REGULARNYCH ODWIEDZIN NASZEJ STRONY i ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE PARAFII!


*KALENDARZ PARAFII MROKÓW*
Stan na 11.10.2016r.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE i LITURGIA SŁOWA NA KAŻDY DZIEŃ:
http://www.niedziela.pl/spis_liturgia.php


OGŁOSZENIA PARAFIALNE na 23 października 2016r.
Rocznica Poświęcenia Kościoła


Ostatniej niedzieli (16.10)
w 3 mszach świętych udział
wzięło około 400 wiernych,
z czego ponad połowa przyjęła Komunię.
Dziękujemy za Waszą obecność i świadectwo.
W Tygodniu misyjnym poczujmy się,
jak Apostołowie i spróbujmy zachęcić
choć część Parafian,
a jest nas przecież około 1 800 osób,
do modlitwy w naszym kościele.
Wszystkich nieobecnych i poszukujących Boga
serdecznie zapraszamy na każdą niedzielną Eucharystię!

PRZYJMUJEMY NA WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH!
Gotowe kartki leżą pod chórem. Prosimy zaznaczać,
czy chodzi Wam o Wypominki jednorazowe, półroczne,
czy roczne. Prosimy o czytelne pismo.

PRZEZ CAŁY MIESIĄC ZAPRASZAMY NA RÓŻANIEC:
-w niedziele po Sumie o 12.00
-w tygodniu o 16.30.

Przedstawiamy kosztorys naprawy rzutnika:
Zasilacz: 180zł netto,
Usługa serwisowa
wraz z czyszczeniem projektora: 200zł netto,
Przesyłki: 30zł netto.
RAZEM: 410zł netto (504,30 zł brutto).
Dziękujemy za Wasze ofiary na ten cel.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
będziemy mogli korzystać z urządzenia
już od niedzieli 30. października.
Pamiętajmy o modlitwie
za naszego tajemniczego dobrodzieja,
który 5 lat temu ufundował nam rzutnik.

W środę 19.10 wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki,
legendarnego kapelana Solidarności, męczennika.

W sobotę 22.10 wspomnienie św. Jana Pawła II,
uroczysta msza o 17.00.

W NIEDZIELĘ 23.10
(1) TACA NA POTRZEBY MISYJNE i EWANGELIZACYJNE
(2) PO KAŻDEJ MSZY ŚW. ZBIÓRKA DO PUSZEK NA KUL
(3) rozpoczynamy Tydzień Misyjny

W NIEDZIELĘ (30.10)
taca na pokrycie kosztów renowacji obrazu Matki Bożej Dobrej Śmierci
Prosimy także o większe indywidualne ofiary na renowację wedle Waszych możliwości. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

WE WTOREK 1 LISTOPADA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
(1) MSZE O 8, 10 i 12
(2) SUMA O 12 ZA NASZYCH ZMARŁYCH
POLECANYCH W WYPOMINKACH
(3) PO SUMIE O 12 PROCESJA NA CMENTARZ:
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego
(4) NA CMENTARZU BĘDĄ CZYTANE WYPOMINKI.
Wszystkich zebranych wtedy na cmentarzu
zachęcamy do skupienia i wspólnej modlitwy
za naszych Zmarłych!

WE ŚRODĘ 2 LISTOPADA
DZIEŃ ZADUSZNY
BĘDĄ 2 MSZE o 10 i 19 dla pracujących
(*Nie będzie mszy o 17.00!)
O 19.00 pomodlimy się szczególnie za naszych Parafian, którzy odeszli do wieczności w 2016 r. Szczególnie ciepło zapraszamy Rodziny i Bliskich naszych Zmarłych.

Kończą się zapisy na kandydatów do Służby przy Ołtarzu.
Zapraszamy chętnych chłopców i dziewczynki.
Zapisy u ks. Proboszcza.

Czytajmy prasę katolicką.
Intencje mszalne przyjmujemy po mszach świętych.

PLANOWANE WYJAZDY PARAFIALNE:
(1) POBYT WYPOCZYNKOWO-LECZNICZY
W TRUSKAWCU 15-22 listopada 2016
Koszt 850zł lub 1250zł
w zależności od standardu pokoju.
(2) PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ:
18.02-25.02.2017.
Cena 1000zł+555USD+130USD
Szczegółowe infomacje u ks. Proboszcza.
Ulotki informacyjne o obu wyjazdach
są do wglądu w gablocie k/kościoła.

Zaczęły się jesienne słoty.
Bądźmy widoczni i pamiętajmy o odblaskach
idąc po naszych drogach, szczególnie po zmroku!

Naszym Parafianom i Gościom życzymy
dobrej niedzieli i coraz większej troski
o naszą świątynię w wymiarze duchowym i praktycznym!

*
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ (16.10)

Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał:
«Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

KOMENTARZ DO EWANGELII:
http://archidiecezja.warszawa.pl/multimedia/xxix-niedziela-zwykla-ks-przemyslaw-cwiek/


ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA (16-23.10)


WE WTOREK 18.10
Święto św. Łukasza Ewangelisty

Św. Łukasz, poganin z pochodzenia, był lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał się współpracownikiem św. Pawła i towarzyszem jego podróży misyjnych. Napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Jemu zawdzięczamy prawie wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa. W swojej Ewangelii przedstawił Chrystusa jako lekarza dusz i ciał. Przekazał nam przypowieść o synu marnotrawnym, o odpuszczeniu grzechów jawnogrzesznicy i skruszonemu łotrowi. Dante nazwał św. Łukasza „historykiem łagodności Chrystusowej”. Według tradycji św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai. Symbolem jego jest wół, ponieważ zaczyna swą Ewangelię opisem ofiary Starego Testamentu.


W ŚRODĘ 19.10
bł. Jerzego Popiełuszki, męczennika.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli na Białostocczyźnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli i studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966 -1968 odbywał służbę wojskową w jednostce w Bartoszycach, przeznaczonej specjalnie dla seminarzystów. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1972 roku z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który był dla Księdza Popiełuszki wzorem i duchowym autorytetem.

Pracował w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Był m.in. duszpasterzem akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie. Po przełomowych strajkach zorganizował również duszpasterstwo ludzi pracy. Był jednym z inicjatorów Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Organizował wykłady dla robotników lekarzy, znany był również z troski o ludzi ubogich, prześladowanych oraz rodziny internowanych. W swojej działalności potrafił wokół idei wolności i solidarności zjednoczyć różne środowiska stolicy, od hutników, pielęgniarki i studentów po artystów.

Msze za Ojczyznę
Msze św. w kościele p/w św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu zainicjował ks. prałat Teofil Bogucki w październiku 1980. Od 22 lutego 1981 odprawiano je systematycznie w ostatnią niedzielę miesiąca. Wtedy także ks. prałat powierzył ks. Jerzemu ich celebrowanie, wygłaszanie homilii oraz przygotowania organizacyjne. Kazania religijno- patriotyczne ks. Popiełuszki to głoszenie ewangelicznej Prawdy. Ks. Jerzy przypominał podstawowe prawdy o człowieku i świecie. Prawda była dla jego słuchaczy umocnieniem i otuchą. Z tych powodów kazania stały się przedmiotem oszczerczych ataków władz PRL. W ostatnią niedzielę miesiąca, do żoliborskiej świątyni, aby modlić się za Ojczyznę coraz liczniej przybywali wierni z całej Warszawy i z różnych zakątków Polski. Ks. Popiełuszko bardzo starannie przygotowywał oprawę plastyczną. Ich inspiracją często były rocznice wydarzeń historycznych, życie wielkich Polaków oraz realia lat 80. W końcowej części mszy aktorzy warszawscy przedstawiali programy poetycko-muzyczne o charakterze patriotyczno-narodowym. Najczęściej recytowano wiersze napisane w XIX wieku, szczególnie romantyczne[18].

Ks. Jerzy był legendarnym kapelanem „Solidarności”. Poniósł śmierć męczeńską za swoje przekonania w 1984 r. 19 października 1984 r., wracając ze spotkania z wiernymi w Bydgoszczy, został w Górsku koło Torunia uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Po kilku dniach poszukiwań, ciało Księdza Jerzego Popiełuszki zostało znalezione w wodach zalewu nieopodal Włocławka.

Do grobu Księdza Jerzego, znajdującego się obok kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, stale przybywają liczni wierni z Polski i całego świata. Jan Paweł II modlił się u grobu ks. Jerzego 14 czerwca 1987 r. Ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym Kościoła katolickiego odbyło się 6 czerwca 2010 w Warszawie na Placu Piłsudskiego.


W CZWARTEK
św. Jana Kantego, miłosiernego profesora

Św. Jan urodził się w Kętach w roku 1390. Studiował filozofię i teologię na Akademii Krakowskiej, a później został jej profesorem. Wykładał na wydziale filozoficznym i teologicznym. Własnoręcznie przepisywał traktaty teologiczne. Odbył pielgrzymkę do Rzymu. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc inaczej zaradzić nędzy, wyzbył się własnego odzienia i obuwia. Umarł 24 grudnia 1473 roku, rozdawszy ubogim całe swoje mienie. Relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie.


W PIATEK
bł. Jakuba Strzemię, biskupa.

Bł. Jakub urodził się w roku 1340. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu franciszkanów. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich kresów. W roku 1391 został arcybiskupem halicko-lwowskim. Z wielką gorliwością organizował życie religijne w rozległej archidiecezji. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Cieszył się zaufaniem króla Władysława Jagiełły. Umarł 20 października 1409 r.


W SOBOTĘ 22.10
św. Jana Pawła II, papieża.

Karol Józef Wojtyła, imię papieskie: Jan Paweł II. Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy w 1946 r. Został wybrany na papieża 16 października 1978 r., przyjmując imię Jan Paweł II. Dewizą jego pontyfikatu stały się słowa Totus Tuus (Cały Twój).

Jan Paweł II nauczał nie tylko w oficjalnych dokumentach Kościoła, ale również w homiliach, przemówieniach i przesłaniach, wygłaszanych w czasie pielgrzymek i z różnych innych okazji. Napisał 14 encyklik, 11adhortacji, 5 konstytucji, kilkaset listów i dorocznych orędzi. Podczas środowych katechez przedstawił syntezę nauczania Kościoła m.in. o Trójcy Świętej, o Matce Bożej, o człowieku, Kościele i sakramentach. Do tajemnic Różańca dołączył pięć nowych Tajemnic Światła. W nauczaniu w sprawach wiary i moralności łączył elementy posoborowej doktryny z dynamicznie rozwijającymi się kierunkami współczesnej filozofii i teologii.

Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r., w wigilię ustanowionego przez siebie święta Miłosierdzia Bożego. W niecały miesiąc po śmierci, kolejny papież - Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Błogosławionym został ogłoszony 1 maja 2011 r. Kanonizacja odbyła się 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

W NIEDZIELĘ 23.10
Rocznica poświęcenia kościoła

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin - w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona - ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych - na najbliższą niedzielę). Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga - to jego poświęcenie (dawniej zwane też konsekracją; obecnie termin ten jest używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi). Błogosławi się tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego - na przykład gdy wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą - przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach - tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.

Każdy kościół posiada swój tytuł. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze ze starożytności. Według obecnie obowiązujących uregulowań tytułem kościoła może być:

Przenajświętsza Trójca lub każda z Osób Bożych, czyli Bóg Ojciec, Jezus Chrystus pod wezwaniem tajemnicy Jego życia lub pod imieniem już wprowadzonym do liturgii, Duch Święty
Matka Boża pod wezwaniem już przyjętym w liturgii
święci aniołowie
święty wpisany do Martyrologium Rzymskiego lub bezsprzecznie kanonizowany.
Kościół może nosić tytuł błogosławionego, ale tylko wtedy, gdy ten błogosławiony został zgodnie z prawem wpisany do kalendarza danej diecezji - wymagana jest wówczas zgoda ordynariusza. Kościół może mieć tylko i wyłącznie jeden tytuł. Istnieje jednak możliwość wyboru dwóch lub więcej świętych, pod warunkiem, że w kalendarzu liturgicznym występują oni razem (np. święci Apostołowie Piotr i Paweł).

Źródło:
www.liturgia.niedziela.pl, brewiarz.pl, mateusz.pl


TAJEMNICE ŚWIATŁA - cz. 2/5
Wspominamy św. Jana Pawła II na modlitwie różańcowej!


TAJEMNICA DRUGA ŚWIATŁA
PIERWSZY CUD W KANIE GALILEJSKIEJ

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzeki do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli.
(J 2, 2-8)

Cud w Kanie Galilejskiej jest pierwszym objawieniem Chrystusowej wszechmocy. Od tego momentu liczne znaki będą potwierdzały Jego naukę, żeby 'uwierzyli w Niego Jego uczniowie'. Ta tajemnica ukazuje nam również Maryję, która jest dla nas Pośredniczką Bożych łask. Jak w Kanie, nie są Jej obce nasze troski i kłopoty

Panie Jezu, Ty każdego dnia objawiasz swoją chwałę w moim życiu poprzez różne znaki, Ty jesteś wzorem pełnienia woli Ojca i całkowitego powierzenia siebie Ojcu.

Maryjo, Twoim fiat ucz mnie, jak szukać woli mego Zbawiciela i być jej posłusznym.

Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie, gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę.

Jan Paweł II

1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo,
1 Chwała Ojcu.

ŹRÓDŁA:
http://adonai.pl/modlitwy/?id=swiatla


Tylko w Kościele i dzięki modlitwie Kościoła
możemy trwać mocno w wierze i świadectwie!
Watykan: Papież Franciszek kanonizował nowych Świętych (17.10)


„Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Salomon Leclercq, Józef Sánchez del Río, Emanuel González García, Ludwik Pavoni, Alfons Maria Fusco, Józef Gabriel del Rosario Brochero i Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Catez są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele” – powiedział papież wygłaszając formułę kanonizacyjną.

Na początku liturgii prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato i towarzyszący mu postulatorzy podeszli do papieża i poprosili, aby przystąpiono do kanonizacji błogosławionych. Kardynał przedstawił krótkie życiorysy nowych świętych.

Przypomniał, że żyjący w drugiej połowie XVIII wieku męczennik czasów rewolucji francuskiej brat Salomon Leclercq był członkiem zgromadzenia braci szkolnych. Odznaczał się gorliwością w wypełnianiu swych obowiązków i głębokim życiem duchowym. Zginął wraz z innymi kapłanami w zamienionym na więzienie stołecznym klasztorze karmelitów 2 września 1792 roku.

Drugi z męczenników – Meksykanin, Józef Sánchez del Río żył na początku XX wieku. Oddał życie za wiarę jako 14-letni chłopiec 10 lutego 1928 roku, gdy w kraju trwały prześladowania religijne. Był brutalnie torturowany. Na wszelkie namawianie go do wyrzeczenia się wiary odpowiadał okrzykiem: „Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Maryja z Guadalupe!”.

W burzliwym czasie wojny domowej w Hiszpanii działał także bp Emanuel González García (1877-1940). Był gorliwym duszpasterzem, założycielem Dzieła Tabernakulów-Kalwarii. Należące do niego osoby zobowiązywały się do częstego kontaktu z Jezusem Eucharystycznym jak trzy Maryje i św. Jan Apostoł na Kalwarii. Był świadkiem profanacji wielu kościołów podczas wojny domowej w swej ojczyźnie.

Kolejny z nowych świętych, włoski kapłan Ludwik Pavoni (1784-1849) założył Zgromadzenie Synów Maryi Niepokalanej (pawonianów), był wybitnym społecznikiem. Również inny Włoch, ks. Alfons Maria Fusco (1839-1910) był założycielem nowej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela (baptystynek) z Nazaretu.

Z kolei Argentyńczyk Józef Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), kapłan, duszpasterz Gauczów, był też członkiem III zakonu dominikańskiego. Znany był ze swej gorliwości apostolskiej, posługując chorym i przemierzając rozległe tereny swej parafii.

Ostatnia w gronie nowych świętych, Elżbieta od Trójcy Świętej Catez (1880-1906) była francuską karmelitanką, mistyczką. Heroicznie znosiła wielkie cierpienia choroby Addisona.

ŹRÓDŁO:
http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/papiez-franciszek-kanonizowal-siedmiu-nowych-swietych/


PAPIESKIE NOMINACJE KARDYNALSKIE POD LUPĄ - cz. 2/4


Europa traci, zyskuje Afryka i Ameryka Łacińska

Europejczycy systematycznie tracą na rzecz umiędzynarodowienia kolegium kardynalskiego. Choć nadal jeszcze stanowią najliczniejszą grupę kontynentalną: 54 ze 121 uprawnionych do uczestnictwa w konklawe, czyli z prawem wyboru następnego papieża, (purpuraci powyżej 80. roku życia tracą prawo uczestnictwa w konklawe).

I tak wśród ogłoszonych nominatów znajdują się arcybiskupi z egzotycznych krajów:

- abp Bangui w Republice Środkowej Afryki, Dieudonne Nzapalainga,
- abp Dhaki w Bangladeszu, Patrick D'Rozario,
- abp Port Moresby w Papui Nowej Gwinei, John Ribat,
- abp Port Louis na Mauritiusie Maurice Piat.

Ponadto trzej arcybiskupi z Ameryki Łacińskiej
- abp Brasilii, Sergio da Rocha,
- abp Meridy w Wenezuelii, Baltazar Enrique Porras Cardozzo,
- abp. Tlalnepanila w Meksyku, Carlos Aquiar Retes

Drugi filarem w strategii Franciszka budowania własnej większości w kolegium są kreacje w USA. Tamtejszy episkopat, ze względu na swoją wielkość, możliwości finansowe i wpływy w Kościele, powszechnym odgrywa dla papieża rolę szczególną. Do tej pory zasiada w nim konserwatywna większość pochodząca z nominacji dwóch poprzedników Franciszka Jana Pawła II i Benedykta XVI, których linia nie pokrywa się z filozofią obecnej głowy Kościoła. Amerykańscy biskupi skutecznie blokują przeorientowanie się Kościoła powszechnego na kurs Franciszka z wizją "ubogiego Kościoła ubogich ludzi".

Spektakularnego przykładu dostarcza tu kardynał Raymond Leo Burke, stojący de facto na czele szerokiego frontu antybergogliowskiego. Przebudowa episkopatu USA należy więc do priorytetowych posunięć Franciszka. "Nuncjatura papieska w Waszyngtonie to zwrotnica w strategii papieża Bergoglio" - oświadczył niedawno czołowy watykanista Sandro Magister, ktyóry ma dostęp do zakulisowych informacji z zza Spiżowej Bramy. Stąd nuncjuszem w Waszyngtonie papież uczynił w tym roku swojego zaufanego, francuskiego abp. Christophera Pierre'a. Ten na miejscu troszczy się o przebudowę amerykańskiego episkopatu.

Klucz do sukcesu? Zmiany w USA

Pierwszym krokiem w tym kierunku było przyznanie kluczowego stanowiska metropolity Chicago (z 2,2 mln katolików) społecznie zaangażowanemu biskupowi Blase'owi Cupichowi. Ten 67-letni hierarcha, podobnie jak papież, nie mieszka w pałacu biskupim, tylko w małym mieszkanku koło swojej katedry. W ub. roku Franciszek powołał go indywidualnie na synod w Rzymie, gdy jego rodzimi współbracia w biskupstwie pominęli go przy ustalaniu delegacji na synod. W tym roku papież dołączył go do szalenie istotnej kongregacji watykańskiej ds. biskupów, zajmującej się obsadzeniem stanowisk biskupich. Teraz Cupich razem z innymi 16 hierarchami został wyróżniony nominacją kardynalską.

Drugim amerykańskim biskupem, który otrzyma purpurę, jest metropolita Indianapolis Joseph William Tobin. Wcześniej pracował on w Watykanie jako sekretarz kongregacji ds. zakonów. Jego nominacja na metropolitę Indianapolis w 2012 roku była eleganckim pozbyciem się go z Kurii Rzymskiej przez papieża Benedykta XVI. Tobin okazywał się bowiem zbyt uległy wobec progresywnych amerykańskich domów zakonnych, żądających m.in. święceń dla zakonnic. Ostatnio abp Tobin ostro się sprzeciwił Michaelowi Pence'owi, kandydatowi na wiceprezydenta ze stajni Donalda Trumpa. Pence jako gubernator stanu Indiana odmówił przyjęcia uchodźców syryjskich.

Tak, jak spektakularne są purpury dla Cupicha i Tobina, tak niemniej znaczące w tej amerykańskiej ukła-dance papieża pozostaje pominięcie abp. Filadelfii, Charlesa J. Chaputa, pomimo że wszyscy jego po-przednicy nosili kapelusz kardynalski. Chaput, pierwszy amerykański arcybiskup pochodzenia indiańskie-go (z plemiona Prairie Band of the Potawatomi), wsławił się obsesyjnymi filipikami przeciwko wyborowi Johna Kerry'ego na prezydenta USA (2004), gdyż ten propagował aborcję. Za takie samo podejście do aborcji Chaput krytykuje obecnego prezydenta Obamę (podobnie jak jego reformę zdrowia). Na ostat-nim synodzie w Rzymie należał do najbardziej zajadłych krytyków papieża.

Autor jest profesorem historii i politologii w WSE ks. Józefa Tischnera w Krakowie i na uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu.

Źródło:
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20830523,europejscy-biskupi-maja-powod-do-obaw-papiez-franciszek-czysci.html


NAJMŁODSZY PROBOSZCZ W ARCHIDIECEZJI OBEJMIE PARAFIĘ NA SŁUŻEWIE


Decyzją kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, nowym proboszczem parafii św. Dominika na warszawskim Służewie został mianowany o. Krzysztof Michałowski OP. Objęcie parafii nastąpi w niedzielę, 23 października, podczas Mszy św. o godz. 12.30.

Ojciec Krzysztof Michałowski OP będzie najmłodszym proboszczem w Archidiecezji Warszawskiej. Ma 38 lat. Urodził się 3 maja 1978 r. w Warszawie. Jego rodzinnym miastem jest Milanówek, tam chodził do podstawówki i liceum. Po maturze studiował na Uniwersytecie Warszawskim – najpierw przez rok geologię, a później przez 3 lata zarządzanie i marketing. W 2001 r. wstąpił do Zakonu Dominikańskiego. 17 sierpnia 2002 r. złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Warszawie i Krakowie 24 maja 2008 r. przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku zamieszkał w klasztorze na Służewie, gdzie pracuje do dzisiaj.

Przez pierwsze trzy lata opiekował się dziećmi, ministrantami i bielankami, Różańcem Rodziców oraz wspólnotą modlitewną. W 2011 r. został duszpasterzem studentów w Duszpasterstwie Akademickim stUdnia. Jest także odpowiedzialny za comiesięczne wieczory modlitwy uwielbienia. Przez ostatnie miesiące koordynował parafialny etap Światowych Dni Młodzieży.

W niedzielę, 23 października 2016 r., o. Krzysztof Michałowski OP zostanie proboszczem parafii św. Dominika. Jej poprzedni proboszcz, o. Witold Słabig OP, zmarł niespodziewanie 9 sierpnia 2016 r. w wieku 54 lat.

Parafia świętego Dominika na warszawskim Służewie została erygowana 3 sierpnia 1952 r. przez Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Od początku prowadzili ją bracia dominikanie z klasztoru św. Józefa, który powstał w 1937 r. W 1994 r. oddano do użytku kościół, w którym do dziś trwają prace wykończeniowe.

Parafia obejmuje teren między ulicami Puławską, Doliną Służewiecką i Aleją Wilanowską. Mieszka tu ok. 22 tysiące osób. Do licznych wspólnot, grup i duszpasterstw należą osoby z całej Warszawy i nie tylko. Najliczniejsze grupy to Żywy Różaniec (blisko 50 róż, w tym 20 róż w ramach Różańca Rodziców) i Duszpasterstwo Akademickie stUdnia.

W klasztorze pracuje obecnie 36 braci, wielu z nich angażuje się w pracę duszpasterską i parafialną. Dominikanie prowadzą spotkania przygotowujące do sakramentów (m.in. do chrztu i bierzmowania dla osób dorosłych), organizują wykłady z zakresu teologii, filozofii, liturgii i sztuki chrześcijańskiej (Studium Dominicanum, Szkoła Śpiewu Liturgicznego, Studium Chrześcijańskiego Wschodu), udzielają informacji i pomocy dotyczącej sekt i nowych ruchów religijnych, prowadzą działalność charytatywną (Fundacja św. Marcina de Porres) i dydaktyczno-naukową (Instytut Tomistyczny). Klasztor na Służewie to także dom nowicjatu dominikańskiego. Obecnie formuje się w nim 18 braci.

Do służewskiego klasztoru należał także bł. Michał Czartoryski, który zginął jako kapelan w Powstaniu Warszawskim, towarzysząc do końca rannym powstańcom. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 13 czerwca 1999 r. wraz z 107 męczennikami II wojny światowej.

ŹRÓDŁO:
http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/nowy-proboszcz-parafii-sw-dominika/


JASNA GÓRA: 100 TYSIĘCY WIERNYCH PRZEPRASZAŁO ZA GRZECHY NARODU


Z udziałem ponad 100 tys. pielgrzymów na Jasnej Górze 15.10 odbyła się „Wielka Pokuta” czyli nabożeństwo przebłagalne za grzechy i prośba o miłosierdzie dla naszego narodu. Na program całodniowej modlitwy składają się: dziękczynienie za to co dokonało się w historii Polski, część pokutna ze świadectwami i adoracją eucharystyczną oraz Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Jak podkreślił jeden z organizatorów Wielkiej Pokuty, Maciej Bodasiński z fundacji Solo Dios Basta, spotkanie jest wyznaniem wiary i przekonania, że odnowa jest możliwa tylko w Bogu i przez Maryję. Jest to odpowiedź na kryzys duchowy Polaków.

– Polacy bardzo potrzebują interwencji Pana Boga Wielu Polaków odchodzi od wiary, od Kościoła, odwraca się od Boga, przestaje żyć przykazaniami, jest coraz bardziej poranionych, żyje w lęku, małżeństwa się rozpadają, rodzi się coraz mniej dzieci, wiele jest objawów duchowego kryzysu. Przez modlitwę pokutną, zwłaszcza w Roku Miłosierdzia możemy wyprosić wiele łask – powiedział organizator.

Bodasiński wskazał na słowa s. Faustyna, która powiedziała, że konfesjonał jest trybunałem Bożego Miłosierdzia. – Dlatego spowiedź odbywa się tutaj dosłownie wszędzie, wyznajemy swój grzech, ale drugim krokiem jest pokuta czyli uczynienie pewnego wysiłku, który ma przebłagać Boga za nasze winy i słabości – podkreśla organizator.

Dodaje, że nie możemy mówić o narodowym grzechu, ale o grzechach Polaków czyli każdego z nas. – Podmiotem, który popełnia grzech jest każdy z nas, ale suma naszych grzechów rani całą wspólnotę i widzimy jak my, Polacy coraz bardziej się ranimy i wiemy, że tylko Pan Bóg ze swoją miłością może nas uzdrowić – podkreśla Bodasiński.

Przypomina, że Wielka Pokuta była zaplanowana już rok temu i nikt nie mógł wtedy przewidzieć tego co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, że „część z nas Polaków wyznała wiarę w ciemność, która jest symbolem śmierci, martwej duszy, ta ilość złości, nienawiści, która pojawiła się nagle w przestrzeni między nami jest tak ogromna, że Pan Bóg doskonale to przewidział, by dać nam szansę teraz do wyznania wiary w światło”.

Źródło :
http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/na-jasnej-gorze-trwa-wielka-pokuta-uczestniczy-ponad-100-tys-wiernych/


Abp Józef Górzyński nowym Metropolitą Warmińskim


Pochodzący z Archidiecezji Warszawskiej - i pracujący tu dotychczas - abp Józef Górzyński odbył uroczysty ingres do archikatedry św. Jakuba w Olsztynie obejmując urząd arcybiskupa metropolity warmińskiego. 57-letni hierarcha zastąpił abp. Wojciecha Ziembę, który w tym dniu przechodzi na emeryturę.

W homilii nowy metropolita warmiński mówił o zachwycającym ale i zobowiązującym dziedzictwie Warmii: dziedzictwie ducha i chrześcijańskiej kultury, zapisanym w ludziach i licznych zabytkach. „To także dziejące się dziś, konkretne życie mieszkańców tej ziemi. Trudne życie na pięknej ziemi” – mówił metropolita warmiński.

Zwrócił uwagę, że ziemia warmińska otworzyła się na chrześcijaństwo wyjątkowo i została wyjątkowo pobłogosławiona przez Boga gorliwymi głosicielami Ewangelii i wielu wybitnymi pasterzami. „Została naznaczona wspaniałymi miejscami kultu, których splendor do dziś zachwyca” – mówił abp Górzyński. – Wśród tych miejsc są i te, które Bóg sam wskazał przez cudowne objawienia Niepokalanej Maryi”.

Hierarcha przypomniał, że najnowsza, wojenna i powojenna historia obeszła się z rdzennymi mieszkańcami tej ziemi niezwykle brutalnie, a większość została zmuszona do opuszczenia swych domów i do emigracji. Wielu z nich, zaznaczył, dało heroiczne świadectwo swojej wiary, a niektórzy są kandydatami na ołtarze.

Abp Józef Górzyński jest doktorem liturgiki Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie. Urodził się 5 marca 1959 roku w Żelechowie. W 1979 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku z rąk kard. Józefa Glempa. Przez dwa lata pracował jako duszpasterz, będąc wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Grójcu.

4 listopada 2013 r. ks. Józef Górzyński został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Sakrę przyjął 7 grudnia 2013 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Na dewizę biskupią wybrał słowa: „Ad Mysterium ministrandum” (Do posługi Tajemnicy).

10 lutego 2015 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej.

Źródło :
http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/abp-jozef-gorzynski-metropolita-warminskim/


Wspomnienie: KAPŁAN DIALOGU - KS. JAN ZIEJA


Ks. Jan Zieja (1897-1991) był kapłanem znanym z charyzmatycznych kazań i działalności społecznej. Jego życiorys zawiera szereg aktywności związanych z pracą duszpasterską (kapelan Legionów, Zakładu dla Niewidomych w Laskach, Armii Krajowej, Szarych i praw człowieka (Rada Pomocy Żydom „Żegota”, Dom Matki i Dziecka w Słupsku, KOR, uniwersytety ludowe). Mottem jego życia były słowa „Nigdy nie zabijaj nikogo”.

Nowy cykl spotkań w ramach "Dziedzińca Dialogu" będzie poświęcony ks. Janowi Ziei, którego 25. rocznica śmierci przypada 19 października

Księdzu Janowi Ziei – charyzmatycznemu kaznodziei i działaczowi społecznemu – poświęcony będzie nowy cykl spotkań w ramach „Dziedzińca Dialogu”. Organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II wystawy, wydarzenia artystyczne, debaty oraz Msza święta w intencji zmarłego ćwierć wieku temu kapłana odbędą się od 14 do 19 października na skwerze przed kościołem sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Projekt przygotowany został z okazji obchodzonej w tym roku 25. rocznicy śmierci charyzmatycznego warszawskiego kaznodziei oraz przypadającej na przyszły rok 120. rocznicy jego urodzin. „Twarze dialogu – ks. Jan Zieja” jest pierwszą edycją nowego cyklu rozwijającego tematy podejmowane w ramach „Dziedzińca Dialogu”. Ideą przewodnią cyklu jest zwrócenie uwagi na osoby, które swoim życiem i wartościami, przyczyniły się do urzeczywistniania dialogu i afirmacji godności człowieka.

W niedzielę 16 października o godz. 17.00 w kościele sióstr wizytek Mszę w intencji ks. Ziei odprawi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Po liturgii jubileuszowe widowisko muzyczne zaprezentuje Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wydarzeniem kończącym cykl „Twarze dialogu – ks. Jan Zieja” będzie debata w sali konferencyjnej Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej. 19 października – dokładnie w dniu, w którym przypada 25. rocznica śmierci duchownego, o świadectwie jego życia rozmawiać będą o. Tomasz Dostatni, Jan Turnau i Jacek Moskwa. Dyskusję zakończy wieczór wspomnień o warszawskim duszpasterzu.

Źródło i plan wydarzeń :
http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/twarze-dialogu-ks-jan-zieja/


AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE:
WARSZAWA i NASZE OKOLICE


BIEŻĄCE WYDARZENIA:
http://archidiecezja.warszawa.pl/


MROKÓW POMAGA


1 - Pomoc dla Patryka Fiuka z Tarczyna

"Przekaż 1% swojego podatku na leczenie Patryka Fiuka. Od urodzenia chorego na Mukowiscydozę. To bardzo proste! Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym podać nazwę fundacji, która opiekuje się Patrykiem.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce-Zdroju,
numer KRS: 0000064892.
Więcej info o Patryku:
http://www.patrykfiuk.pl/index.html
http://www.facebook.com/events/214766281946671/


2 - 1% na mieszkankę Tarczyna Kasię Markowską.
Więcej szczegółów na jej temat
można znaleźć pod adresem
http://www.kasiamarkowska.pl
KRS: 0000037904
w polu "Cel szczegółowy 1%":
10374 Markowska Katarzyna


3 - Możesz wspomóc Misyjne Dzieło Pomocy
Ad Gentes wysyłając SMS
pod nr 72032 o treści MISJE
Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT)
Więcej informacji o projekcie:
http://www.adgentes.misje.pl/mozesz-pomoc-295/sms-72032-298


4 - POMOC dla SEMINARIUM MISYJNEGO
"REDEMPTORIS MATER" W WARSZAWIE

Przekaż 1% podatku na seminarium lub dokonaj wpłaty.
NUMER KONTA (dla wpłat w Polsce):
Archidiecezjalne Seminarium Redemptoris Mater
ul. Heroldów 12, 01-991 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA
dla PLN: 96 1030 1654 0000 0000 0873 8301 5 - WESPRZYJ AKCJE CARITAS

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM W AKCJI KROMKA CHLEBA:
http://kromkachleba.caritas.pl/

Wesprzyj fundusz pomocy uchodźcom, informacje na stronie:
http://www.caritas.pl/

5 - JAK MOŻESZ WSPOMÓC POLSKI CZERWONY KRZYŻ?

1. Zostań regularnym darczyńcą Polskiego Czerwonego Krzyża.

Konto bankowe:
13 1160 2202 0000 0000 2987 3563
Millennium Bank SA

Do przelewu zagranicznego należy podać dodatkowo kod:
IBAN: PL13 1160 2202 0000 0000 2987 3563
SWIFT: BIGBPLPWXXX

Przekazane darowizny można odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

2. Przekaż dary rzeczowe dla naszych podopiecznych
3. Zostań wolontariuszem
4. Zostań Honorowym Dawcą Krwi.

Szczegóły na:
http://www.pck.pl/pages,8_19.html


LICZNIK ODWIEDZIN
dzięki uprzejmości stat.4u.pl

(KLIKNIJ LOGO)

stat4u