...
         aktualności          sakramenty          o parafii          linki          kontakt         

„Adwent... ta podróż nigdy się nie kończy!”
Papież Franciszek, Anioł Pański, 1 XII 2013


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII MROKÓW!

ZAPLANUJ SWÓJ CZAS NA MODLITWĘ! - PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KOLEJNO:

1 - PRAKTYCZNY KALENDARZ PARAFII MROKÓW, A W NIM:
WYDARZENIA, GODZINY NABOŻEŃSTW, INTENCJE MSZALNE, WOLNE TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH
*Aby poznać szczegóły, wystarczy kliknąć opis pod datą danego wydarzenia*
2 - BIEŻĄCE OGŁOSZENIA Z ŻYCIA PARAFII
*Dodatkowo kilka krótkich artykułów z życia Kościoła, o liturgii i świętych*
3 - AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE Z WARSZAWY I OKOLIC: m.in. koncerty, wykłady, spotkania
*Wszystkie linki pod wydarzeniami są aktywne - wystarczy je skopiować i otwierać w nowym oknie*
4 - WAŻNE DATY Z ŻYCIA PARAFII MROKÓW

ZACHĘCAMY DO CZĘSTEGO KORZYSTANIA i ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE PARAFII!


*KALENDARZ PARAFII MROKÓW*
Stan na 26.11.2014r.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE, LITURGIA SŁOWA,
ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ:
http://www.niedziela.pl/spis_liturgia.php


OGŁOSZENIA PARAFIALNE
na 1 Niedzielę Adwentu, dn. 30 XI 2014r.


1. W TĘ NIEDZIELĘ (30 XI):
(1) rozpoczniemy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Jest to zarazem początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego.
*
(2) Tego dnia Ojciec Święty Franciszek dokona oficjalnego otwarcia Roku Życia Konsekrowanego, ogłoszonego z okazji 50. rocznicy uchwalenia przez Sobór Watykański II Dekretu o odnowie życia zakonnego „Perfectae Caritatis”.
*
(3) Taca 30 XI będzie naszym wsparciem dla Seminarium Duchownego w Warszawie. W imieniu ks. Rektora i kleryków dziękujemy za złożone ofiary.
*
(4) Po mszach ministranci będą zbierać do puszek na 6 XII.

2. OD ŚRODY 3 XII ZAPRASZAMY NA RORATY!
*RORATY W MROKOWIE BĘDĄ RANO O 6:30:
-w każdą środę i sobotę Adwentu,
-podczas Rekolekcji (pon-śr),
-8 XII i 24 XII.
*UWAGA!
W środy i soboty w Adwencie nie będzie mszy o 17:00.

3. W przyszłym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca (4-7 XII). W czwartek prosimy o modlitwę za kleryków i o nowe powołania. W pierwszy piątek możliwość spowiedzi od 16 do 17, msza do Serca Jezusa o 17:00, w sobotę roraty do Serca Maryi o 6:30, w niedzielę 7 XII Adoracja po Sumie o 12:00.

4. Już dziś zapraszamy Was na Rekolekcje adwentowe,
które w Mrokowie będą od 14 do 17 grudnia.

5. Serdecznie zachęcamy! ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM w czasie Światowych Dni Młodzieży z Ojcem Świętym w 2016r.
Szczegóły: poniżej, w osobnym artykule.
*
Pod chórem jest lista dla Wolontariuszy. Są już pierwsze zgłoszenia. Gratulujemy odwagi i prosimy o więcej!

6. Nadal czekamy na zgłoszenia do Liturgicznej Służby przy Ołtarzu - zapraszamy Chłopców i Dziewczynki od klas trzecich wzwyż. Zgłoszenia przyjmuje ks. Proboszcz.

7. Przyjmujemy już intencje mszalne na nowy rok kalendarzowy. Prosimy o zamawianie PO mszach świętych.

8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
-we wtorek sługa chorych i cierpiących, zakonnik,
błog. Rafał Chyliński,
-we środę apostoł Indii i Japonii, współzałożyciel jezuitów,
św. Franciszek Ksawery,
-w czwartek św. Barbara, Patronka górników.
-w sobotę jeden z najbardziej czczonych świętych,
dobroduszny biskup tureckiej Myrry, ulubieniec dzieci - św. Mikołaj.

9. UWAGA! DZIECI i RODZICE
Kochane Dzieciaki wraz z Rodzicami zapraszamy na Mikołajkową mszę świętą z niespodzianką w przyszłą niedzielę (7 XII) o godz. 10:00.

10. Korzystajmy z mediów katolickich i czytajmy prasę.

11. Pogoda się zmienia, zaczyna się deszczowo-śniegowy okres, dlatego w trosce o porządek i ciepło w naszym kościele przypominamy, aby dobrze czyścić obuwie przed wejściem do kościoła i zawsze zamykać za sobą drzwi. Bardzo prosimy, aby nie kłaść nóg na klęczniki. Jak dobrze wiecie, w czasie jesienno – zimowym znacząco wzrastają koszty utrzymania kościoła i plebanii, szczególnie w kwestii ogrzewania. Dziękujemy za zrozumienie
i - w miarę Waszych możliwości - prosimy o większe ofiary za tydzień.
*
Wszystkim życzymy dobrego tygodnia.
Niech Jezus umocni nas swoim błogosławieństwem
na cały okres Adwentu!


EUROPA: AKTYWNA KOBIETA, CZY ZMĘCZONA STARUSZKA?
Papież Franciszek w Parlamencie Europejskim
Strasburg, 25 listopada 2014r.


„Zwracając się dziś do was i wychodząc od mojego powołania jako pasterza, chciałbym skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty – powiedział Papież na wstępie swojego przemówienia w Parlamencie Europejskim.

Orędzie nadziei, którego podstawą jest ufność, że trudności mogą stać się silnymi katalizatorami jedności, by przezwyciężyć wszelkie obawy, jakie Europa przeżywa razem z całym światem. Nadziei w Panu, który przekształca zło w dobro, a śmierć w życie. Zachęty, by powrócić do stanowczego przekonania ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy pragnęli przyszłości opierającej się na zdolności do wspólnego działania na rzecz przezwyciężenia podziałów i krzewienia pokoju i jedności wśród wszystkich narodów kontynentu.(...)

„Z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie zmęczenia i starzenia się Europy – babci, już bezpłodnej i nie tętniącej życiem zaznaczył Franciszek. – Z tego względu wydaje się, że wielkie ideały, które inspirowały Europę, straciły moc przyciągania na rzecz biurokratycznych mechanizmów technicznych jej instytucji. Dołączają się do tego pewne nieco egoistyczne style życia, charakteryzujące się bogactwem już nie do utrzymania, a często obojętnym wobec otaczającego świata, zwłaszcza najuboższych. (...) Istocie ludzkiej grozi sprowadzenie do bycia jedynie trybikiem w mechanizmie, traktującym ją na równi z dobrem konsumpcyjnym, którego można używać, tak że – jak to niestety często widzimy – gdy życie nie odpowiada potrzebom tego mechanizmu, jest odrzucane bez większego wahania, jak w przypadku nieuleczalnie chorych, ludzi starszych opuszczonych i pozbawionych opieki lub dzieci zabijanych przed urodzeniem”.

Franciszek zaznaczył, że jest to „wielkie nieporozumienie” polegające na pomieszaniu środków i celów, a wpisujące się w kulturę odrzucenia i agresywny konsumpcjonizm. W tym kontekście istotna odpowiedzialność spoczywa na parlamentarzystach, by pamiętali o duchowym wymiarze osób i zbiorowości.

„Wy, jako parlamentarzyści, jesteście powołani także do wielkiej misji, choć mogłaby się ona wydawać nieużyteczna: do troski o kruchość narodów i osób" – stwierdził Ojciec Święty.

Tekst pochodzi ze strony Radia Watykańskiego:
http://pl.radiovaticana.va/news/2014/11/25/papieskie_przem%C3%B3wienie_w_parlamencie_europejskim:_czas_budowa%C4%87_europ%C4%99/pol-837983


ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - pamiętamy!
ADWENT CZASEM NADZIEI!


Jan Paweł II
o trzech wymiarach chrześcijańskiej nadziei
17 XII 2003 — Audiencja generalna i życzenia świąteczne

1. «Blisko jest królestwo Boże, bądźcie pewni, nie opóźni się». Słowa te, zaczerpnięte z dzisiejszej liturgii, wyrażają atmosferę naszego modlitewnego, pełnego wzruszenia przygotowania do bliskich już świąt Bożego Narodzenia.

Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei, która przenika nasze najgłębsze doświadczenia osobiste i wspólnotowe.

2. Każdy człowiek marzy o świecie bardziej sprawiedliwym i solidarnym, w którym godne warunki życia i pokojowe współistnienie przyczyniałyby się do kształtowania harmonijnych relacji pomiędzy ludźmi i narodami. Często bywa jednak inaczej. Przeszkody, konflikty i trudności różnej natury często pojawiają się w naszym życiu, a niekiedy niemal je wypełniają. Siły i odwaga potrzebne do zaangażowania się w to, co dobre, mogą ustąpić złu, niekiedy bowiem zdaje się, że zdobywa ono przewagę. W takich właśnie chwilach przychodzi nam z pomocą nadzieja. Tajemnica Bożego Narodzenia, którą za kilka dni przeżyjemy na nowo, daje nam pewność, że Bóg jest Emmanuelem — Bogiem z nami. Dlatego nigdy nie powinniśmy czuć się osamotnieni. On jest nam bliski, stał się jednym z nas, przyjmując ciało w dziewiczym łonie Maryi. Dzieląc nasz pielgrzymi los na tej ziemi, sprawił, że możemy osiągnąć radość i pokój, których pragniemy w głębi naszego serca.

3. Okres Adwentu przypomina inny jeszcze aspekt nadziei, który dotyczy sensu i wartości życia w sposób bardziej ogólny. Nierzadko stawiamy sobie dzisiaj pytania: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki sens ma to, co robimy na ziemi, co nas czeka po śmierci?

Istnieje wiele dobrych i uczciwych celów życia: dążenie do większego dobrobytu materialnego, postęp społeczny, naukowy i ekonomiczny, pełniejsze urzeczywistnienie aspiracji osobistych i społecznych. Czy jednak wystarczy osiągnąć te cele, aby spełnić najgłębsze pragnienia naszej duszy?(...)

4. Musimy zwrócić jeszcze uwagę na trzeci charakterystyczny aspekt chrześcijańskiej nadziei, który uwidacznia się w sposób szczególny podczas Adwentu. Człowiekowi, który wznosząc się ponad swe codzienne doświadczenia, dąży do komunii z Bogiem, Adwent, a przede wszystkim Boże Narodzenie, przypominają, że to Bóg postanowił wyjść nam naprzeciw. Stając się dzieckiem, Jezus przyjął naszą naturę i ustanowił na zawsze przymierze z całą ludzkością.

Na zakończenie możemy zatem stwierdzić, że sensem chrześcijańskiej nadziei, o której przypomina nam Adwent, jest wierne oczekiwanie, gotowość do działania i radosne otwarcie na spotkanie z Panem.

On przyszedł w Betelejem, aby pozostać z nami, na zawsze.

Źródło:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_17122003.html


(2) NOWY DZIAŁ - PAPIESKI ALFABET CYTATÓW - DZIŚ LITERA J, cz. II

Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić.

Jeśli nauczycie się odkrywać Jezusa w Eucharystii, to będziecie umieli odkrywać Go także w waszych braciach i siostrach, a w szczególności w najuboższych.
Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 194.

Jak przeniknąć poza granice dobra i zła.
Początek i kres niewidzialne
Przenikają do nas
I widział Bóg, że było dobre.
Widział – odnajdywał ślad własnej istoty.

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Gdzie jesteś źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.
Źródło: Tryptyk rzymski

Źródło:
http://pl.wikiquote.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II *

(3) ŻYCIORYS JANA PAWŁA II DLA AMBITNYCH:
http://www.centrumjp2.pl/jan-pawel-ii/biografia-jana-pawla-ii/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II


Aktualne akcje humanitarne:
I TY MOŻESZ POMOC...


(1) ...BIEDNYM DZIECIOM Z PARAFII MROKÓW

*Niedługo zaczniemy naszą
coroczną Akcję pomocy świątecznej "ANIOŁEK"
Prosimy tylko o dary rzeczowe!

(2) ...SIOSTROM NA UKRAINIE

*Na warszawskim pl. Wilsona do 22 XII trwa Jarmark świąteczny. Kupując w domku drewnianym nr 9 możecie wspomóc Siostry z monasteru Świętej Elisawiety w Mińsku na Białorusi. Misją Sióstr jest wsparcie duchowe i socjalna pomóc chorym i cierpiącym. Siostry odwiedzają m.in. chorych w Psychiatrycznym Szpitalu Państwowym, w pensjonacie dla dzieci niepełnosprawnych, domu dla dzieci specjalnej troski oraz oddziale gruźlicznym. Przypominamy: W-wa, pl. Wilsona, domek nr 9, w godz.10-20.

(3) ...PRZEŚLADOWANYM CHRZEŚCIJANOM!

W ostatnią niedzielę (9 XI) był VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Hasło tegorocznego Dnia brzmi „Ocalmy chrześcijan w Syrii”.
VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest okazją do podjęcia modlitwy o pokój na świecie i o przestrzeganie wolności religijnej. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca także do wsparcia materialnego potrzebujących. Można to zrobić w dniach 1 listopada – 31 grudnia br, wysyłając, SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 2,46 zł)
*
Więcej informacji o prześladowaniach i akcji pomocowej:
http://parafiawieniec.pl/aktualnosci/vi-dzien-solidarnosci-z-kosciolem-przesladowanym/


ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W 2016 W POLSCE!


UWAGA! ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!
Rozpoczęto zapisy dla woluntariuszy w czasie Światowych Dni Młodzieży z Ojcem Świętym w 2016r. Główne uroczystości odbędą się w Krakowie, ale pomóc można wszędzie, nawet w miejscu zamieszkania, dlatego wszystkich chętnych i zainteresowanych gorąco zachęcamy do pomocy w tym radosnym wydarzeniu.

Nie musisz mieszkać w Krakowie, żeby zostać wolontariuszem ŚDM. W zależności od tego, czym się interesujesz, możesz działać w kilku sekcjach. W ramach wolontariatu ŚDM przy Archidiecezji Warszawskiej jest ich pięć - mówi Martyna Woźniak:

1. Językowa - osoby, które się do niej zgłoszą, kilka miesięcy przed przyjazdem gości muszą się z nimi skontaktować, a w trakcie spotkania zostaną ich tłumaczami.

2. Medyczna - jej celem jest zapewnienie opieki medycznej nad gośćmi we współpracy z placówkami służby zdrowia.

3. Rekreacyjna - członkowie odpowiadają za organizację czasu wolnego gości.

4. Kultury i turystyki - wolontariusze przygotują program kulturalno - turystyczny dla gości: zorganizują koncerty, warsztaty, imprezy sportowe i zaplanują zwiedzanie najciekawszych miejsc w danej okolicy.

5. Zakwaterowania - jej członkowie muszą zachęcić polskie rodziny do przyjęcia zagranicznych gości do swoich domów.

WASZE ZGŁOSZENIA DO WOLONTARIATU
PROSIMY ZOSTAWIAĆ POD CHÓREM!

Więcej na stronie Organizatora:
http://sdm2016.waw.pl/pl/


"Relikwie Chrystusowe w świetle nauki"
O wykładzie z 22.11.2014r. w Warszawie


Wykład "Fides et Ratio. Relikwie Chrystusowe w świetle nauki" odbył się 22 listopada w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Wygłosił go prof. Manuel Rodriguez Almenar, światowej sławy organizator badań syndonologicznych, wykładowca wydziału prawa Uniwersytetu w Walencji, który przez ostatnie 25 lat zajmował się badaniem Świętego Płótna.

- Sudarion to chusta, którą zakrywano twarz ukrzyżowanego po śmierci. Jezus miał ją na sobie w czasie transportu z krzyża do grobu. Po złożeniu ciała została ona zdjęta z twarzy i odłożona na bok. Ciało zostało spowite w całun. Św. Jan pisze, że kiedy św. Piotr po zmartwychwstaniu wszedł do grobu zobaczył sudarion, tam gdzie został wcześniej zostawiony, ale był zwinięty - mówił prof. Almenar. Przypomniał, że skrzynia z chustą opuściła Jerozolimę w VI w., by przez Morze Śródziemne dostać się do Kartaginy, potem do Sewilli i Toledo, a od IX w. znajduje się na szlaku św. Jakuba w katedrze w Oviedo na północy Hiszpanii.

- Z punktu widzenia materialnego płótno nie ma wielkiej wartości. Jest niewielkie, zniszczone, poplamione i brudnawe. Ma za to znaczenie historyczne i łączy się z Męką Chrystusa. Mimo rozpowszechnionego kultu do XX w. nie przeprowadzona nad nim badań naukowych - zauważył syndonolog.

Przypomniał, że pionierem w tej dziedzinie był ks. Giulio Ricci, który w 1985 r. wydał książkę "Człowiek z Całunu". Od 1989 r. prace nad sudarionem prowadzi Hiszpańskie Centrum Syndonologii. Rozpoczynając badania podchodziliśmy do niego nie jak do relikwii, a jak do przedmiotu poznania naukowego - mówił prof. Almenar. Przedstawił wyniki prac zespołu badawczego. - Sudarion to płótno starożytne, lniane, z zagnieceniami i perforowanymi otworami. Był zszywany na głowie, czyli dziurawiony przez igłę, tam gdzie były włosy i broda. Dzięki pachnidłom i wonnością z mirry, aloesu i płatków kwiatów używanych do balsamowania zwłok została na nim zakonserwowana krew - wyliczał.

Zapoznał też słuchaczy z wnioskami z badań. - Plamy to krew z zachowanymi krwinkami czerwonymi. To krew ludzka o grupie AB, czyli taka sama jak na Całunie Turyńskim i na znacznej części cudów eucharystycznych. Krew jest zmieszana z płynem płucnym, który wydostawał się przez nos i usta, co jest charakterystyczne dla osoby ukrzyżowanej. Plamy są "za życia" i pośmiertne. Płotno zostało zaszyte na głowie - wypunktowywał profesor.

Wyjaśnił że dzięki badaniom nad Sudarionem z Oviedo możliwe jest wytłumaczenie wielu wątpliwości co do Całunu. - Między tymi dwoma przedmiotami jest ogromna ilość koincydencji. Na obu płótnach plamy różnią się od siebie, ale ich miejsce wypłynięcia jest takie samo. Plamy odpowiadają konkretnemu ciału. Na ich podstawie odtworzyliśmy twarz zmarłego. Czy Jezus spoczywał w sudarionie? Wydaje się, że tak. A przynajmniej była to, ta sama osoba co z Całunu Turyńskiego - przekonywał.

Hiszpański badacz przypomniał również historię i badania naukowe dotyczące Św. Kielicha z Walencji. - Przeciwnicy Graala twierdzą, że tak kosztowny kielich nie mógł być na Ostatniej Wieczerzy. Archeolodzy dowodzą inaczej.

CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDZIECIE POD LINKIEM:
http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=7646


Święty tygodnia:
FRANCISZEK KSAWERY, (3 XII)
- niestrudzony podróżnik, Apostoł Indii i Japonii


Franciszek urodził się 7 kwietnia 1506 r. na zamku Xavier w kraju Basków (Hiszpania). Na studiach teologicznych zapoznał się z bł. Piotrem Favre i św. Ignacym Loyolą. Trzej przyjaciele oraz czterej inni towarzysze złożyli śluby zakonne. Współzałożyciele Towarzystwa Jezusowego udali się potem do Rzymu, gdzie św. Franciszek otrzymał święcenia kapłańskie.
7 kwietnia 1541 r. Święty wyruszył na misje do Indii. Tam w Goa zabrał się energicznie do wygłaszania kazań, katechizacji dzieci i dorosłych, spowiadał, pomagał ubogim. Katechizował również tubylców. Założył dwa kolegia jezuickie.
Udał się też do Japonii, gdzie nawrócił ok. 1000 Japończyków. Po powrocie do Indii utworzył nową prowincję zakonną, założył nowicjat zakonu i dom studiów.
Umarł w nocy z 2 na 3 grudnia 1552 r. Jego ciało spoczywa w Goa w kościele jezuitów. Pozostawił wiele listów. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Paweł V w 1619 r., a już w trzy lata potem kanonizował Franciszka Ksawerego papież Grzegorz XV.
W 1910 r. papież św. Pius X ogłosił św. Franciszka patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary, a w 1927 r. papież Pius XI ogłosił naszego Świętego wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus głównym patronem misji katolickich. Jest patronem Indii i Japonii oraz marynarzy. Orędownik w czasie zarazy i burz.
Źródła:
http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-12-03


AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE:
WARSZAWA i NASZE OKOLICE


***KATECHEZY WARSZAWSKIE o sumieniu chrześcijanina***
W KOŚCIELE ŚW. ANNY NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU
*POD PONIŻSZYM LINKIEM MOŻESZ
POSŁUCHAĆ NAGRANYCH KATECHEZ
http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=7637***W KINACH***
"KAROLINA" i "MATEO"
W kinach mamy obecnie dwa filmy godne polecenia. Pierwsza propozycja to film "Karolina" o życiu błog. Karoliny Kózkówny, adresowany głównie do młodzieży. Drugi film p.t. „Mateo”, opowiada o życiu sługi Bożego, Mateo da Agnone, wielkiego egzorcysty, wobec którego został wszczęty proces beatyfikacyjny. Umarł, a mimo to przy Jego grobie dochodzi do licznych uzdrowień i uwolnień od wpływu złego ducha. Film obejrzycie m.in. w warszawskim kinie Luna. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia tych filmów!


***POZOSTAŁE WYDARZENIA***

*W sobotę 29 listopada o godz. 17.00
MSZA NA ROZPOCZĘCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
W Archidiecezji Warszawskiej otwarcia
Roku Życia Konsekrowanego 2014/2015
dokona Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski.
Uroczysta Msza św. pod Jego przewodnictwem
zostanie odprawiona
w kościele parafialnym p. w. Ofiarowania Pańskiego
w Warszawie na Ursynowie, ul. Stryjeńskich 21.
NA MSZY OBĘDZIE SIĘ ODNOWIENIE ŚLUBÓW ZAKONNYCH.


*W niedzielę 30 XI o godz. 12:30.
WYKŁAD O EDUKACJI W PIASECZNIE
Fundacja „Na Swoim Miejscu” zaprasza na wykład – świadectwo na temat edukacji domowej - Żegnaj szkoło! - podczas którego swoim doświadczeniem podzieli się młode małżeństwo edukujące w ten sposób własne dzieci. Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest edukacja domowa, jak może wyglądać w praktyce, dlaczego warto w ten sposób budować przyszłość twojego dziecka, zapraszamy! Spotkanie odbędzie się 30 listopada o godzinie 12.30 w auli niebieskiej domu parafialnego po Mszy świętej o godzinie 11.30. W trakcie spotkania zapewniona będzie opieka dla dzieci.
Kościół św. Anny, pl. Piłsudskiego 10.
W domu parafialnym.


*NIEDZIELA, 30 XI, 14:30
FILM MARY'S LAND (ZIEMIA MARYI) W KINIE LUNA
Kolejny raz zapraszamy Parafian i Przyjaciół do kina.
Film „Mary’s Land. Ziemia Maryi”
to fabularna historia o poszukiwaniu Kobiety,
która wywiera bezpośredni wpływ na kolejne osoby
i przez to dokonuje wielkich zmian w świecie.
Film łączy w sobie elementy faktu i fikcji
oraz wątki biblijne, fabularne i dokumentalne (świadectwa).
Zachęcamy szczególnie do zabrania na ten film
młodzieży gimnazjalnej i starszej.
To świetny sposób dla całych rodzin
na rozpoczęcie Adwentu.
Bilety dostępne są w kasie kina Luna.
Promocyjna cena - 10 zł
na hasło „Parafia Zbawiciela”.
(PS Dziękujemy par. Zbawiciela za cenną inicjatywę!)


*W przyszłą niedzielę, 30 listopada, 18:15
KONCERT CHÓRALNY
zapraszamy na kolejny koncert muzyki dawnej
w wykonaniu zespołu Cantores Minores Wratislaviensis
pod dyrekcją Piotra Karpety.
W programie: Rudolphina II - motety dwuchórowe.
Miejsce: Ojcowie Dominikanie
ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa
Początek koncertu o godz. 18.15 w dolnym kościele.
Wstęp wolny.


*W niedzielę 30 listopada o godz. 19.00
KONCERT KLASYCZNY
W ramach III Ursynowskiego Festiwalu
Muzyki Kameralnej i Organowej
zapraszamy na koncert pt. „Spotkanie ze szklaną harfą”.
PARAFIA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
ul. Stryjeńskich 21,
02-791 Warszawa


*W niedzielę 30.11, godz. 19:15
KINO PARAFIALNE - "MARY'S LAND"
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
al. Komisji Edukacji Narodowej 101
02-777 Warszawa
WIĘCEJ O FILMIE:
http://www.pwp.mkw.pl/index.php/kino-ziemia-maryi-30-11-g-1915/


***W niedzielę 30 XI na Mszy o godz. 20.15
rozpoczną się akademickie rekolekcje adwentowe.
Wygłosi je ks. Wojciech Węgrzyniak.
Miejsce: Ojcowie Dominikanie
ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa


*03.12.2014 (1. środa grudnia), godz. 19:30
Temat: Jak trwać przy Bogu, który wszystko może ?
K O N W E R S A T O R I U M w katedrze św. Jana w W-wie
W POSZUKIWANIU BOGA I CZŁOWIEKA…
Szczególnie dla tych wszystkich,
którzy ciągle pragną odkrywać najważniejsze tajemnice…
sala nad zakrystią, wejście od ul. Jezuickiej
prowadzi: ks. Proboszcz Bogdan Bartołd
SERDECZNIE ZAPRASZAMY


***Sobota, 6 XII, godz. 19:00
WIELKI KONCERT ŚWIĄTECZNY
CHÓRU GOSPELOWEGO W MIKOŁAJKI
Sienna Gospel Choir /czyt. sienna gospel kłar/
Adres: Warszawa, Sienna 68/70,
koło Dw. Centralnego i Ronda ONZ,
Będzie świątecznie, wesoło i nastrojowo.
W naszym repertuarze znajdą się,
jak zawsze pełne energii standardy muzyki gospel,
autorskie pastorałki, a dla wielbicieli tradycyjnej
atmosfery świąt przygotowaliśmy piękne polskie kolędy,
w aranżacjach, które z pewnością wprowadzą Was
w ciepły nastrój zbliżających się
Świąt narodzenia naszego Pana! :)
https://www.facebook.com/events/305748912951318/?ref=22


*21 grudnia 2014 r., niedziela, o godz. 19.00
KATEDRA POLOWA, W-WA, UL. DŁUGA 13/15
RECITAL ORGANOWY, wstęp wolny!


WAŻNE DATY Z ŻYCIA PARAFII MROKÓW


*14.12-17.12 Rekolekcje adwentowe
poprowadzi Ksiądź Rekolekcjonista, którego
pamiętamy z Peregrynacji Obrazu Matki Bożej


LICZNIK ODWIEDZIN
dzięki uprzejmości stat.4u.pl

stat4u