...
         aktualności          sakramenty          o parafii          linki          kontakt         

„Dobry człowiek woli sam cierpieć,
niż na cierpienia innych patrzeć.”
ks. Piotr Skarga


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII MROKÓW!

ZAPLANUJ SWÓJ CZAS NA MODLITWĘ! - PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KOLEJNO:

1 - PRAKTYCZNY KALENDARZ PARAFII MROKÓW, A W NIM:
WYDARZENIA, GODZINY NABOŻEŃSTW, INTENCJE MSZALNE, WOLNE TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH
*Aby poznać szczegóły, wystarczy kliknąć opis pod datą danego wydarzenia*
2 - BIEŻĄCE OGŁOSZENIA Z ŻYCIA PARAFII
*Dodatkowo kilka krótkich artykułów z życia Kościoła, o liturgii i świętych*
3 - AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE Z WARSZAWY I OKOLIC: m.in. koncerty, wykłady, spotkania
*Wszystkie linki pod wydarzeniami są aktywne - wystarczy je skopiować i otwierać w nowym oknie*
4 - WAŻNE DATY Z ŻYCIA PARAFII MROKÓW

ZACHĘCAMY DO CZĘSTEGO KORZYSTANIA i ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE PARAFII!


*KALENDARZ PARAFII MROKÓW*
Stan na 21.03.2015r.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE, LITURGIA SŁOWA,
ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ:
http://www.niedziela.pl/spis_liturgia.php


OGŁOSZENIA PARAFIALNE na 29.03.2015r.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej


1. W WIELKI WTOREK (31 MARCA):
(1) O 16:00 OTWARTE ZEBRANIE INFORMACYJNE
W SPRAWIE PLANOWANEGO REMONTU NASZEJ ŚWIĄTYNI.
Wykonawca przedstawi plan prac i odpowie na wszystkie Wasze pytania dotyczące kosztów, metod prac i materiałów.
Zapraszamy zainteresowanych Parafian i Gości.
(2) ZAPRASZAMY NA WIECZÓR PASYJNY
pt. "7 SŁÓW Z KRZYŻA" do szkoły w Mrokowie, początek o 19:00.

2. Dziękujemy za paczki i ofiary złożone na jałmużnę wielkopostną. Prosimy o przynoszenie darów aż do Wielkanocy!

3. Prosimy zgłaszać Chorych do Spowiedzi i Komunii Wielkanocnej do ks. Proboszcza.

4. W naszych licznych przygotowaniach przed Wielkanocą nie wolno nam zaniedbać istoty tego Święta. Zadbajmy, aby z czystym sercem powitać zmartwychwstałego Pana. Spowiedź w Wielkim Tygodniu codziennie pół godziny przed mszą świętą.

5. Zaplanujmy dobrze czas na modlitwę. Liturgia Triduum Paschalnego od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty o godz. 19:00.
(1) W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, przypada także 10. rocznica śmierci Jana Pawła II. Módlmy się za Jego wstawiennictwem o święte i trwałe powołania do służby w Kościele.
(2) W Wielki Piątek będzie nabożeństwo na cześć Męki Pańskiej. Tego dnia wspieramy utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
(3) Tradycyjnie w Wielką Sobotę zapraszamy na adorację Bożego Grobu. Będziemy święcić pokarmy w kościele co pół godziny od 9 do 12. W czasie święcenia ostatnia okazja do spowiedzi. Tego dnia na Liturgię Wigilii Paschalnej przynieśmy dobrze zabezpieczone świece.

*
***6. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego będą 3 msze święte:
o 6 - REZUREKCJA w intencji wszystkich Ofiarodawców oraz Pań zbierających na kwiaty i dekorację do Bożego Grobu,
potem msze o 10:00 i 12:00.
*

7. W Poniedziałek Wielkanocny msze będą
w porządku niedzielnym o 8, 10 i 12. Tego dnia wspieramy KUL.

8. Jest dużo wolnych intencji, zachęcamy do zamawiania. Korzystajmy też z mediów katolickich i czytajmy prasę.

9. Przyszła wiosna, zadbajmy, aby zagościła też na dobre w naszych sercach! Zachęcamy do udziału w Liturgii Triduum Paschalnego. Zadbajmy o religijny charakter nadchodzących dni. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy umocnienia wiary i radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych!

*
Z LITURGII SŁOWA NA WIELKI CZWARTEK
1 Kor 11, 23-26 Ustanowienie Eucharystii

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę».


ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - pamiętamy!
2015 rok został ogłoszony Rokiem Papieża Jana Pawła II


WIELKANOCNE ORĘDZIE URBI ET ORBI (1979)
JAN PAWEŁ II: Zmartwychwstanie niesie pokój i nadzieję!

3. Wchodząc do Wieczernika przez zamknięte drzwi, Chrystus zmartwychwstały pozdrawia swoich uczniów tam zgromadzonych słowami: "Pokój wam!" (J 20, 19).
Są to pierwsze słowa Jego paschalnego orędzia.

Jakże wielkie dobro jest w tyrn pokoju, który On nam daje, a którego świat dać nie może! (por. J 14, 27). Jak ściśle związany jest z Jego przyjściem i z Jego misją! Jak potrzebna jest dla świata Jego obecność, zwycięstwo Jego Ducha, porządek wypływający z Jego przykazania miłości, ażeby ludzie, rodziny, narody, kontynenty mogły cieszyć się pokojem.

Dzisiaj to pozdrowienie Zmartwychwstałego, wyrażone Apostołom w Wieczerniku jerozolimskim, my chcemy powtórzyć z tego miejsca i skierować je wszędzie tam, gdzie ono jest szczególnie aktualne i szczególnie oczekiwane.

Pokój wam!(...)

4. Drodzy Bracia i Siostry! Jakże wymowny jest dla nas ten Dzień, który mówi z całą prawdą a naszym początku. Kamieniem węgielnym całego naszego budowania jest sam Chrystus Jezus (por. Ef 2, 20-21). Ten kamień, odrzucony przez budujących, który Bóg opromienił światłem zmartwychwstania, złożony jest w samym fundamencie naszej wiary, naszej nadziei i naszej miłości. On jest pierwszą racją naszego powołania i misji, którą każdy z nas otrzymuje już na chrzcie.

Dzisiaj pragniemy odkryć na nowo to powołanie, przyjąć na nowo na własność tę misję. Pragniemy sprawić, aby na nowo przenikała ją radość zmartwychwstania. Pragniemy przybliżyć ją na nawo wszystkim ludziom, tym, którzy są blisko, i tym, którzy są daleko.

Dzielimy się wzajemnie, jedni z drugimi, tą radością. Dzielimy ją z Apostołami, z niewiastami, które jako pierwsze przyniosły wieść o zmartwychwstaniu. Zjednoczmy się z Maryją. Regina caeli, laetare!

Człowiek nie może nigdy utracić nadziei w zwycięstwo dobra. Ten dzień niech stanie się dzisiaj dla nas początkiem nowej nadziei.

Tego dnia papież powiedział do rodaków po polsku:

Drodzy Rodacy! Pozwólcie, że odwołam się do słów tej staropolskiej pieśni wielkanocnej:

„Chrystus zmartwychwstan jest, nam za przykład dan jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować, Alleluja!” Poprzez te słowa łączę się z całym Narodem i Kościołem w Polsce. Życzę wam tej wiary, nadziei i miłości, poprzez które zmartwychwstanie Chrystusa owocuje w duszach ludzi - i w dziejach narodów.

Niech ono będzie zawsze nam mocą!
Dla wszystkich, którzy nas słuchają.

Źródło i całe Orędzie:
http://papiez.wiara.pl/doc/378780.W-dniu-zmartwychwstania-poczatek-nowej-nadziei/2


WIELKI TYDZIEŃ W LITURGII: 29.03-05.04.2015


Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

W tym dniu Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby dokonać paschalnego misterium. Kościół wspomina ten wjazd we wszystkich Mszach świętych: przed Mszą główną odbywa się procesja lub uroczyste wejście, przed innymi Mszami wejście zwykłe. Procesji nie można powtarzać


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa jest szczytem roku liturgicznego.

Rozpoczyna się ono od Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek, ma swoje centrum w najbardziej uroczystej z liturgii - liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy II Nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Te trzy dni stanowią jeden wspólny obchód liturgiczny; żadna z liturgii tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy rozesłaniem. Kościół w sposób szczególny trwa w tym czasie przy Chrystusie, kontemplując tajemnicę Jego męki, śmierci i zwycięskiego powstania z martwych.


Wielki Czwartek

Na wypadki, jakie dokonały się w Wielki Czwartek, składają się: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie i modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.


Wielki Piątek - Liturgia na cześć Męki Pańskiej

1. W W. Piątek i W. Sobotę, zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje Eucharystii.

2. Ołtarz ma być zupełnie obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów.

3. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się po południu około godziny 15, jeśli racje duszpasterskie nie przemawiają za późniejszą porą. Liturgia składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.


Wielka Sobota

1. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

2. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych należy poprzedzać wspólną adoracją przy Grobie Pańskim.

3. Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony.

4. Po uroczystej Wigilii, czyli nocnym oczekiwaniu Zmartwychwstania, rozpoczyna się radość wielkanocna, która trwa przez pięćdziesiąt dni.


Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

1. W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca obchodzimy w Kościele uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywamy ją często Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego słusznie noc tego cudu nazywamy wielką.

2. Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzili go Apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości Paschy. Była ona obchodzona przez Izraelitów na pamiątkę wybawienia ich z niewoli egipskiej. W tym samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica naszego odkupienia, wybawienia z niewoli szatana i wprowadzenia nas do ziemi obiecanej, do niebieskiego Ojca. Żydzi obchodzili Paschę dnia 14 nisan, bo tak przykazał im Mojżesz. Przez miesiąc nisan określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu kwietnia. Jednak ze względu na to, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, chrześcijanie już od wieku II pierwszą niedzielę po pełni wiosennej zaczęli obchodzić jako Wielkanoc. Tak też uchwalił sobór w Nicei w 325 roku, dodając, że za pełnię wiosenną uważa się tę, która wypada po zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 marca. Tak więc Wielkanoc może się wahać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.

Źródła:
http://www.niedziela.pl/
http://brewiarz.pl/
http://ordo.pallotyni.pl/


LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
Praktyczny przewodnik po symbolach i znakach


Wigilia Paschalna obchodzona w Wielką Sobotę po zmroku
rozpoczyna Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego:
„Tej właśnie Nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako Zwycięzca wyszedł z otchłani”.

Wigilia – od łac. słowa vigilare: „czuwać” – to nic innego jak czuwanie, jak aktywna obecność. Dlatego Mszał Rzymski, mówiąc o Nocy paschalnej, ukazuje ją jako noc czuwania. Jest to bowiem „Pascha na cześć Pana„, noc Przejścia – z ciemności do światła, z niewoli do wolności, ze śmierci do życia. To przejście jest wyraźnie obecne we wszystkich czterech częściach Wigilii Paschalnej

Poświęcenie ognia
Zapalone poza kościołem ognisko, przy którym przed rozpoczęciem liturgii gromadzą się wierni, to znak Chrystusa, który sam jest żywym Światłem rozjaśniającym ciemności grzechu.

Poświęcenie paschału
Słowom wypowiadanym podczas przygotowania paschału towarzyszą konkretne znaki: na paschale żłobi się znak krzyża, greckie litery Alfa i Omega – „początek i koniec” – odnoszące się do Chrystusa oraz cyfry składające się na bieżący rok; umieszcza się na nim również grana, symbolizujące pięć chwalebnych ran Chrystusa Zmartwychwstałego.

Procesja z paschałem
Po zapaleniu paschału od poświęconego ognia wnosi się go w uroczystej procesji do wciąż ciemnego kościoła. Paschał prowadzi lud, podobnie jak słup ognia prowadził Izraelitów podczas pospiesznej ucieczki z Egiptu; podobnie jak Chrystus prowadzi swój Kościół do radości Zmartwychwstania.

Ważne jest, aby zachować przejrzystość znaku: paschał jest jedynym źródłem światła. W oznaczonym momencie wierni zapalają od niego swoje świece. Żadne sztuczne światło nie jest w stanie zastąpić i przyćmić blasku Zmartwychwstałego Pana, żadne inne światło nie jest w stanie rozproszyć ciemności nocy grzechu. Chrystus jest dawcą nowego Życia i światła wiary.

Exsultet
Orędzie Paschalne, w którym wysławia się Chrystusa Zmartwychwstałego. Wyśpiewuje się „pochwałę świecy”, która Go oznacza, opowiada się o wielkości Nocy Paschy, w której rozpoczyna się nowe życie, przeniknięte blaskiem Jego obecności i chwały. Wierni włączają się w śpiew symbolicznie, stojąc z zapalonymi świecami.

Czytania
W Wigilię Paschalną Kościół „niezwykle obficie zastawia wiernym stół Słowa Bożego”. Po każdym z czytań następuje psalm responsoryjny i modlitwa. Liturgia prowadzi uczestników przez całą historię zbawienia – począwszy od stworzenia świata, poprzez wielkie dzieła, jakich Bóg dokonywał w życiu Narodu Wybranego, po największy cud, jakim było paschalne misterium Chrystusa.

Chwała na wysokości
Śpiew hymnu Chwała na wysokości, w czasie którego biją wszystkie dzwony, to symboliczne przejście od Pierwszego do Nowego Przymierza. Wraz z Chrystusem wchodzimy w rzeczywistość Zmartwychwstania.

Litania do Wszystkich Świętych
Jest wzywaniem wstawiennictwa tych, którzy już w pełni radują się oglądaniem chwały Bożej. Jak w wielu innych znaczących momentach liturgii, zwracamy się do Świętych o pomoc w wypełnianiu zobowiązań płynących ze chrztu.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Po wyrzeczeniu się zła i wyznaniu wiary wierni, stojąc ze świecami ponownie zapalonymi od płomienia paschału, przyjmują pokropienie nowo poświęconą wodą na pamiątkę pierwszego, sakramentalnego obmycia wodami chrztu.

Czerwona stuła na krzyżu
Jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią oraz Jego kapłańskiej i królewskiej godności.

Źródło:
http://www.dst.waw.pl/2013/03/dzien-iii-chrystus-zmartwychwstaly/


Papież Franciszek: Bóg się uniża, aby pielgrzymować ze swoim ludem
Watykan, Liturgia Niedzieli Palmowej, 29 marca 2015r.


O pokorze i służbie jako stylu Boga i chrześcijanina mówił Papież Franciszek otwierając obchody Wielkiego Tygodnia w Watykanie. W uroczystej liturgii Niedzieli Palmowej wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego świata, w tym rzesze młodzieży, gdyż dziś w Kościołach lokalnych na całym świecie obchodzony jest dzień młodzieży. W homilii Franciszek wiele mówił o uniżeniu Jezusa podkreślając, że ten styl nigdy nie przestanie nas zaskakiwać: nigdy nie możemy przywyknąć do Boga pokornego.

„Uniżenie samego siebie jest przede wszystkim stylem Boga: Bóg się uniża, aby pielgrzymować ze swoim ludem, aby znosić jego niewierności – mówił Papież. - Dobrze to widzimy, czytając Księgę Wyjścia: jakież to upokorzenie dla Pana, kiedy słyszy wszystkie te szemrania, narzekania! Kierowali je przeciwko Mojżeszowi, ale w istocie skierowane były przeciw Niemu, ich Ojcu, który wyprowadził ich z niewoli i doprowadził w pielgrzymce przez pustynię do ziemi wolności. W tym tygodniu, Wielkim Tygodniu, który prowadzi nas do Wielkanocy, pójdziemy tą drogą upokorzenia Jezusa. Tylko w ten sposób Wielki Tydzień będzie «święty» także dla nas!”.

Franciszek wskazał, że w Wielkim Tygodniu dużo usłyszymy o pogardzie ludu dla Jezusa i podstępach, które miały doprowadzić Go do upadku. Papież wymienił tu m.in. zdradę Judasza i zaparcie się Piotra oraz wyszydzanie z Jezusa na Drodze Krzyżowej. Przypomniał zarazem, że nie ma pokory bez upokorzenia.

„Pokora oznacza służbę, oznacza pozostawienie miejsca dla Boga, rezygnację z samego siebie, ogołocenia się, jak mówi Pismo – mówił Ojciec Święty. - To jest największe upokorzenie.

Źródło:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/03/29/franciszek_pokora_i_s%C5%82u%C5%BCba_stylem_boga_i_chrze%C5%9Bcijanina/1133104


MAMY NOWE SANKTUARIUM NA WARSZAWSKIM BRÓDNIE
Warszawa, 25.03.2015r.


Od pół wieku odbiera tu cześć figura Matki Bożej Fatimskiej, podarowana przez Prymasa Tysiąclecia. 25 marca abp Henryk Hoser podnosi do rangi sanktuarium kościół Matki Bożej Różańcowej na Bródnie.

Od kiedy powstała kaplica, jako wotum parafian za 100-lecie ich kościoła na Bródnie, drzwi do kościoła Matki Bożej Różańcowej prawie się nie zamykają. Od 7.00 do 21.00 zawsze ktoś modli się przed Najświętszym Sakramentem. Tęsknym wzrokiem za wiernymi patrzy też Matka Boża z figury, podarowanej w 1960 r. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. To wdzięczni rodacy z Hiszpanii i Portugalii przekazali ją niezłomnemu kardynałowi za jego świadectwo wierności Bogu i Matce Najświętszej. Cenna figura odbiera na Bródnie należną cześć od 20 września 1960 r. A jej materialnym wyrazem jest kilkaset wotów, które już nie mieszczą się na okalających boczny ołtarz ścianach. To dlatego proboszcz, ks. Stanisław Wołosiewicz postanowił zwrócić się do ordynariusza diecezji, abp. Henryka Hosera ze śmiałą prośbą o koronowanie fatimskiej Pani. A teraz poprosił także o ustanowienie sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

Kard. Stefan Wyszyński, pełen uznania dla parafian za ofiarność w odbudowie spalonego w czasie wojny drewnianego kościoła, przekazał cenną figurę na Bródno z prośbą, by „królowała w takiej postaci, w jakiej ukazała się w Fatimie, jako Królowa Różańcowa”.

– Mieszkańcy Bródna są tej prośbie wierni już 65 lat. Licznie stawiają się na nabożeństwach różańcowych przed figurą codziennie po Mszy św. o godz. 8, w pierwsze soboty miesiąca i w dniach fatimskich. Włączają się w modlitwę 20 kół różańcowych, a katecheci włączają w różaniec także dzieci szkolne – mówi proboszcz. I przypomina sobie, że o tej figurze, z kościoła na Bródnie, opowiadał mu osobiście Prymas Tysiąclecia, gdy był wikariuszem w parafii przy pl. Narutowicza. – W życiu nie przypuszczałem jednak, że dane mi będzie dożyć koronacji tej figury i ogłoszenia tej świątyni diecezjalnym sanktuarium – mówi ks. Stanisław Wołosiewicz.

25 marca uroczystości podniesienia do rangi diecezjalnego sanktuarium o godz. 18 przewodniczyć będzie abp Henryk Hoser.

Gość Warszawski

Źródło:
http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/od-dzis-nowe-sanktuarium/


DIALOG RECEPTĄ NA RADYKALIZM RELIGIJNY?
Debata w Parlamencie Europejskim, 26 marca 2015


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech religii monoteistycznych. Rozmawiali oni z szefem Parlamentu Europejskiego, z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i z europarlamentarzystami, jak przeciwdziałać wzrostowi radykalizmu religijnego. Wskazano na znaczenie dialogu oraz poszanowania godności człowieka i wolności religijnej.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego poseł Elmar Brok stwierdził, że we współczesnym świecie religia jest często używana jako pretekst w działaniach fundamentalistów i ekstremistów politycznych. Nie ma pokoju na świecie, jeśli nie będzie go między religiami.

Prawosławny metropolita Francji przedstawił statystyki, według których 70% Europejczyków żyje w przestrzeni, gdzie dochodzi do naruszania wolności religijnej. Główny rabin Rzymu Riccardo Di Segni przypomniał, że Europa to środowisko współistnienia różnych modeli życia i wyznawania różnych religii, a to należy do podstawowych praw, które stanowią fundament naszego kontynentu. Z wielkim zainteresowaniem zostało przyjęte wystąpienie imama Francji Hassena Chalgoumi, który nawoływał, aby chronić większość przed ekstremizmem mniejszości. Dziś trzeba zyskiwać serca młodych ludzi, którzy przeżywają kryzys wartości. W wielu krajach jako emigranci nie mają oni poczucia przynależności państwowej, żyjąc w pustce egzystencjalnej. Imam zwrócił uwagę, że obecnie 60% tych młodych ludzi w poszukiwaniu autorytetów przez internet rekrutuje się w szeregi Państwa Islamskiego. Europa musi dać tym ludziom wartości, które wypełnią ich pustkę egzystencjalną w konsumpcyjnym świecie – wzywał imam.

„Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz ocenił tę konferencję jako jedną z najważniejszych, jakie miały w nim ostatnio miejsce. Według niego powinna się ona przekształcić w stałą platformę działań parlamentarnych. Dialog międzyreligijny to jeden z priorytetów, jakie stawia sobie dziś parlament, a jego punktem wyjścia jest szacunek dla każdego człowieka i jego godności” – podsumowuje obrady eurodeputowany Jan Olbrycht.

Radio Watykańkie, C. Chwilczyński, Bruksela

Źródło:
http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/parlament-europejski-debata-o-radykalizmie-religijnym/


Czemu przed Wielkim Tygodniem zasłania się krzyże w kościołach?


Popularne tłumaczenie zwyczaju zasłaniania krzyży nawiązuje do słów Ewangelii: "Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wszedł do świątyni" (J 8, 59). Dawniej w kościołach zasłaniano krzyże i obrazy na cały okres Wielkiego Postu. Od w. XVII zasłania się je tylko w ostatnich dwóch tygodniach, tj. od piątej niedzieli Wielkiego Postu. Krzyże odsłania się po liturgii wielkopiątkowej, a obrazy przed rozpoczęciem liturgii Wielkiej Soboty.

W zwyczaju zasłaniania krzyży tkwi pewien wymiar psychologiczny. To, na co patrzymy codziennie, powszednieje i przestaje oddziaływać. Podobnie możemy powiedzieć o krzyżu. Nie zwracamy na niego uwagi, chociaż zawieszony jest w kościele, w domach. Dopiero gdy się go zasłoni, spostrzega się brak tego znaku naszej wiary i zbawienia. Kościół pragnie nam w ten sposób przypomnieć, że święta wielkanocne już są za pasem i że trzeba za Chrystusem nieść krzyż naszego życia.

Fr. Justin - "Rosary Hour" - http://www.rosaryhour.net/

Źródło:
http://www.katolik.pl/zwyczaj-zaslaniania-krzyzy-w-wielkim-tygodniu-,431,416,cz.html


AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE:
WARSZAWA i NASZE OKOLICE


W KINACH - film pt. „Piąte: Nie odchodź!”
*
**W WIELKI CZWARTEK, 2 kwietnia 2015, o godz. 10.00
Msza Święta z poświęceniem Krzyżma świętego
w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela
na Starym Mieście W Warszawie
*
**2 kwietnia wieczorem
Obchody 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II
godz. 20.00-21.40, Plac Piłsudskiego, Warszawa
http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/obchody-10-rocznicy-smierci-jana-pawla-ii/
*
11.04.2015r./sobota/godz.20:30 Parafia: Św. Dominika na Służewie Koncert - Oratorium „Ecce homo” Obchody 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II
*
**W sobotę 18 kwietnia o godz. 11.00
Domowy Kościół zaprasza małżeństwa
na wyjątkowe spotkanie „Bo do tanga trzeba trojga”
Spotkanie rozpocznie się w sali kolumnowej.
W programie spotkanie z psychologiem, nauka tanga argentyńskiego
z profesjonalnymi instruktorami, wspólna Eucharystia.
Organizatorzy zapewniają opiekę dla dzieci
i posiłki dla nich i rodziców.
Bilety w cenie 50 zł. od pary.
ZAPISY - Parafia Ofiarowania Pańskiego,
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 21
tel/fax +48 (22) 648 58 00,
e-mail: kontakt@ofiarowaniepanskie.pl
*
***W niedzielę 19 IV 2015 – Marsz Świętości Życia
Ok. 14.00 przy Kolumnie Zygmunta w Warszawie,
wcześniej Msze św. w Archikatedrze Warszawskiej
i Katedrze Warszawsko-Praskiej o godz. 12.30.

*

***RUSZYŁY ZAPISY NA WAKACYJNE REKOLEKCJE!
W SOBOTĘ 18 lipca 2015 r.
Na Stadionie Narodowym odbędzie się
druga edycja rekolekcji "Jezus na Stadionie”.
Poprowadzi je charyzmatyczny kapłan z Ugandy,
ks. John Bashobora /czyt. baszobora/
Na stronie www.jezusnastadionie.pl
można zamawiać wejściówki:
bilet normalny 50 zł, bilet ulgowy 25 zł.


WAŻNE DATY Z ŻYCIA PARAFII MROKÓW


*TRIDUUM PASCHALNE - LITURGIA o 19:00*
*REZUREKCJA - w WIELKANOC o 6:00 rano*
Serdecznie zapraszamy!


LICZNIK ODWIEDZIN
dzięki uprzejmości stat.4u.pl

(KLIKNIJ LOGO)

stat4u