...
         aktualności          sakramenty          o parafii          linki          kontakt         

„Życia nie da się oszukać,
tak jak nie da się oszukać i ziemi.
Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty.”
błog. Jerzy Popiełuszko, męczennik, kapelan SolidarnościSERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII MROKÓW!

ZAPLANUJ SWÓJ CZAS NA MODLITWĘ! - PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KOLEJNO:

1 - PRAKTYCZNY KALENDARZ PARAFII MROKÓW, A W NIM:
WYDARZENIA, GODZINY NABOŻEŃSTW, INTENCJE MSZALNE, WOLNE TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH
*Aby poznać szczegóły, wystarczy kliknąć opis pod datą danego wydarzenia*
2 - BIEŻĄCE OGŁOSZENIA Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
3 - EWANGELIA NIEDZIELNA do medytacji i słowo o Patronie tygodnia
4 - WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - wybór artykułów do lektury

ZACHĘCAMY DO REGULARNYCH ODWIEDZIN NASZEJ STRONY i ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE PARAFII!


*KALENDARZ PARAFII MROKÓW*
Stan na 15.03.2019 r.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE i LITURGIA SŁOWA NA KAŻDY DZIEŃ:
http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia


OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (17.03.2019)


W TYM TYGODNIU: (17.03-24.03)

17 marca - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(1) Dziś jeszcze msza o 17.oo
(2) Na Sumie o 12.oo świętowaliśmy 12. Urodziny Darii,
2. Urodziny Szymona i 2. Rocznicę Ślubu Jego Rodziców
*Życzymy Wam obfitości Bożych darów!
(3) II Niedziela Wielkiego Postu to niedziela
pomocy misjonarzom, tzw Niedziela Ad Gentes.
Poza naszą zbiórką do puszek, za którą
składamy Wam serdeczne Bóg zapłać,
możemy pomagać misjonarzom i misjonarkom
wysyłając SMS-a o treści Misje na numer
72 032 (koszt 2,46 zł z VAT
(4) Więcej o Liturgii Słowa dnia:
https://stacja7.pl/jutro-niedziela/
jutro-niedziela-ii-wielkiego-postu-c/

*
Porządek mszy świętych w tygodniu:
pon, śr, pt i sob o 17.oo,
we wt i czw o 8.oo rano.

*
We wtorek 19 marca
Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Msza poranna o 8.oo rano, o 16.30 msza wietnamska.
*Polecajmy w modlitwach Ojców naszych Rodzin
i prośmy o Boże Miłosierdzie dla św. p. ks. Józefa.
Nasze najlepsze życzenia kierujemy
do wszystkich naszych Parafian Józefów
oraz do ks. Józefa, Opiekuna Wspólnoty wietnamskiej !

*
W piątek 22.03 - DROGA KRZYŻOWA
O 16.30 DROGA KRZYŻOWA dla dzieci,
o 17:00 msza święta,
o 17.30 DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych i młodzieży

*
24 marca - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(1) Msze o 8.oo, 10.oo, 12.oo SUMA i nowa msza o 17.oo
(2) TACA na pokrycie rachunku za OGRZEWANIE KOŚCIOŁA.
Serdecznie prosimy o zwiększone ofiary.
(3) GORZKIE ŻALE (część 3) po Sumie o 12.oo.
(4) po mszy o 10.oo kolejne SPOTKANIE DLA DZIECI
i RODZICÓW PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

*
*REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE*
31. MARCA (ND) - 3. KWIETNIA (ŚR)
*Zaplanujmy dobrze czas na modlitwę!

*
SĄ LICZNE WOLNE INTENCJE,
m.in. na mszach o 17.oo w niedziele.
*Zachęcamy do częstego udziału w Eucharystii
i zamawiania intencji mszalnych. Bóg zapłać!

*
*POZOSTAŁE OGŁOSZENIA*

Zapraszamy naszych Ojców i Dziadków
na *WARSZTATY TATO.NET*
p.t. 7 sekretów efektywnego ojcostwa,
które odbędą się w dn. 22.03-23.03 b.r.
w parafii Magdalenka. Zapisy i szczegóły akcji na:
https://tato.net/wydarzenia/magdalenka/

*
ZAPISY NA EKSTREMALNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ na:
www.edk.org.pl.

*
WKRÓTCE II WARSZTATY MUZYCZNE W MAGDALENCE
Trwają zapisy na II warsztaty muzyczne organizowane
w liceum katolickim w Magdalence w dniach od 29 do 31 marca.
Poprowadzą je znani muzycy związani z Dominikańskim
Ośrodkiem Liturgicznym: Urszula Rogala, Piotr Pałka,
Hubert Kowalski i Rafał Maciejewski. Warsztaty przeznaczone są
dla młodzieży i dorosłych, śpiewających i grających.
Zapisy i wszelkie informacje na stronie internetowej:
www.warsztatywmagdalence.pl

*
Oglądaj wiadomości o życiu Kościoła online:
http://warszawa.tvp.pl/17673045/kosciol-z-bliska

Zachęcamy do lektury opisu
OBRZĘDÓW MSZY ŚWIĘTEJ
poniżej - w cotygodniowej serii artykułów.

KANCELARIA PARAFIALNA
Ks. Proboszcz przyjmuje w kancelarii
w poniedziałki, środy i piątki
od 16.oo i potem po mszy - do 18.oo.

POCZĄTEK NAJBLIŻSZYCH KATECHEZ DLA NARZECZONYCH:
Grójec, par. św. Mikołaja, 24.03 (ND) o 18.oo
Tarczyn, par. św. Mikołaja, 5.05 (ND) o 17.oo
Szczegóły na:
http://duszpasterstworodzin.pl/dla-narzeczonych/

*
Czytajmy prasę katolicką.
Zachęcamy do nabywania i lektury.
Aktualne wydanie prasy znajdziecie pod chórem.

*
Drogim Parafianom i Gościom
życzymy wytrwałej pracy
nad przemianą naszych serc!


EWANGELIA na II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU (17.03)


Ewangelia (Łk 9, 28b-36)
Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.


SZKOŁA LITURGII - Struktura Mszy Świętej
Liturgia Eucharystyczna, część 11


Część Modlitwy eucharystycznej
między Aklamacją po Przeistoczeniu
a tzw. Doksologią (Przez Chrystusa, z Chrystusem...)

*
Anamneza (pamiątka) jest wspominaniem pamiątki Chrystusa. Wypełniając Jego polecenie: "To czyńcie na moją pamiątkę", Kościół wspomina błogosławioną Mękę, chwalebne Zmartwychwstanie i Wnie­bowstąpienie Pana, oczekując Jego powtórnego przyjścia. W sposób misteryjny te wymieniane wydarzenia zbawcze są obecne w Mszy św. O takim rozumieniu Eucharystii pisze św. Paweł: "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przybędzie" (l Kor 11,26). W drugiej Modlitwie eucharystycznej anam­neza połączona z modlitwą ofiarniczą brzmi: "Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybra­łeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyl".

Modlitwa ofiarnicza przez którą Kościół, który reprezentuje aktual­nie zebrana jego cząstka, składa Ojcu niebieskiemu, w Duchu Świę­tym, niepokalaną Ofiarę, a wraz z nią ofiaruje siebie samego. Przed­miotem tej Ofiary jest sam Chrystus, który równocześnie jako najwyż­szy i jedyny Kapłan Nowego Przymierza sam siebie składa w ofierze Bogu Ojcu. Kościół jako Jego Ciało mistyczne, dołącza się do Jego Ofiary. "Kościół dąży do tego, by wierni nie tylko składali w ofierze niepokalaną Hostię, ale by również uczyli się składać samych siebie w ofierze i z każdym dniem za pośrednictwem Chrystusa osiągali co­raz pełniejszą jedność z Bogiem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich" (OWMR 55). Do osiągnięcia tego celu pro­wadzi Komunia święta. Modlitwa ofiarniczą z tego względu pamięta o przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa, w tak zwanej epiklezie ko­munijnej, która jest prośbą skierowaną do Ojca niebieskiego, aby wszyscy, którzy będą spożywać konsekrowane dary, mocą Ducha Świę­tego złączyli się w miłości z mistycznym Ciałem Chrystusa - Koś­ciołem: "Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyj­mujących Ciało i Krew Chrystusa".

Modlitwy wstawiennicze za żywych i za zmarłych pouczają równo­cześnie, "że Eucharystia sprawuje się w łączności z całym Kościołem w niebie i na ziemi i że ofiarę składa się za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali wezwani do uczestnicta w odkupieniu i zbawieniu dokonanym przez Ciało i Krew Chrystusa" (OWMR 55).

Modlitwa za Kościół: "Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem N., naszym Biskupem N. oraz całym duchowieństwem".

Gdy w czasie Mszy św. udziela się np. chrztu, wtedy mówi się: "Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zo­stali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Sy­nem, Jezusem Chrystusem".

Za zmarłego, za którego odprawia się Msza święta: "Pamiętaj o Twoim słudze N., którego z tego świata wezwałeś do sie­bie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Two­jego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu".

Za wszystkich zmarłych, w każdej Mszy św.: "Pamiętaj także o naszych zmarłych, którzy zasnęli z nadzieją zmart­wychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości".

Za żywych: "Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w ży­ciu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami, ze świętym N., i wszystkimi Świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Sy­na, Jezusa Chrystusa".

Źródła:
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/liturgiaofiary.php


Uroczystość tygodnia: św. Józefa (19.03)


Imię św. Józefa ma być wymieniane podczas każdej Mszy świętej!

Decyzją Papieża Franciszka imię św. Józefa Oblubieńca NMP ma być wymieniane podczas prawie każdej Mszy św. - w II, III i IV Modlitwie eucharystycznej. Przypominamy o tym Czcigodnym Księżom!

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o włączeniu wezwania św. Józefa do Modlitw eucharystycznych II, III i IV Mszału Rzymskiego (dokumentacja)

Św. Józef z Nazaretu, ustanowiony w Bożym planie zbawienia głową Rodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa i sprawujący nad Nim ojcowską opiekę, wypełnił doskonale otrzymaną łaskę i powierzone mu zadanie. Związany mocno z początkiem tajemnicy ludzkiego zabawienia jest też przykładem niezwykłej pokory, która w wierze chrześcijańskiej służy do osiągnięcia wzniosłych celów, oraz obrazem zwyczajnych, ludzkich, prostych cnót, koniecznych aby być dobrymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa. Dzięki nim, ów Sprawiedliwy mąż, troszcząc się z miłością o Bożą Rodzicielkę i poświęcając się z radością wychowaniu Jezusa Chrystusa, stał się opiekunem najcenniejszych skarbów Boga Ojca, a ciesząc się na przestrzeni wieków nieustannym kultem ludu Bożego, wspomagał mistyczne ciało Jezusa, czyli Kościół.

Wierni Kościoła Katolickiego mieli zatem do Świętego Józefa nieprzerwane nabożeństwo, oddając w uroczystych ceremoniach cześć najczystszemu Oblubieńcowi Bożej Rodzicielki i Patronowi w niebie Kościoła powszechnego. Dlatego też Błogosławiony Jan XXIII, w czasie II Soboru Watykańskiego, nakazał włączyć jego imię do pradawnego Kanonu Rzymskiego. Papież Benedykt XVI z kolei, zważając na prawdę o świętych obcowaniu i na obecność świętych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu aby doprowadzić nas do Chrystusa i z Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie i zaaprobował kolejną pobożną prośbę, wyrażaną w różnych częściach świata, którą niedawno potwierdził także papież Franciszek.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po uważnym rozważeniu sprawy i na mocy uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka, chętnie zarządza zatem, aby imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV, w trzecim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny

*DOKŁADNY TEKST odnośnego wezwania do św. Józefa
w poszczególnych Modlitwach eucharystycznych

* II Modlitwa eucharystyczna:
«*z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją*, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, *ze świętymi Apostołami*»;

* III Modlitwa eucharystyczna:
«*z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją*, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, *ze świętymi Apostołami*»;

* IV Modlitwa eucharystyczna:
«*z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją*, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, *z Apostołami*».

Źródło:
http://www.diecezja.kielce.pl/imie-sw-jozefa-ma-byc-wymieniane-podczas-kazdej-mszy-sw


Życie wewnętrzne, wiara w Boga, pewność Jego miłości
Franciszek daje uniwersalne środki zaradcze na każdą pokusę!
Anioł Pański, Watykan (10.03)


Chciwość posiadania, ludzka sława i instrumentalne posługiwanie się Bogiem - te pokusy wskazują trzy drogi, które świat proponuje zawsze, obiecując wielkie sukcesy. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański nawiązując do Ewangelii pierwszej niedzieli Wielkiego Postu opisującej doświadczenie kuszenia Jezusa na pustyni. Przedstawił też środki zaradcze na pokusy.

Ojciec Święty przypomniał, że Jezus zdecydowanie odrzucił wszystkie pokusy: najpierw szatan namawiał Go, by zamienił kamień w chleb; następnie pokazał mu z góry królestwa ziemi i obiecał, że stanie się Mesjaszem potężnym i chwalebnym; w końcu zaprowadził go na szczyt świątyni w Jerozolimie i zachęcał, by rzucił się w dół, żeby w spektakularny sposób objawił swoją boską moc. Papież podkreślił, że Jezus nie dialogował z diabłem, który uciekał się nawet do cytowania Pisma Świętego. Jezus odpowiadał mu jedynie mocą Słowa Bożego. „Z diabłem się nie wchodzi w dialog. Odpowiada mu się tylko Słowem Bożym” – podkreślił Papież.

Franciszek wskazał, że droga chciwości posiadania zawsze jest podstępną logiką diabła. Wychodzi od naturalnej i uzasadnionej potrzeby posilenia się, życia, samorealizacji, bycia szczęśliwymi, aby nas nakłonić do myślenia, że to wszystko jest możliwe bez Boga, w nawet wbrew Niemu. Z kolei na drodze ludzkiej sławy można zatracić wszelką godność osobistą, dajemy się skorumpować przez bożków pieniądza, sukcesu i władzy, aby osiągnąć swą samorealizację. Instrumentalne posługiwanie się Bogiem dla własnej korzyści jest pokusą, by „przyciągnąć Boga na swoją stronę”, prosząc Go o łaski, które w istocie służą zaspokojeniu naszej pychy.

Papież o środkach zaradczych na pokusy

“ Są to drogi, które się nam proponuje łudząc nas, że w ten sposób można osiągnąć sukces i szczęście. Ale w istocie są one całkowicie obce sposobowi działania Boga, a wręcz oddzielają nas od Niego, ponieważ są dziełem szatana – mówił Ojciec Święty.

Jezus, osobiście stawiając czoła tym próbom trzykrotnie przezwycięża pokusę, aby w pełni przystać na plan Ojca. I wskazuje nam środki zaradcze: życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność Jego miłości. Pewność, że Bóg nas kocha, że jest Ojcem. Ta pewność pozwoli nam pokonać wszelkie pokusy. Wykorzystajmy zatem Wielki Post, jako szczególny czas, aby się oczyścić i doświadczyć pocieszającej obecności Boga w naszym życiu. ”

Źródło:
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-03/aniol-panski-10-marca.html


Mija 6 lat od wyboru Franciszka.
Watykaniści zgodni:
To najtrudniejszy rok pontyfikatu (13.03)


27 podróży do 41 krajów, dwie encykliki, pierwsze miejsce w rankingach zaufania we Włoszech z około 80-procentowym poparciem, nadal nieukończona reforma Kurii Rzymskiej - to bilans sześciu lat pontyfikatu papieża Franciszka. Kardynał Jorge Bergoglio został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku. Było to wyjątkowe konklawe w historii Kościoła, bowiem doszło do niego po rezygnacji Benedykta XVI z urzędu.

Miniony rok uważany jest przez watykanistów za najtrudniejszy od chwili wyboru Jorge Bergoglio - Argentyńczyka włoskiego pochodzenia. Jednocześnie dominuje przekonanie, że równie trudny może być i rok siódmy, bo rocznica wyboru przypada w kluczowym momencie dla Kościoła i jego wiarygodności.

Rocznicę wyboru Franciszek spędza na wielkopostnych rekolekcjach w podrzymskim miasteczku Ariccia. Watykaniści zwracając uwagę na dramatyczne wyzwania, przed jakimi stanął papież, i jego walkę o odzyskanie wiarygodności przez Kościół, podsumowują szósty rok pontyfikatu najczęściej określeniem „l'annus horribilis" (straszliwy rok).

Ale z drugiej strony był to kolejny rok, w którym miliony wiernych na kilku kontynentach, od Ameryki Południowej po Azję i Europę, witały go entuzjastycznie, dając dowody szacunku, uznania i podziwu. W styczniu w Panamie Franciszka gorąco przyjęło ponad ćwierć miliona pielgrzymów z całego świata przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Młodzi wierni słuchali papieża w skupieniu i z entuzjazmem, a także podziwem dla sposobu myślenia i nowoczesnego języka jego wystąpień.

Jedną z najbardziej zaskakujących decyzji Franciszka była lutowa podróż do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jako pierwszy papież w dziejach odwiedził kolebkę islamu - Półwysep Arabski. Podpisał tam z wielkim imamem kairskiego uniwersytetu Al-Azhar szejkiem Ahmadem al-Tajebem wspólną deklarację o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnego współistnienia. Dokument uważany jest za kamień milowy w relacjach między chrześcijaństwem i islamem. Wyrażane są nadzieje, że dokument ten odegra też pozytywną rolę w dziedzinie wolności religijnej.

Przez część środowisk katolickich i publicystów Franciszek uważany jest za „rewolucjonistę”, który łamie schematy, decyduje się na gesty i kroki, także wobec innych religii - zwłaszcza właśnie wobec islamu - które jeszcze niedawno wydawały się nie pomyślenia.

Siódmy rok pontyfikatu Franciszka upłynie pod znakiem jego licznych podróży. 30 marca udaje się do kolejnego muzułmańskiego kraju, Maroka. Na początku maja odwiedzi Bułgarię i Macedonię Północną, a kilka tygodni później - Rumunię. Jak sam zapowiedział, w listopadzie pragnie pojechać do Japonii. W czasie tej podróży, jeszcze oficjalnie nie ogłoszonej, papież upamiętni ofiary zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki oraz wystosuje monit do społeczności międzynarodowej, która - jak sam powtarza - doświadcza „trzeciej wojny światowej w kawałkach”.

Dziennikarze podróżujący z Franciszkiem przekonują się zawsze o jego spontaniczności i naturalności oraz o tym, jak mocno stąpa po ziemi. To papież, który potrafi objąć dziennikarza, pocałować w policzek, pocieszyć, żartować, ale i dać jasno do zrozumienia w czasie konferencji prasowej, że irytuje go zadane pytanie.

Źródło:
https://niezalezna.pl/262776-mija-6-lat-od-wyboru-franciszka-watykanisci-zgodni-to-najtrudniejszy-rok-pontyfikatu


Juncker u europejskich biskupów:
Unia lepsza niż się mówi (14.03)


W Brukseli trwa zgromadzenie Komisji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Dziś gościem biskupów był przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który od wielu lat zna się z przewodniczącym COMECE abp. Jean-Claudem Hollerichem z Luksemburga.

W siedzibie COMECE Juncker wygłosił 50-minutowe przemówienie. Przekonywał, że Unia jest lepsza niż się o niej mówi. Przenikają ją wartości chrześcijańskie, co jego zdaniem wyraża się w tym, że „szanuje się godność człowieka niezależnie od jego rasy czy orientacji seksualnej”.

Jedną z kluczowych kwestii obrad COMECE jest Brexit. Przewodniczący Komisji Europejskiej zaznaczył, że trzeba uszanować wolę Brytyjczyków. Sekretarz generalny COMECE o. Olivier Poquillon podkreślił jednak, że Brexit to nie jedynie sprawa brytyjska, cierpi na tym cała Europa. Z kolei abp Hollerich zapewnił, że Brexit nie zdoła zerwać więzi braterstwa, które łączą nas z naszymi braćmi Brytyjczykami.

W centrum obrad znajdują się również wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak powiedział abp Hollerich, „episkopat Europy jest zaniepokojony, ponieważ niektóre sondaże wskazują na wzrost popularności ugrupowań ekstremistycznych”. Również w rozmowie z Radiem Watykańskim abp Hollerich zaapelował do wszystkich o wzięcie udziału w wyborach. „Nie można pozwolić, by głos przypadł partiom populistycznym, które są przeciw Europie. Wszyscy, którzy są zadowoleni z życia w Unii Europejskiej i widzą jej dobrodziejstwa muszą iść na wybory” – powiedział arcybiskup Luksemburga.

Przyznał on zarazem, że Unia Europejska potrzebuje gruntownej reformy. Za mało respektuje się w niej zasadę subsydiarności. Więcej trzeba też zrobić dla rodzin i dla przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Najważniejszym jednak problemem jest brak dialogu – mówi abp Hollerich.

Abp Hollerich: potrzeba dialogu i kompromisu

“ Trzeba odnowić dialog. W Unii Europejskiej brakuje dialogu. Są kraje Europy środkowej, wschodniej, zachodniej, mamy południe, Włochy itd. Trzeba więcej ze sobą rozmawiać. Nie po to, by zrezygnować ze swych poglądów, jeśli są słuszne, ale by naprawdę zrozumieć innych i zrozumieć, czego chcą inni. Europa zawsze była wynikiem pewnego kompromisu, który nie wynika z lęku przed prawdą czy rzeczywistością. Godzimy się na kompromisy, bo traktujemy poważnie innych. Potrzeba nam dziś tej postawy dialogu, otwarcia na innych, aby Unia Europejska mogła rzeczywiście służyć każdemu człowiekowi, który żyje w Europie i aby obywatele mogli zdać sobie sprawę z korzyści, jakie płyną z Unii Europejskiej. ”

Źródło:
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-03/comece-juncker-hollerich-wybory-brexit-populisci.html


EPISKOPAT PUBLIKUJE RAPORT O PEDOFILII (14.03)


382 zgłoszenia przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, a 184 powyżej 15 roku życia; zgłoszone przypadki obejmują czas od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. – wynika z danych, które otrzymał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski od wszystkich diecezji i zakonów. Zostały one opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Ochrony Dziecka.

Łączna liczba ofiar we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach poniżej 15 roku życia wynosiła 345. Natomiast powyżej 15 roku życia – 280. Wśród ofiar, we wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie małoletni płci męskiej stanowili 58,4 proc., natomiast małoletni płci żeńskiej 41,6 proc.

Spośród wszystkich przypadków, względem których udało się̨ ustalić́ stan procesu kanonicznego (94,8 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków), 74,6 proc było już zakończonych, zaś 25,4 proc. było jeszcze w toku.

Spośród zakończonych spraw wydaleniem ze stanu duchownego skutkowało 25,2 proc. postępowań. Inne kary (suspensa, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi albo zakaz wystąpień publicznych) stanowiły 40,3 proc.

Sprawy zakończone innymi skutkami (nałożenie pokuty, przeniesienie na inną parafię, przeniesienie poza duszpasterstwo parafialne, do domu emeryta albo domu chorych księży, terapia, samowolne opuszczenie diecezji) stanowiły 11,5 proc., zaś zakończone umorzeniem postępowania (ze względu na śmierć osoby oskarżanej, samobójstwo lub brak wystarczających dowodów, zły stan zdrowia) stanowiły 12,6 proc.

W 10,4 proc. przypadków postępowanie zakończyło się uniewinnieniem oskarżonego.

Przypadki zgłaszane były najczęściej przez osoby poszkodowane (41,6 proc.) lub ich bliskich (20,9 proc.). W 5,8 proc. wiedza pochodziła od organów państwa, a w 5,2 proc. przypadków z mediów. Osoby z parafii, czyli zarówno duchowni z parafii jak i świeccy zgłosili 5,2 proc. przypadków. Wiedza o 14,9 proc. przypadków pochodziła z innego źródła, takiego jak: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy, opiekunowie dzieci oraz znajomi poszkodowanych, współbracia (w zakonach), klerycy, inni kapłani.

Źródło:
http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/kep-opublikowala-opracowanie-dotyczace-przypadkow-naduzyc/


Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie świętowania niedzieli (14.03)


„Konferencja Episkopatu Polski apeluje o powszechne poszanowanie w naszym kraju niedzieli jako istotnego dobra kulturowego i wyróżnika europejskiej cywilizacji” – czytamy w wydanym w czwartek stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w sprawie świętowania niedzieli

Stanowisko przyjęte zostało podczas 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy fragment stanowiska:

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie świętowania niedzieli

Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem odnotowuje pojawiające się sygnały, także ze strony rządzących, mówiące o możliwości nie tylko zatrzymania rozpoczętego w marcu ubiegłego roku procesu przywracania w naszej Ojczyźnie wszystkich niedziel wolnych od niekoniecznej pracy, ale wręcz uczynienia w tej kwestii kroku wstecz. Konferencja Episkopatu Polski zwraca uwagę, że mija dopiero rok od wejścia w życie ustawy „o ograniczeniu handlu w niedziele…”, która tysiącom pracujących i ich rodzinom przywróciła niedzielę jako wolny dzień, dzień odpoczynku i umacniania więzi rodzinnych oraz społecznych relacji. Przypominamy, że ustawa została uchwalona z inicjatywy wolnych obywateli, jako odpowiedź na długo wyrażane postulaty NSZZ Solidarność i znacznej części społeczeństwa.

1. Dlatego – jak wykazują opinie zbierane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – obowiązująca od 1 marca ubiegłego roku regulacja prawna spotyka się z poparciem wspólnoty Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Dla wierzących chrześcijan niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, pamiątką Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz uobecnieniem Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego, dniem szczególnym, prawdziwym świętem przeżywanym zarówno we wspólnocie wiary, jak i w rodzinach, w przestrzeni kultury i natury.

Wzywamy i zachęcamy wszystkie parafie, ruchy i stowarzyszenia do aktywności na polu tworzenia oferty i przykładu przeżywania czasu niedzieli dla wspólnotowego i osobistego duchowego rozwoju.

Przed laty – jako społeczeństwo i wspólnota eklezjalna – dużym społecznym wysiłkiem i solidarnością odzyskaliśmy jako dzień wolny od pracy uroczystość Objawienia Pańskiego. A dzień 6 stycznia stał się świętem całego społeczeństwa, zjednoczonego w przeżywaniu Orszaku Trzech Króli. W tym samym duchu, w duchu respektowania trzeciego przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” powinniśmy przeżywać niedziele z pożytkiem dla siebie i bliźnich.

Konferencja Episkopatu Polski apeluje o powszechne poszanowanie w naszym kraju niedzieli jako istotnego dobra kulturowego i wyróżnika europejskiej cywilizacji. Pokój niedzieli wolnej od pracy i wolnej od zajęć szkolnych to szansa na wzmacnianie wspólnoty rodzinnej, lokalnej i narodowej tożsamości.

Źródło:
http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/stanowisko-konferencji-episkopatu-polski-w-sprawie-swietowania-niedzieli/


„Kapłan liderem? Raczej przewodnikiem”
Doroczny dzień formacyjny proboszczów (9.03)


Gorliwość i świadectwo parafii, Kościoła, księży - to jedyna właściwa odpowiedź na to, co dzieje się dzisiaj w Kościele i w świecie - mówił kard. Kazimierz Nycz do proboszczów archidiecezji warszawskiej • W sobotę 9 marca w Warszawie na Bielanach odbyło się ich doroczne spotkanie

„Współczesność przynosi nam wiele wyzwań i problemów w szybko zmieniającym się świecie. Jesteśmy pod publicznym pręgierzem mediów i świata, ale nie ma innej odpowiedzi, jak gorliwa praca duszpasterska i poważne traktowanie wiernych w parafiach” – podkreślił metropolita warszawski.

W kontekście Roku Ducha Świętego odniósł się do najważniejszych wyzwań duszpasterskich. Według Kardynała jest nim dzisiaj duszpasterstwo młodzieży, „żeby – jak mówił – za 20 lat Kościół w Polsce nie stał się Kościołem bez średniego pokolenia, Kościołem ludzi starszych”. – Wystarczy popatrzeć na ludzi przychodzących do kościoła, by widzieć jak zmienia się przeciętna wieku. Młodzi ludzie, duszpasterstwo akademickie, a zwłaszcza duszpasterstwo młodych po bierzmowaniu to według metropolity warszawskiego ważne priorytety.

W tym kontekście drugi ważny temat to powołania kapłańskie i zakonne. – Nie da się tego rozpatrywać bez odniesienia do powołania jako takiego. A jaki odsetek wchodzących na drogę małżeństwa traktuje swoje życie jako powołanie? – poddał pod refleksję kard. Nycz.

– Jeżeli będziemy tylko mówić o powołaniach kapłańskich i zakonnych, to możemy szukać wiatru w polu. Wszystkie powołania musimy widzieć razem – zaznaczył metropolita warszawski w swoim wprowadzeniu. Później wskazał też potrzebę inicjatywy modlitewnej w intencji wszystkich powołań: do małżeństwa, kapłaństwa i życia konsekrowanego.

*
Formacja i duszpasterstwo

Doroczny dzień formacyjny proboszczów i rektorów kościołów w archidiecezji warszawskiej tradycyjnie rozpoczął się od wspomnienia zmarłych w ciągu minionego roku księży i modlitwy brewiarzowej pod przewodnictwem metropolity warszawskiego.

W pierwszej części spotkania księża wysłuchali wystąpienia o. Pawła Krupy OP pt. „Kapłański leadership. „Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my…” nt. specyfiki przywództwa kapłana-proboszcza, które jest przewodzeniem powierzonemu mu ludowi a w drugiej części, o charakterze duszpasterskim, rozmawiano m.in. o duszpasterstwie młodzieży i powołań w archidiecezji warszawskiej, problemach w związku z kumulacją roczników w liceach w nowym roku szkolnym czy katechizacji.

Stałym elementem spotkań formacyjnych księży jest wystąpienie delegata biskupiego ds. ochrony dzieci i młodzieży, który odniósł się m.in. do recepcji obowiązującego w archidiecezji warszawskiej „Kodeksu właściwego postępowania” w pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą.

Księża zapoznali się także z możliwością korzystania w parafiach z terminali płatności z dodatkowymi funkcjonalnościami dla podmiotów kościelnych (na potwierdzeniu transakcji zamiast napisu „sprzedaż” drukowałby się napis „darowizna” a darczyńca otrzymywałby potwierdzenie, co pozwoliłoby mu na odliczenie darowizn od podatku). Proboszczowie rozmawiali także o kwestiach administracyjnych, m.in. dotyczących zarządzania cmentarzami.

*
Kapłański „leadership” – czym jest przewodnictwo?

– Przywództwo kojarzy się z polityką, wojskiem, dystansem a przewodnik to ten, kto idzie razem z tymi, którym przewodzi – mówił do proboszczów dominikanin o. Paweł Krupa OP. „Kapłańskie powołanie do przewodnictwa jest darem Ducha Świętego, otrzymanym we chrzcie i święceniach kapłańskich, ale – jak zwrócił uwagę – także lud ma misję objawiania Boga, obrony wiary, prowadzenia do Boga i bycia wiernym Bogu”.

– Powołani do prowadzenia ludu Bożego nie możemy zapomnieć, że cały lud jest przewodnikiem i światłem dla świata. Nie możemy tak prowadzić, żebyśmy my byli całym światłem. Nie jest łatwe zadanie – stwierdził prelegent i podkreślił, że całe myślenie o przewodnictwie należy oprzeć na fundamentach duchowych i darach, jakie Duch święty daje Kościołowi. – My nie prowadzimy Kościoła, ale w Kościele prowadzimy lud nam powierzony, żeby stał się liderem -dodał i podkreślił, że dla kapłanów nie ma innego modelu przewodzenia jak Jezus Chrystus.

Źródło:
http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/kaplan-liderem-raczej-przewodnikiemdzien-formacyjny-proboszczow/


Ruszyły zapisy
na Ekstremalną Drogę Krzyżową 2019 (8.03)


Noc, wysiłek, wyzwanie, zmaganie się z samym sobą – wszystko po to, aby spotkać się z Bogiem. To wszystko na Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, na którą już można się zapisywać.

W tym roku hasłem wypraw będzie „Kościół XXI wieku”. – Pierwsi chrześcijanie nie mieli kościołów, mediów, uczelni, wykształconych księży, czy też pieniędzy, a ich liczba wciąż wzrastała. My mamy to wszystko, a jest nas coraz mniej. W czym tkwiła ich tajemnica? Pierwsi chrześcijanie dzięki łasce Boga byli tak fajnymi ludźmi, że inni chcieli spędzać z nimi czas i być tacy jak oni. Siłą pierwszych chrześcijan było to, kim byli, a byli pięknymi, fajnymi ludźmi – piszą koordynatorzy tegorocznej edycji niezwykłej Drogi Krzyżowej.

Czym jest Ekstremalna Droga Krzyżowa? Piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności, co najmniej 40 kilometrów. Ekstremalna, bo trzeba pokonać tę trasę w nocy, samotnie i w skupieniu. Bez rozmów i pikników. Trzeba opuścić swoją strefę komfortu i powiedzieć Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać. Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie dla tych, którzy nie boją się wycieńczenia.

Wszystkim, którzy wezmą udział w EDK Apostolskiego błogosławieństwa udzielił papież Franciszek. W ubiegłym roku pisał do uczestników: „zachęcam do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego”.

EDK obecna jest w niemal wszystkich polskich diecezjach i oferuje trasy wyruszające z różnych miejsc i o różnej długości. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.edk.org.pl. gdzie również można zapisać się do udziału. Pierwsze wyprawy Drogi ruszą już 29 marca, zaś główna EDK tegorocznej edycji odbędzie się 12 kwietnia.

Źródło:
http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/ruszyly-zapisy-na-ekstremalna-droge-krzyzowa-2019/


Biskupi filipińscy znoszą taryfy
za posługi w Kościele (14.03)


Coraz większa liczba biskupów filipińskich znosi w swoich diecezjach system ustalonych taryf za posługi w Kościele. Chodzi o pogrzeby, Msze za zmarłych, śluby, bierzmowania oraz inne obrzędy. Wierni będą mogli oczywiście przekazywać dobrowolne ofiary na miarę swoich możliwości.

W ostatnich dniach bp Ruperto Santos z diecezji Balanga wydał rozporządzenie znoszące stałe taryfy za celebracje pogrzebowe i błogosławieństwa na terenie całej diecezji. Wejdzie ono w życie w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 21 kwietnia tego roku.

Decyzja ta stanowi odpowiedź na wezwanie Papież Franciszka, który zaraz po swoim wyborze powiedział, że „pragnie Kościoła ubogiego dla ubogich”. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że sakramenty są darem Bożym i prosił Kościoły o sprawowanie obrzędów w sposób bezinteresowny. Według bp. Santosa zalecenie to niesie w sobie również pocieszenie w bólu dla osób cierpiących z powodu odejścia kogoś z bliskich.

Kościół na Filipinach zamierza odejść od systemu taryf odgórnie ustalonych do 2021 r. Wtedy też będzie świętował 500-lecie przybycia chrześcijaństwa na swoje ziemie. Mamy nadzieję – mówią biskupi, - że będzie to jasne dla samych wiernych. Nie chodzi o myślenie, że można kupować sakramenty w Kościele, ale o wolność w przekazywaniu dobrowolnej ofiary na jego wsparcie.

Źródło:
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-03/filipiny-zniesienie-taryfy-za-sakramenty.html


Rouen: zakończenie pierwszej fazy
procesu ks. Hamela (9.03)


W Rouen zakończyła się diecezjalna faza procesu beatyfikacyjnego ks. Jacquesa Hamela. 86-letni kapłan został zamordowany 26 lipca 2016 r. przez dwóch młodych islamistów w swym parafialnym kościele podczas odprawiania Eucharystii. Licząca 11,5 tys. stron dokumentacja zostanie teraz przekazana do Watykanu. Jej głównym elementem jest obszerna relacja z 66 przesłuchań, w których zeznawali naoczni świadkowie śmierci kapłana, parafianie, mieszkańcy dzielnicy i krewni.

Przede wszystkim ustalono dokładny przebieg jego męczeństwa. Pomogły w tym również ustalenia francuskiej policji. Ks. Hamelowi zadano 18 ciosów nożem. Ostatnim, śmiertelnym, podcięto mu gardło. Ustalono, że zamachowcy kierowali się nie tylko względami religijnymi, krzycząc w chwili zbrodni islamskie zawołanie „Allahu Akbar”, ale również nienawiścią do wiary chrześcijańskiej i Kościoła. Na swą ofiarę świadomie wybrali kapłana.

Jednym z celów dochodzenia było również ustalenie, w jaki sposób zachowywał się w tej sytuacji ks. Hamel, na ile był podobny w swym męczeństwie do Chrystusa. Zamienne, jak mówi postulator procesu ks. Paul Vigouroux, są jego słowa „Precz, szatanie”, którymi zidentyfikował głównego sprawcę zbrodni.

W dochodzeniu zebrano też materiały dotyczące życia ks. Hamela. Okazuje się, że był to zwyczajny, niczym nie wyróżniający się ksiądz na peryferiach wielkiego miasta, który swe kapłaństwo przeżywał w wielkiej prostocie i ubóstwie. Odznaczał się całkowitym brakiem przywiązania do dóbr materialnych. Tematem, który najczęściej pojawiał się w jego homiliach było „nawrócenie do miłości”.

W ramach procesu beatyfikacyjnego zbadano też, jak została przyjęta śmierć ks. Hamela, czy cieszy się on kultem i opinią świętości. Dla postulatora ks. Vigouroux najbardziej zdumiewającym faktem jest popularność męczennika z Rouen wśród seminarzystów i młodych kapłanów. Choć należą do całkiem innego pokolenia, pielgrzymują do jego grobu, pociąga ich przykład kapłana, który przy całej swej prostocie kochał Jezusa i był szczęśliwy w swym powołaniu. Natomiast w najbliższym otoczeniu ks. Hamela, w jego parafii i dzielnicy, pozytywnym elementem jest fakt, że jego śmierć nie wzbudziła wrogości czy żądzy odwetu.

Teraz po zakończeniu dochodzenia diecezjalnego, rozpocznie się druga, rzymska faza procesu beatyfikacyjnego. Postulator przypomina, że na szybkim rozstrzygnięciu sprawy ks. Hamela zależy samemu Papieżowi. To on z własnej inicjatywy polecił wcześniejsze rozpoczęcie procesu na szczeblu diecezjalnym.

Źródło:
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-03/jacques-hamel-beatyfikacja-faza-diecezjalna-rouen.html


Amazonia: „maniok eucharystyczny”
poza dyskusjami synodu (12.03)


Nie ma planów dyskusji na temat zmian w materii, jaka jest potrzebna do sprawowania Eucharystii. Watykan dementuje pogłoski o zastąpieniu niekwaszonego chleba pszennego, wyrobem z innych roślin. Ewentualna zmiana rodzaju chleba, jaki dozwolony jest do celebrowania Eucharystii, została przywołana w kontekście zbliżającego się Synodu Biskupów na temat Amazonii.

Kwestię podniósł emerytowany profesor teologii ks. Franciso Taborda SJ. Według południowoamerykańskiego jezuity chleb pszenny, w warunkach amazońskich, niekiedy staje się wilgotny. „Jeśli staje się wilgotny, nie jest chlebem, jeśli nie jest chlebem, nie ma Eucharystii” – mówi ks. Taborda. Proponuje on natomiast zastąpienie pszenicy maniokiem jadalnym, rośliną która służy właśnie do wyrobu chleba w tamtym regionie.

Tymczasem na spotkaniu zorganizowanym przez Sekretariat Generalny Synodu, jego rzecznik prasowy podkreślił, że stwierdzenia ks. Tabordy są wyłącznie prywatne. Praktyka Kościoła w tym względzie regulowana jest przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Przypomina ją również i pogłębia „List okólny do biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii” z 2017 r., wydany przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W duchu powściągliwości na temat proponowanych zmian wypowiedział się również dziekan teologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Ks. Mark Morozowich podkreślił, że Kościół zawsze inkulturował liturgię, ale zarazem posiada pewne esencjalne elementy, które niezmiennie oddają chrześcijańską rzeczywistość przez cały czas jej istnienia. Dlatego, jak stwierdza, Kościół musi być bardzo ostrożny wobec, każdej nowej „mody”, która do niego przychodzi.

Czytaj także:

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-03/amazonia-kolonizacja-swiecenie-zonatych-barreto.html

Źródło:
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-03/synod-amazonia-chleb-eucharystyczny-zmiana.html


LICZNIK ODWIEDZIN
dzięki uprzejmości stat.4u.pl

(KLIKNIJ LOGO)

stat4u