...
         aktualności          sakramenty          o parafii          linki          kontakt         

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.
A zatem trwajcie w niej
i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!”
św. Paweł, Apostoł w Liście do Galatów (Ga 5,1)


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII MROKÓW!

ZAPLANUJ SWÓJ CZAS NA MODLITWĘ! - PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KOLEJNO:

1 - PRAKTYCZNY KALENDARZ PARAFII MROKÓW, A W NIM:
WYDARZENIA, GODZINY NABOŻEŃSTW, INTENCJE MSZALNE, WOLNE TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH
*Aby poznać szczegóły, wystarczy kliknąć opis pod datą danego wydarzenia*
2 - BIEŻĄCE OGŁOSZENIA Z ŻYCIA PARAFII
3 - ARTYKUŁY RELIGIJNE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA, INFORMACJE O LITURGII i ŚWIĘTYCH
4 - AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE Z WARSZAWY I OKOLIC: m.in. koncerty, wykłady, spotkania
*Wszystkie linki pod wydarzeniami są aktywne - wystarczy je skopiować i otwierać w nowym oknie*
5 - MROKÓW POMAGA, gdzie znajdziecie linki do wybranych akcji charytatywnych

ZACHĘCAMY DO REGULARNYCH ODWIEDZIN NASZEJ STRONY i ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE PARAFII!


*KALENDARZ PARAFII MROKÓW*
Stan na 25.06.2016r.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE, LITURGIA SŁOWA,
ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ:
http://www.niedziela.pl/spis_liturgia.php


OGŁOSZENIA PARAFIALNE na 3. lipca 2016r.
14 Niedziela zwykła


Zachęcamy do zaplanowania wakacji z Ojcem Świętym.
Niech to radosne spotkanie ożywi nasze serca!
Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce
i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 poniżej:
http://www.tvp.info/25717695/piec-dni-papieza-franciszka-w-polsce-zobacz-program-pielgrzymki

***Już dziś informujemy,
że w dniu Celebry Papieskiej
mszy św. na zakończenie Dni Młodzieży
W NIEDZIELĘ 31 LIPCA W MROKOWIE
BĘDĄ WYJĄTKOWO TYLKO 2 MSZE ŚWIĘTE:
o 8.00 i o 13.00 SUMA chrzcielna.
O 10.00 oglądamy transmisję
mszy świętej, a o 12.00 Anioł Pański
z Papieżem Franciszkiem.

TYDZIEŃ W LITURGII:
-we wtorek 28-go św. Ireneusza, biskupa, męczennika,
-we środę 29-go Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła,
polecajmy w modlitwach papieża Franciszka
i wszystkich Piotrów z naszej Parafii.
1 lipca - św. Ottona, biskupa
Do czwartku 30.06 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe:
w tygodniu o 17.30 i w niedziele po Sumie o 12.00.

W piątek 1 lipca:
(1) przypada pierwszy piątek miesiąca,
spowiedź od 17.30, msza do Serca Jezusa o 18.00

Planowaną na lipiec Gregoriankę
za duszę + Zdzisława Konopki
przeniesiono na październik b.r.

1 lipca o 12.00 z Milanówka do Gietrzwałdu
wyruszy X Piesza Pielgrzymka Różańcowa. Szczegóły na:
http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/x-piesza-pielgrzymka-rozancowa/

2 lipca 1. sobota miesiąca:
msza do Serca Maryi o 18.00.

*Zachęcamy mrokowskie Rodziny
do wspólnego spędzania czasu.
Okazją mogą być DNI TARCZYNA
obchodzone 2 i 3 lipca 2016.
Będzie prowadzona akcja charytatywna.
Szczegółowy program wydarzeń:
http://www.gok-tarczyn.pl/impreza/program-dni-tarczyna-2016-niedziela/

W niedzielę 3 lipca:
(1)ZACZYNAMY LETNI PORZĄDEK MSZY NIEDZIELNYCH:
będa bez zmian msze poranne o godz. 8, 10 i 12.
Nie będzie już mszy o 18.00,
która zostanie zawieszona do odwołania.
(2) O 12.00 Suma z Adoracją i procesją,
prosimy chętnych o pomoc w organizacji.

4. lipca o 18.00 comiesięczna
msza wypominkowa za naszych Zmarłych
i za dusze w czyśćcu cierpiące.
*Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie!

7 lipca 1. czwartek miesiąca:
Adoracja cicha Jezusa
w Najświętszym Sakramencie
od 17.30 do 18.00.

9 lipca w sobotę o 12.00
CHRZEST JULII i MAJKI BANDER.
Serdecznie witamy Siostry w gronie Parafian!
*Polecajmy Rodzinę Bander w naszych modlitwach.

Inauguracja XXVIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
odbędzie się 10 lipca o godz. 16.00 na w-skich Siekierkach.
Zapraszamy do udziału naszych młodych sportowców.
http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/xxviii-miedzynarodowa-parafiada-dzieci-i-mlodziezy/

Intencje mszalne przyjmujemy po mszach świętych.
Oglądajmy Kościół z bliska
w każdą niedzielę na TVPInfo o 15.30
Czytajmy prasę katolicką.

Wszystkim Parafianom i Gościom,
a szczególnie naszym Dzieciom i Młodzieży
życzymy udanych wakacji!
Niech wolny czas będzie okazją
do umocnienia naszych więzi z Bogiem.
Zachęcamy do nawiedzania Sanktuariów
i innych miejsc kultu religijnego
na Waszych wakacyjnych szlakach!

*
EWANGELIA NA 14 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Łk 10, 1-12. 17-20 (krótsza perykopa Łk 10, 1-9) Pokój królestwa Bożego
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi”. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”».


PRZYSZŁY TYDZIEŃ W LITURGII


W środę 29-go Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła,
Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67 podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł „obdarzeni różnymi darami zbudowali jeden Kościół Chrystusa”.

Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się pracą rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb definitywnie został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia wraz ze swoim bratem, Andrzejem (por. Łk 5, 1-11).

Kiedy Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił (Mk 1, 29-31; Łk 4, 38-39). Tradycja wczesnochrześcijańska wydaje się potwierdzać, że miał dzieci, gdyż wymienia jako jego córkę św. Petronelę. Nie jest to jednak pewne.

Święty Piotr Apostoł Jezus bardzo wyraźnie wyróżniał Piotra wśród Apostołów. Piotr był świadkiem - wraz z Janem i Jakubem - wskrzeszenia córki Jaira (Mt 9, 23-26; Mk 5, 35-43; Łk 8, 49-56), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1-13; Mk 9, 2-13; Łk 9, 28-36) i krwawego potu w Getsemani (Mt 26, 37-46; Mk 14, 33-42; Łk 22, 41-46). Kiedy Jezus zapytał Apostołów, za kogo uważają Go ludzie, otrzymał na to różne odpowiedzi. Kiedy zaś rzucił im pytanie: "A wy za kogo Mnie uważacie?" - usłyszał z ust Piotra wyznanie: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Za to otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad Kościołem Chrystusa: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.


Szaweł urodził się w Tarsie ok. 8 roku po narodzeniu Chrystusa (niektórzy badacze podają czas między 5 a 10 rokiem). Jego rodzina chlubiła się, że pochodziła z rodu Beniamina, co także i Paweł podkreślał z dumą (Rz 11, 1). Dlatego otrzymał imię Szaweł (spolszczona wersja hebrajskiego Saul) od pierwszego i jedynego króla Izraela z tego rodu (panował w wieku XI przed Chrystusem). Rodzina Szawła należała do faryzeuszów - najgorliwszych patriotów i wykonawców prawa mojżeszowego (Dz 23, 6). Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Po ukończeniu miejscowych szkół - a trzeba przyznać, że Paweł zdradza duże oczytanie (por. Tt 1, 12) - w wieku ok. 20 lat udał się Apostoł do Palestyny, aby w Jerozolimie "u stóp Gamaliela" pogłębiać swoją wiedzę skrypturystyczną i rabinistyczną (Dz 22, 3). Nie znał Jezusa. Wiedział jednak o chrześcijanach i szczerze ich nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy męczeńskiej śmierci św. Szczepana (Dz 7, 58). Nie mając jednak pełnych lat 30, nie mógł wykonywać wyroku śmierci na diakonie. Pilnował więc szat oprawców i zapewne pilnie ich zachęcał, aby dokonali egzekucji (Dz 7, 58-60).

Nawrócenie pod Damaszkiem Kiedy tylko Szaweł doszedł do wymaganej pełnoletności, udał się do najwyższych kapłanów i Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku. Dowiedział się bowiem, że uciekła tam spora liczba chrześcijan, chroniąc się przed prześladowaniem, jakie wybuchło w Jerozolimie (Dz 9, 1-3). Gdy Szaweł był blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus, powalił na ziemię, oślepił i w jednej chwili objawił mu, że jest w błędzie; że nauka, którą on tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą; że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza; że Chrystus nie jest bynajmniej zwodzicielem, ale właśnie tak długo oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Było to w ok. 35 roku po narodzeniu Chrystusa, a więc drugim po Jego śmierci.

Po swoim nawróceniu Szaweł został ochrzczony przez Ananiasza, któremu Chrystus polecił to w widzeniu (Dz 9, 10-18). Po chrzcie Szaweł rozpoczął nową erę życia: głoszenia Chrystusa.


W piątek 1 lipca wspomnienie św. Ottona, biskupa.

Św. Otto urodził się około roku 1060. W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana. Po powrocie do Niemiec został kanclerzem cesarza Henryka IV, a później biskupem Bambergi. W roku 1124 na prośbę Bolesława Krzywoustego przybył na Pomorze i doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan. Umarł 30 czerwca 1139 roku w Bamberdze.

Źródło:
www.liturgia.niedziela.pl
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-29.php3


Papieska konferencja prasowa w drodze z Armenii do Watykanu:
m.in. o minionej pielgrzymce, kondycji Unii i gejach


Pierwsze zadane mu pytania dotyczyły jeszcze podróży do Armenii. Franciszek wyjaśniał między innymi, że mówiąc o tureckiej rzezi Ormian zdecydował się na użycie słowa ludobójstwo z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że w Argentynie zbrodnia ta zawsze była przedstawiana jako ludobójstwo. Po drugie, wymagał tego kontekst podróży. Tym terminem posługiwali się gospodarze, a i on sam użył go już raz w Rzymie, cytując Jana Pawła II. Gdyby teraz z niego rezygnował, oznaczałoby to, że się z czegoś wycofuje. Papież zapewnił jednak, że nie chciał nikogo obrazić, a jedynie przedstawić obiektywny stan rzeczy.

[Mówiąc o kondycji Unii Europejskiej papież powiedział:] Coś jest nie tak z Unią Europejską, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą – mówił Ojciec Święty podczas spotkania z dziennikarzami w drodze powrotnej z Armenii do Rzymu. Franciszek po raz kolejny skomentował decyzję Brytyjczyków o wystąpieniu z Unii. Przyznał, że takie decyzje mogą mieć dwoisty charakter. Niekiedy prowadzą one do emancypacji, jak w przypadku dawnych kolonii, kiedy indziej mają charakter secesji. Papież ostrzegł, że Europie grozi bałkanizacja, a Unia ma większą wartość niż konflikty. Zastrzegł jednak, że mogą istnieć różne formy zjednoczenia i decyzja Brytyjczyków powinna skłonić do refleksji.

„I tak kraj, który jest w Unii Europejskiej, stwierdza, że chce zachować dla siebie coś swojego, swoją kulturę. Jest to krok, który musi skłonić Unię Europejską do odzyskania siły, którą miała u swych początków, do zrobienia kroku w kierunku kreatywności, a także zdrowego rozdzielenia, czyli dania krajom w Unii Europejskiej więcej niezależności, więcej wolności. Trzeba pomyśleć o innej formie Unii, być bardziej kreatywnym. (...) Dziś kluczowymi słowami dla Unii Europejskiej są kreatywność i płodność” - powiedział Franciszek.

W jednym z pytań Franciszek został poproszony o ustosunkowanie się do kontrowersyjnej wypowiedzi kard. Reinharda Marxa, który stwierdził, że Kościół powinien przeprosić za swą skandaliczną i straszną postawę względem gejów. Zdaniem arcybiskupa Monachium zmieniła się ona dopiero całkiem niedawno i przyczyniła się do marginalizacji gejów.

Odpowiadając Franciszek nazwał żartobliwie niemieckiego kardynała marksistą; przyznał, że owszem Kościół powinien przeprosić za obrażanie gejów, ale w tej samej mierze, w jakiej powinien prosić o wybaczenie za ubóstwo czy wyzysk kobiet i dzieci. Podkreślił, że on w kwestii homoseksualistów trzyma się tego, co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego. Zastrzegł jednak, że niektóre zachowania gejów zasługują na potępienie. Tytułem przykładu wymienił tu działania o charakterze politycznym czy obraźliwe manifestacje. Ponadto przyznał, że trzeba też uwzględnić tradycje poszczególnych krajów, które podchodzą do tego problemu z inną mentalnością.

W czasie spotkania z dziennikarzami na pokładzie samolotu Franciszek wybiegł też w przyszłość do swej podróży do Polski. Zapowiedział, że w Oświęcimiu, podobnie jak w innych tego typu miejscach, pragnie zachować całkowite milczenie.

„Chciałbym udać się na to miejsce grozy bez przemówień, bez ludzi, w nielicznym gronie, tylko to, co niezbędne. Ale dziennikarze na pewno tam będą. Jednakże bez pozdrawiania tego czy tamtego. Nie, nic z tych rzecz. Chcę wejść tam sam i modlić się, aby Pan Bóg dał mi łaskę płaczu. Tylko tyle” - powiedział Papież.

Źródło:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/06/25/dzi%C4%99kuj%C4%99_bogu_za_g%C5%82%C4%99bok%C4%85_i_realn%C4%85_jedno%C5%9B%C4%87_mi%C4%99dzy_naszymi_ko%C5%9B/1240131


Benedykt XVI obchodzi 65 rocznicę święceń kapłańskich


Niezwykle wzruszająca była audiencja Franciszka dla Benedykta XVI z okazji 65. rocznicy jego święceń kapłańskich. Papież Senior przyjął je w uroczystość świętych Piotra i Pawła 29 czerwca 1951 r. we Fryzyndze. W audiencji, która miała miejsce w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego, wzięli udział również zaproszeni kardynałowie i inni goście.

W wygłoszonym przemówieniu Franciszek przypomniał to, co sam Benedykt napisał o kapłaństwie, przywołując słynną scenę z Ewangelii św. Jana, gdy Jezus trzykrotnie pyta Piotra o to, czy go kocha. Ojciec Święty mówił o „pogoni za ukochanym”, czego Papież Senior zawsze dawał świadectwo i tak czyni do dzisiaj. „Decydujące w naszych dniach – słonecznych czy deszczowych, jakiekolwiek są i cokolwiek ze sobą przynoszą – jest to, że Pan jest prawdziwie obecny, że Go pragniemy, że wewnętrznie jesteśmy blisko Niego, że Go kochamy, że rzeczywiście głęboko w Niego wierzymy, a wierząc prawdziwie Go kochamy” – mówił Papież.

Ponadto Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Benedykt XVI wpisuje się także w to, co jemu samemu jest bardzo bliskie: w ducha św. Franciszka z Asyżu.

„Wasza Świątobliwość nadal służy Kościołowi, nie przestaje naprawdę przyczyniać się z mocą i mądrością do jego wzrostu. I czyni to z tego małego klasztoru Mater Ecclesiae w Watykanie, który, jak się w ten sposób okazuje, nie jest bynajmniej jednym z tych zapomnianych zakątków, w które dzisiejsza kultura odrzucania ma skłonność odsuwać ludzi, kiedy z wiekiem słabną ich siły. Wręcz przeciwnie! I proszę pozwolić to powiedzieć swojemu następcy, który wybrał sobie imię Franciszek! Bo droga duchowa św. Franciszka zaczęła się w kościele św. Damiana, ale prawdziwym miejscem, które ukochał, pulsującym sercem jego zakonu, w którym go założył i w którym oddał swe życie Bogu, była Porcjunkula, «maleńka cząstka», zakątek przy Matce Kościoła. Przy Maryi, którą – ze względu na Jej tak mocną wiarę oraz Jej życie tak całkowicie wyrażające miłość i prowadzone w miłości z Panem – wszystkie pokolenia będą zwać błogosławioną. W ten sposób Opatrzność zechciała, byś ty, drogi Współbracie, doszedł do miejsca tak szczególnie franciszkańskiego, skąd emanuje pogoda ducha, pokój, zaufanie, dojrzałość, wiara, oddanie i lojalność, które są dla mnie tak cenne, dając siłę mnie samemu i całemu Kościołowi” – powiedział Papież.

Jedno z pytań w czasie Konferencji w samolocie dotyczyło charakteru aktualnej posługi Benedykta XVI. Czy można mówić, że uczestniczy on w sposób kontemplatywny w papieskiej posłudze, którą Franciszek pełni w sposób czynny? Ojciec Święty wykluczył taką możliwość. Podkreślił, że w Kościele jest tylko jeden Papież.

„Jest on dla mnie Papieżem Seniorem, mądrym dziadkiem, człowiekiem, który przez swą modlitwę osłania mi plecy i kręgosłup. Nigdy nie zapomnę, jak w przemówieniu do kardynałów 28 lutego powiedział: «Między wami jest mój następca, obiecuję mu posłuszeństwo». I obietnicy dotrzymał. Słyszałem potem, nie wiem czy to prawda, czy tylko tak się mówi, ale dobrze to oddaje jego charakter, że niektórzy przyszli do Benedykta XVI, by się mu poskarżyć na tego nowego Papieża.... a on ich wyrzucił. W najlepszym bawarskim stylu, uprzejmie, ale wyrzucił ich. Nie wiem, czy to prawda, ale jest to bardzo celne, bo taki jest ten człowiek: jest słowny i prawy” - powiedział Ojciec Święty.

Źródła:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/06/28/benedykt_xvi_obchodzi_65_rocznic%C4%99_%C5%9Bwi%C4%99ce%C5%84_kap%C5%82a%C5%84skich/1240689
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/06/27/papieska_konferencja_prasowa_w_samolocie/1240476


Jasna Góra oczekuje na przyjazd Papieża Franciszka


Za miesiąc, 28 lipca, Papież Franciszek przybędzie w pielgrzymce na Jasną Górę. Tutaj odbędą się główne narodowe uroczystości dziękczynne w 1050. rocznicę chrztu Polski. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy, także Polonia z całego świata. Do uczestnictwa w papieskiej Mszy nie są przewidywane żadne bilety wstępu ani wejściówki.

W Sanktuarium trwa wielkie oczekiwanie, które upływa przede wszystkim na modlitwie. Dla Papieża przygotowywany jest już specjalny dar duchowy. To nowenna nocnych czuwań przed Cudownym Obrazem Matki Bożej – podkreślił przeor klasztoru o. Marian Waligóra: „Chcemy tą modlitwą czuwań nocnych objąć wszystkie intencje Papieża: i to, co będzie miało miejsce w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, i to, co będzie miało miejsce tutaj na Jasnej Górze, jak też w innych miejscach, które Papież odwiedzi”.

Czuwania w intencji Papieża i owoców jego pielgrzymki do Polski rozpoczną się 18 lipca i potrwają przez 9 nocy. Inaugurować je będzie Apel Jasnogórski, a kończyć Msza o północy.

Franciszek po przybyciu na Jasną Górę z Krakowa przejedzie samochodem między wiernymi zgromadzonymi na placu przed szczytem i to będzie nowość. Trasa przejazdu ma mieć prawie półtora kilometra.

Tylko Jan Paweł II i tylko raz przejechał papamobilem wśród pielgrzymów w Częstochowie, a było to 25 lat temu podczas VI Światowego Dnia Młodzieży

Źródło:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/06/28/jasna_g%C3%B3ra_oczekuje_na_przyjazd_papie%C5%BCa_franciszka/1240676


Od tego zaczęła się Polska - odwiedź Wystawę na Zamku Królewskim w Warszawie


Tę wystawę tworzy zaledwie kilka eksponatów. Ale bez nich, i wydarzeń z nimi związanych, Polski by nie było. Ekspozycję o początkach wiary i polskiej państwowości pokazano na Zamku Królewskim w Warszawie. Od tego zaczęła się Polska

Tę wystawę tworzy zaledwie kilka eksponatów. Ale bez nich, i wydarzeń z nimi związanych, Polski by nie było.

- 1050. rocznica chrztu Polski zasługuje na wielką wystawę. Ale taka nie powstała, także z winy instytucji kościelnych - mówi dr hab. Przemysław Mrozowski, p.o. dyrektora Zamku Królewskiego, prezentując w Izbie Wieży Grodzkiej zaledwie kilka, ale za to bezcennych zabytków. - Nazywamy to prezentacją, a nie wystawą. Żeby nie budzić wielkiego apetytu - dodaje szczerze. Choć eksponaty, które podziwiać można na zaledwie kilkunastu metrach kwadratowych, to prawdziwe skarby, niektóre rzadko eksponowane.

Wśród nich "Sakramentarz tyniecki" o kilkudziesięciu kartach barwionych purpurą i pisanych złotem. Okazale zdobiony kodeks to najstarszy rękopis liturgiczny znajdujący się nieprzerwanie w polskich zbiorach od XI stulecia. Z wprowadzeniem nowej religii i budową organizacji kościelnej jest związana wyjątkowa czara włocławska. Wykonana w X wieku, należy do najstarszych naczyń liturgicznych zachowanych w naszym kraju.

Prawdziwą ozdobą skromnej ekspozycji poświęconej jubileuszowi 1050-lecia chrztu Polski, zorganizowanej w przededniu Światowych Dni Młodzieży, jest jedno z czołowych dzieł warsztatu malarskiego Stanisława Samostrzelnika. To „Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich” Jana Długosza, zdobione wielobarwnymi portretami prymasów i biskupów krakowskich, a przede wszystkim patronów Królestwa Polskiego, wśród nich - świętego Wojciecha.

- Bez tego patrona Polski opowieść o początkach chrześcijaństwa w naszym kraju byłaby niepełna, podobnie jak bez prezentowanego na wystawie „Rocznika Świętokrzyskiego dawnego” - mówi dr Przemysław Deles, kustosz ekspozycji „Sacrum Poloniae Iubileum 966-2016”. To w tym najstarszym zachowanym w Polsce dziele historiograficznym znajduje się słynny wpis informujący o przyjęciu chrztu przez księcia Mieszka I w 966 r.

Między gablotami z zabytkami piśmiennictwa znalazło się także miejsce dla repliki słynnych drzwi gnieźnieńskich, które zostały stworzone w 2. połowie XII wieku dla katedry w Gnieźnie. Między skrzydłami wrót z historią życia i męczeństwa patrona Polski umieszczono także kutą w srebrze czarę włocławską, jedno z najstarszych w Polsce naczyń liturgicznych, przedstawiające sceny z biblijnej Księgi Sędziów. Zwieńczeniem ekspozycji jest replika włóczni św. Maurycego, jednego z najważniejszych insygniów władzy cesarskiej, podarowana przez cesarza Ottona III księciu Bolesławowi Chrobremu w 1000 roku. Pod nią umieszczono denary księcia Bolesława Chrobrego.

Wystawie towarzyszą wykłady!

Źródło i terminy wykładów poniżej:
http://warszawa.gosc.pl/doc/3251774.Od-tego-zaczela-sie-Polska


Wyjątkowi sercem - "Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej”


Co łączy profesora nauk technicznych PW, lekarza anestezjologa, kucharkę i matkę trójki dzieci?

Prof. Andrzej Jakubiak, profesor nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej walczy z uzależnieniem wśród studentów, dr Wiktor Masłowski, lekarz anestezjolog i były wiceminister zdrowia troszczy się o duchowe dobro pacjenta, Teresa Dylewska, gotuje posiłki bezdomnym, a Joanna Niemiejska jest matką trójki dzieci i wzorem rodzinnych relacji dla innych.

Osób, które wyróżniają się swoją pracą na rzecz innych jest dużo więcej. W warszawskiej archikatedrze w uroczystość urodzin św. Jana Chrzciciela kard. Kazimierz Nycz wręczył medale "Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej”. Odebrało je 30 osób. Wyjątkowych.

- Nie da się wszystkich odznaczyć w jednym czasie, dlatego czynimy to sukcesywnie. W imieniu archidiecezji warszawskiej, w imieniu Kościoła chcę podziękować wam, za wyróżniające się poświęcenie, trud, pracę: w grupach parafialnych, modlitewnych, apostolskich czy charytatywnych. Za zaangażowanie przy parafii w rozmaitych funkcjach takich jak organista, kościelny czy prowadzenie dzieł ewangelizacyjnych - powiedział kardynał.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. szafarz Komunii Świętej, osoby odpowiedzialne za parafialną scholę czy gazetkę, a także zaangażowane w działalność w parafii, członkowie parafialnych zespołów Caritas, Akcji Katolickiej.

Następnie, pod przewodnictwem metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza w intencji odznaczonych została odprawiona Msza św.

W homilii, nawiązując do dzisiejszej uroczystości narodzenia św. Jana Chrzciciela, kard. Nycz zachęcił uczestników liturgii, "żeby w przededniu Światowych Dni Młodzieży byli przygotowani nie tylko do przyjęcia proroka naszych czasów - papieża Franciszka, ale żebyśmy potrafili dorosnąć do misji dania świadectwa o Kościele wobec uczestników ŚDM".

- Refleksja nad powołaniem św. Jana Chrzciciela to okazja, by przyjrzeć się także swojemu życiu, jako życiu człowieka powołanego. Każdy z nas jest przygotowany, wybrany, przeznaczony i powołany przez Boga do życia w małżeństwie, rodzinie, kapłaństwie czy jako osoba konsekrowana, ale także do wykonywania konkretnej pracy zawodowej - mówił kardynał.

Kaznodzieja przypomniał, że nade wszystko jesteśmy powołani do życia chrześcijańskiego przez sakrament chrztu. - Żeby przez to zanurzenie chrzcielne rósł w nas człowiek nowy, który będzie gotowy przyjąć każde powołanie, którym go Bóg obdarzy - powiedział.

Źródło:
http://warszawa.gosc.pl/doc/3256169.Wyjatkowi


„Święto Ubogich” odbyło się w Wilanowie (24.06)


Święto Ubogich, podobnie jak cały Jubileusz Miłosierdzia, to święto wszystkich tych, którzy są głodni, spragnieni i nadzy lub po prostu nie stać ich na wiosenne buty i lżejszą kurtkę, którzy nie mają dachu nad głową, są obcymi i przybyszami, którzy są chorzy, mieszkają w schroniskach, domach opieki lub na ulicach naszego miasta, którzy opuszczają mury więzienia i nie potrafią powrócić do życia. – To także święto tych, którzy z zadziwieniem doświadczają miłosierdzia Boga i nie chcą mijać obojętnie ludzi potrzebujących wsparcia; osób, którzy sprzeciwiają się podziałowi świata na ten, któremu się udało i ten, który powinien prosić o pomoc „kogoś innego, byle nie mnie” – zaznacza Magdalena Wolnik ze Wspólnoty Sant’Egidio.

– Chcemy odczarować słowo „ubogi” – dodaje Ada Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. – Bycie ubogim nie jest niczym, czego człowiek musiałby się wstydzić. A ubóstwo nie zniknie od samego faktu nieużywania tego słowa. Pismo Święte jest tym określeniem przesycone. I to nie tylko w znaczeniu materialnym. Są ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, ale są ubodzy w swoim działaniu, myśleniu, stosunku do innych osób. I o takim ubóstwie też myślimy, organizując to święto – podkreśla.

– Ubogim jest tak naprawdę każdy z nas – zaznacza s. Chmielewska – ale szczególnie ludzie cierpiący, samotni, bezdomni. Oni są najbliżej Pana Boga

ŹRÓDŁO:
http://archidiecezja.warszawa.pl/jutro-w-wilanowie-swieto-ubogich/


Kościół w Polsce ma 334 nowych księży diecezjalnych


To o pięciu więcej, niż w ubiegłym roku. Najwięcej święceń przyjęło 19 diakonów w diecezji tarnowskiej.

Dużą liczbą nowo wyświęconych, w porównaniu z innymi polskimi diecezjami, mogą pochwalić się także archidiecezje: warszawska (17 kapłanów), katowicka (16 kapłanów) i krakowska (15 kapłanów).

14 księży wyświęconych zostało w Poznaniu, 12 – w Gdańsku, Kielcach, Opolu, Przemyślu i Bielsko-Białej, 11 – w Lublinie, 10 – w Łomży, Rzeszowie i Wrocławiu, 8 – w Ełku, Pelplinie, Płocku i Toruniu, 7 – w Radomiu, Siedlcach i Świdnicy, 6 – w Białymstoku, Częstochowie, Drohiczynie, Gliwicach, Sandomierzu, Sosnowcu, Szczecinie, Włocławku oraz na warszawskiej Pradze.

Pięciu nowych prezbiterów ma archidiecezja łódzka i warmińska, a także diecezja elbląska, kaliska, i zielonogórsko-gorzowska. Czterech ustanowiono w diecezji bydgoskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i zamojsko-lubaczowskiej, trzech w Gnieźnie i Łowiczu, zaś dwóch w Legnicy.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy święcenia prezbiteratu przyjęło 329 seminarzystów, biskupi dla swoich diecezji wyświęcili w tym roku pięciu kapłanów więcej. Mniej ich jest natomiast, niż w roku 2014, kiedy ustanowiono 355.

W wielu diecezjach neoprezbiterzy w dniu święceń otrzymali od biskupów dekrety posyłające ich na pierwsze miejsca pracy duszpasterskiej. Zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego są przydzieleni do diecezji, w której przyjęli święcenia i tutaj będą posługiwać. Czterech kapłanów – absolwentów warszawskiego seminarium misyjnego „Redemptoris Mater” po kilku latach posługi w archidiecezji warszawskiej będą posłani do pracy duszpasterskiej na za granicą.

Szczególne przesłanie kierowali biskupi do kapłanów przyjmujących święcenia w jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wskazał podczas liturgii święceń, że trwający w Kościele jubileusz jeszcze bardziej zobowiązuje kapłanów do tego, aby byli apostołami, misjonarzami i świadkami miłosierdzia Bożego. Natomiast biskup drohiczyński Tadeusz Pikus zwrócił się do neoprezbiterów, aby byli dla wiernych bramą miłosierdzia.

Święcenia prezbiteratu kończą trwający zwykle sześć lat okres formacji seminaryjnej. Zdaniem wychowawców seminaryjnych standardem jest to, że – jak mówią – „do święceń dochodzi około połowy tych, którzy rozpoczynają” a sześć lat seminarium to czas weryfikowania powołania zarówno przez samego kleryka, jak i przez jego przełożonych.

ŹRÓDŁO:
http://archidiecezja.warszawa.pl/wiadomosci/kosciol-w-polsce-ma-334-nowych-ksiezy-diecezjalnych/


AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE:
WARSZAWA i NASZE OKOLICE


BIEŻĄCE WYDARZENIA:
http://archidiecezja.warszawa.pl/

ZNAMY JUŻ PLAN WIZYTY FRANCISZKA W LIPCU 2016:
Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków − Jasna Góra − Auschwitz: 27−31 lipca 2016:

http://www.tvp.info/25717695/piec-dni-papieza-franciszka-w-polsce-zobacz-program-pielgrzymki


MROKÓW POMAGA


1 - Pomoc dla Patryka Fiuka z Tarczyna

"Przekaż 1% swojego podatku na leczenie Patryka Fiuka. Od urodzenia chorego na Mukowiscydozę. To bardzo proste! Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym podać nazwę fundacji, która opiekuje się Patrykiem.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce-Zdroju,
numer KRS: 0000064892.
Więcej info o Patryku:
http://www.patrykfiuk.pl/index.html
http://www.facebook.com/events/214766281946671/


2 - 1% na mieszkankę Tarczyna Kasię Markowską.
Więcej szczegółów na jej temat
można znaleźć pod adresem
http://www.kasiamarkowska.pl
KRS: 0000037904
w polu "Cel szczegółowy 1%":
10374 Markowska Katarzyna


3 - Możesz wspomóc Misyjne Dzieło Pomocy
Ad Gentes wysyłając SMS
pod nr 72032 o treści MISJE
Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT)
Więcej informacji o projekcie:
http://www.adgentes.misje.pl/mozesz-pomoc-295/sms-72032-298


4 - POMOC dla SEMINARIUM MISYJNEGO
"REDEMPTORIS MATER" W WARSZAWIE

Przekaż 1% podatku na seminarium lub dokonaj wpłaty.
NUMER KONTA (dla wpłat w Polsce):
Archidiecezjalne Seminarium Redemptoris Mater
ul. Heroldów 12, 01-991 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA
dla PLN: 96 1030 1654 0000 0000 0873 8301 5 - WESPRZYJ AKCJE CARITAS

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM W AKCJI KROMKA CHLEBA:
http://kromkachleba.caritas.pl/

Wesprzyj fundusz pomocy uchodźcom, informacje na stronie:
http://www.caritas.pl/

5 - JAK MOŻESZ WSPOMÓC POLSKI CZERWONY KRZYŻ?

1. Zostań regularnym darczyńcą Polskiego Czerwonego Krzyża.

Konto bankowe:
13 1160 2202 0000 0000 2987 3563
Millennium Bank SA

Do przelewu zagranicznego należy podać dodatkowo kod:
IBAN: PL13 1160 2202 0000 0000 2987 3563
SWIFT: BIGBPLPWXXX

Przekazane darowizny można odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

2. Przekaż dary rzeczowe dla naszych podopiecznych
3. Zostań wolontariuszem
4. Zostań Honorowym Dawcą Krwi.

Szczegóły na:
http://www.pck.pl/pages,8_19.html


LICZNIK ODWIEDZIN
dzięki uprzejmości stat.4u.pl

(KLIKNIJ LOGO)

stat4u