...
         aktualności          sakramenty          o parafii          linki          kontakt         

„Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty.
Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga!”
św. ojciec Pio - kapucyn, stygmatyk, niestrudzony spowiednik


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII MROKÓW!

ZAPLANUJ SWÓJ CZAS NA MODLITWĘ! - PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KOLEJNO:

1 - PRAKTYCZNY KALENDARZ PARAFII MROKÓW, A W NIM:
WYDARZENIA, GODZINY NABOŻEŃSTW, INTENCJE MSZALNE, WOLNE TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH
*Aby poznać szczegóły, wystarczy kliknąć opis pod datą danego wydarzenia*
2 - BIEŻĄCE OGŁOSZENIA Z ŻYCIA PARAFII
3 - ARTYKUŁY RELIGIJNE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA, INFORMACJE O LITURGII i ŚWIĘTYCH
4 - AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE Z WARSZAWY I OKOLIC: m.in. koncerty, wykłady, spotkania
*Wszystkie linki pod wydarzeniami są aktywne - wystarczy je skopiować i otwierać w nowym oknie*
5 - MROKÓW POMAGA, gdzie znajdziecie linki do wybranych akcji charytatywnych

ZACHĘCAMY DO REGULARNYCH ODWIEDZIN NASZEJ STRONY i ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE PARAFII!


*KALENDARZ PARAFII MROKÓW*
Stan na 25.09.2016r.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE i LITURGIA SŁOWA NA KAŻDY DZIEŃ:
http://www.niedziela.pl/spis_liturgia.php


OGŁOSZENIA PARAFIALNE na 2 października 2016r.
27 Niedziela zwykła


Polecajmy w modlitwach mieszkańców Warszawy,
a szczególnie naszych drogich Gości z działek
z racji Święta Patrona Warszawy,
błog. Władysława z Gielniowa w dniu 25 września.

Dziękujemy za ofiary złożone na pomoc
ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.
Zbiórkę na KUL przeprowadzimy
w innym terminie.

Trwają zapisy na kandydatów na ministranta.
Do Służby Ołtarza zapraszamy chłopców od 3 klasy.
Prosimy o zgłoszenia po mszach świętych.

W poniedziałek 26.09 po mszy o 18.00
odbędzie się spotkanie pro-zdrowotne
pt. Korzystne działanie fizjoterapii
w ramach akcji Warto być zdrowym.
Miejsce: sala parafialna. Zapraszamy Seniorów.

W środę 28.09 wspominamy kolejną rocznicę śmierci papieża Jana Pawła I oraz wspomnienie św. Wacława, męczennika.
Na wspólną modlitwę o zdrowie i siły
na dalszą posługę kapłańską dla naszego ks. Wacława
zapraszamy na mszę w środę (28.09) o 18.00.
Księdzu Wacławowi dziękujemy za gorliwość
w sprawowaniu sakramentów Eucharystii i Pojednania.

W SOBOTĘ PIERWSZEGO PAŹDZIERNIKA:
1) o 16.00 PIERWSZA GREGORIANKA
za duszę Zdzisława Konopki
2) ZAPRASZAMY NA PIERWSZE
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE o 16.30
3) UWAGA! OD 1 PAŹDZIERNIKA
MSZE WIECZORNE W TYGODNIU BĘDĄ O 17.00.
Na mszy o 17.00 25. Rocznica Ślubu
Małgorzaty i Dariusza Osińskich.
Gratulujemy Jubilatom Srebrnych Godów!

W NIEDZIELĘ 2 PAŹDZIERNIKA:
1) msze o 8, 10 i 12.
2) RÓŻANIEC WYJĄTKOWO O 11.30.
3) PO SUMIE O 12.00 ZAPRASZAMY
NA KONCERT CHÓRÓW POLONIJNYCH
O POWSTANIU WARSZAWSKIM.
Wstęp wolny.

Różaniec 2 października będzie
w intencji naszej młodzieży i Studentów,
którzy rozpoczynają nowy rok akademicki.
Zapraszamy młodych na wspólną modlitwę.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w nauce!

9 października obchodzony będzie
XVI Dzień Papieski pamięci Jana Pawła II.
Hasłem dnia będą słowa
„Bądźcie świadkami miłosierdzia”.
W ramach udziału w akcji będziemy
tradycyjnie zbierać do puszek po każdej mszy
na papieski Fundusz stypendialny
dla zdolnej młodzieży z potrzebujących rodzin.
Zachęcamy do wsparcia akcji!

Spotkania formacyjne do I Komunii Świętej
rozpoczniemy w niedzielę 16 października.

Czytajmy prasę katolicką.
Intencje mszalne przyjmujemy po mszach świętych.

Oglądaj programy katolickie:
Ziarno o 8.35, a Anioł Pański z Ojcem Świętym
o 12.00 na żywo w każdą niedzielę w TVP 1.
Magazyn informacyjny Kościół z bliska
jest dostępny w Internecie na stronie:
kosciolzbliska.pl
Zachęcamy do oglądania.

ZAPRASZAMY NA CICHĄ ADORACJĘ JEZUSA
w każdy czwartek od 17.30 do 18.00.

Niech nasze serca przenika
pragnienie zdobywania rzeczy nieprzemijających!

*
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ (25 września)

Łk 16, 19-31 Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.

Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać.

Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki.

Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą.

Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą».


ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA (25.09-02.10)


W NIEDZIELĘ 25 WRZEŚNIA:
bł. Władysława z Gielniowa, bernardyna, patrona Warszawy.

Marcin Jan urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r. Po ukończeniu szkoły parafialnej udał się do Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia, aż znalazł się na tamtejszym uniwersytecie w roku 1462. Pod tą datą figuruje w księdze rejestracyjnej Akademii Krakowskiej. W Krakowie zapoznał się z bernardynami, których zaledwie 9 lat wcześniej sprowadził tam św. Jan Kapistran (1453). Wstąpił do bernardynów i przyjął imię zakonne Władysław. Tu również najprawdopodobniej odbył swoje studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Dla swojego zakonu Władysław zasłużył się najwięcej przez to, że stał się współautorem konstytucji, które zatwierdzone przez kapitułę prowincji i kapitułę generalną w Urbino (1490) stały się na pewien czas dla prowincji obowiązkowym kodeksem prawnym. Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Charakterystycznym rysem osobowości Władysława było także jego nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. W 1504 r. został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r., w kilka tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Polsce 3 sierpnia 1750 r.


WE WTOREK
św. Wincentego à Paulo, prezbitera.

Św. Wincenty urodził się w Południowej Francji w roku 1581 w ubogiej rodzinie wieśniaczej. Po odpowiednim przygotowaniu, został kapłanem w roku 1600. Pięć lat później został uprowadzony przez piratów i przez lata pozostawał w niewoli w Tunisie. Wróciwszy do Francji był kolejno proboszczem, kapelanem rodziny Gondich i głównym duszpasterzem galerników. Poznawszy nędzę duchową i materialną szerokich mas ludu, założył zgromadzenie księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Ponadto założył cały szereg stowarzyszeń osób świeckich, które pod jego kierunkiem starały się zaradzić rozmaitym potrzebom społecznym. W celu podniesienia poziomu życia wewnętrznego duchowieństwa, wprowadził zwyczaj rekolekcji przed święceniami i zakładał seminaria duchowne pod kierownictwem księży misjonarzy. Umarł w Paryżu 27 września 1660 roku. Leon XIII ogłosił go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia na całym świecie.


W ŚRODĘ
św. Wacława, męczennika.

Św. Wacław urodził się około roku 907 jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Został wychowany po chrześcijańsku przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając osiemnaście lat, objął rządy. Starał się gorliwie o rozkrzewienie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy dając przykład życia chrześcijańskiego. Był hojny dla ubogich i brał w opiekę prosty lud. Wywołało to opozycję możnowładców, na czele której stanął jego młodszy brat, Bolesław. Zaprosił on Świętego na ucztę i po niej zamordował go u bramy kościoła 28 września 929 roku. Relikwie spoczywają w katedrze praskiej. Św. Wacław jest patronem Czech i katedry krakowskiej.


W CZWARTEK
Święto Świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała.

Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1, 14), by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia. Archanioł Michał („Któż jak Bóg”) stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem, (Ap 12, 7-9). Archanioł Gabriel („Bóg jest mocą”) wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga (Dn 8, 15; Łk 1, 11). On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1, 28-38). Archanioł Rafał („Bóg uleczy”), jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem (Tb 12, 15), był opiekunem młodego Tobiasza. Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie poczucie niewidzialnej obecności i wspierającej go działalności Aniołów.


W PIĄTEK
św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.

Św. Hieronim urodził się w Dalmacji około roku 340. Rodzice wysłali go na studia do Rzymu. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Odbył podróż do Galii, po czym udał się do Syrii, gdzie prowadził życie pustelnicze studiując Pismo św. i języki wschodnie. W Antiochii przyjął święcenia kapłańskie. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. W roku 385 udał się do Betlejem i tam pozostał do śmierci. Pod jego opieką powstały w Betlejem cztery klasztory. Św. Hieronim przełożył Pismo św. na język łaciński. Jego przekład został przyjęty jako tekst urzędowy Kościoła Zachodniego. Napisał również komentarze do wielu ksiąg Pisma św. oraz zwalczał współczesne mu herezje. Umarł w roku 420. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.


W SOBOTĘ (1.10):
św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła.

Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alencon w 1873 roku. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej i w internacie benedyktynek w Lisieux, w piętnastym roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek i otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus. W życiu zakonnym starała się z miłości ku Bogu doskonale spełnić wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa duchowego”. Widząc, że miłość Boża jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia duchowe opisała w księdze „Dzieje duszy”. Umarła 30 września 1897 roku zapowiadając, że nie przestanie „dobrze czynić na ziemi”. Jest patronką misji katolickich.

Źródło:
www.liturgia.niedziela.pl, brewiarz.pl, mateusz.pl


Być miłosiernym to przebaczać i darować winy!
Papież Franciszek, Audiencja ogólna, Watykan, 21.09.2016 r.


Hasło Nadzwyczajnego Roku Świętego „Miłosierni jak Ojciec” to nie jest efektowny slogan, ale życiowe zobowiązanie – mówił Papież na audiencji ogólnej. W swojej dzisiejszej katechezie nawiązał do słów Chrystusa z Ewangelii Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (6, 36). Z nich właśnie zostało zaczerpnięte motto obecnego Jubileuszu. Wyjaśniając je, Franciszek przypomniał podobne wyrażenie Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (5, 48). Pochodzi ono z Kazania na Górze, gdzie Chrystus naucza, że doskonałość polega na miłości, która jest wypełnieniem wszystkich nakazów Prawa.

„W tej samej perspektywie św. Łukasz wyjaśnia, że doskonałość to miłość miłosierna: być doskonali znaczy być miłosierni. Czy ktoś, kto nie jest miłosierny, jest doskonały? Nie! Czy ktoś, kto nie jest miłosierny, jest dobry? Nie! Dobroć i doskonałość zakorzenione są w miłosierdziu. Oczywiście, Bóg jest doskonały. Jednak, jeśli rozważamy Go w ten sposób, to dla ludzi staje się niemożliwe dążyć do tej absolutnej doskonałości. Natomiast kiedy staje nam przed oczyma jako miłosierny, pozwala nam to lepiej zrozumieć, na czym polega Jego doskonałość, i pobudza nas to do tego, by być tak jak On pełni miłości, współczucia, miłosierdzia”.

Ojciec Święty postawił pytanie, czy te słowa Jezusa są realistyczne i czy naprawdę można kochać tak jak Bóg, być miłosierni tak jak On. Odpowiadając przypomniał, że w całej historii zbawienia Bóg nieustannie okazywał ludziom bezmierną miłość, której punktem kulminacyjnym jest śmierć Jezusa na krzyżu. W w zestawieniu z nią naszej miłości zawsze będzie coś brakowało. „Ale kiedy Jezus wzywa nas, byśmy byli miłosierni jak Ojciec, nie myśli o ilości! – mówił Papież. – Żąda on od swoich uczniów, by stali się znakiem, kanałami, świadkami Jego miłosierdzia”.

„Co znaczy dla uczniów być miłosierni, Jezus wyjaśnił dwoma czasownikami: «odpuszczać» i «dawać»” – powiedział Franciszek i przypomniał Jego słowa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37).

„Chrześcijanin musi przebaczać! Dlaczego? Ponieważ mu przebaczono. My wszyscy, którzy dziś jesteśmy tu na tym placu, otrzymaliśmy przebaczenie. Nie ma nikogo, kto by w swoim życiu nie potrzebował Bożego przebaczenia. A ponieważ nam przebaczono, musimy przebaczać. Modlimy się codziennie w Ojcze nasz: «Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom». Trzeba przebaczać wiele, bo i nam zostały przebaczone liczne grzechy.

Źródło:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/21/papie%C5%BC_na_audiencji_by%C4%87_mi%C5%82osierni_to_przebacza%C4%87_i_darowa%C4%87/1259775


Franciszek zachęca do reformy watykańskich mediów


Papież zachęcił kierownictwo watykańskich mediów do ich zdecydowanej reformy. Jest to jak zaznaczył proces nieodwracalny, który ma doprowadzić do ich scalenia w elektronicznej formie.

Z dyrekcją Sekretariatu ds. Komunikacji Franciszek spotkał się wczoraj wieczorem, aby osobiście przekazać nowe statuty Sekretariatu. Mają one charakter otwarty, to znaczy są przygotowane na ewentualny rozwój środków społecznego przekazu. Jak podkreśla prefekt Sekretariatu prał. Dario Viganò, Papież zwraca szczególną uwagę na służebną rolę watykańskich mediów.

Myślę, że takie jest nasze powołanie. Z jednej strony służba wewnątrz Kościoła, ale jednocześnie pomagać innym dziennikarzom mówić o Kościele, który jak podkreśla Papież Franciszek, nie jest jedynie jednostką socjologiczną, a zatem nie można do niego zastosować kategorii politycznych. Kościół potrzebuje raczej hermeneutyki duchowej, a zatem postrzegania wydarzeń i działalności kościelnej w perspektywie przede wszystkim duchowej. Kościół to ogół ludzi, którzy żyją jako uczniowie Chrystusa i chcą, by wszystko, co robią, nabierało znaczenia w Chrystusie. Jeśli natomiast brakuje tego postrzegania duchowego, bardzo często dochodzi do zwodniczych wypaczeń ideologicznych. A zatem Sekretariat ds. Komunikacji jest, jak powiedział Papież, punktem odniesienia dla świata mediów, a w szczególności dla watykanistów, aby coraz pełniej i coraz lepiej mogli opowiadać światu o nauczaniu Ojca Świętego i jego gestach.

ŹRÓDŁO:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/23/franciszek_zach%C4%99ca_do_reformy_watyka%C5%84skich_medi%C3%B3w/1260233


Nowy papieski regulamin o cudownych uzdrowieniach


W Watykanie opublikowano nowy regulamin Rady Medycznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która wydaje opinię na temat domniemanych cudownych uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem kandydatów do beatyfikacji czy kanonizacji. Regulamin w dużej mierze inspiruje się dokumentem dotychczas obowiązującym, zatwierdzonym przez Pawła VI w 1976 r. Usprawnia on jedynie i uściśla pracę Rady, dostosowując ją do aktualnych wymogów.

Nowy regulamin został przygotowany przez komisję, na której czele stał sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Marcello Bartolucci. Komentując przyjęty dziś dokument przypomina on, że Kościół zawsze przywiązywał wielką wagę do cudów dokonywanych za wstawiennictwem przyszłych świętych i błogosławionych. Stanowiły one potwierdzenie „z wysoka” osądu ludzkiego w sprawie ich świętości.

Już na przełomie XII i XIII w. wprowadzone zostały procedury prawne, dotyczące badania świętości i prawdziwości cudu. W 1610 r. podczas procesu Karola Boromeusza po raz pierwszy powołano biegłych lekarzy, którzy mieli się wypowiedzieć na temat kilkunastu uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem przyszłego świętego. Jeszcze w tym samym wieku Innocenty XI wprowadza jako obowiązkowe orzeczenie biegłych lekarzy. Natomiast od 1743 r. istnieje już stała rada medyczna wydająca opinię na temat cudownych uzdrowień. Abp Bartolucci przypomina jednak, że ostateczne uznanie nadzwyczajnego uzdrowienia za prawdziwy cud należy do wyłącznych kompetencji Papieża.

Źródło:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/23/nowy_regulamin_rady_lekarzy_orzekaj%C4%85cych_o_cudownych_uzdrowi/1260229


Krok do pojednania z prawosławiem


Nowy dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego to poważny krok naprzód – uważa o. Hyacinthe Destivelle OP. Uczestniczył on w obradach komisji z ramienia Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, w której odpowiada on za relacje ze słowiańskimi Cerkwiami Prawosławnymi.

O. Destivelle zauważa, że w przeciwieństwie do poprzedniego Dokumentu z Rawenny, tym razem pod wspólnie wypracowanym tekstem podpisał się również przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego, co ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju dialogu.

Jest to kontynuacja Dokumentu z Rawenny, który podjęto już temat relacji między prymatem i synodalnością, ale na jego zakończenie stwierdzono, że należy przeprowadzić badania historyczne na ten temat. Nowy dokument jest odpowiedzią na ten postulat. Dotyczy pierwszego tysiąclecia, kiedy Kościół był niepodzielony. Ustala, jak wtedy wyrażały się prymat i synodalność na różnych szczeblach Kościoła, czyli szczeblu lokalnym, regionalnymi i powszechnym, przy uwzględnieniu za każdym razem aspektów kanonicznych, liturgicznych i eklezjologicznych. Ważne jest też zrozumienie statusu tego dokumentu. Nie jest to jeszcze porozumienie teologiczne między Kościołami prawosławnym i katolickim. Jest to dokument komisji, która owszem posiada pewien autorytet, ponieważ w jej skład wchodzą przedstawiciele różnych Kościołów prawosławnych i Kościoła katolickiego. Teraz dokument ten zostanie poddany ocenie teologów i wydziałów teologicznych. Czekamy na ich opinie. Od tego będzie zależał ciąg dalszy dialogu i wypracowanie sposobu na to, by pogodzić prymat i kolegialność w pojednanym Kościele.

ŹRÓDŁO:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/23/o_destivelle_powa%C5%BCny_krok_naprz%C3%B3d_w_dialogu_z_prawos%C5%82awiem/1260242


„Bądźcie świadkami miłosierdzia” hasłem XVI Dnia Papieskiego


Hasłem XVI Dnia Papieskiego, który obchodzony będzie 9 października, będą słowa „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podkreślił, że w obchodzonym w Kościele Roku Miłosierdzia hasłem obchodów Dnia Papieskiego nie mogły być inne słowa.

„Bądźcie świadkami, bo w świadectwie zawiera się głoszenie, modlitwa i wypraszanie miłosierdzia Bożego i w świadectwie zawiera się także czynienie Bożego miłosierdzia. Dlatego takie hasło przyjęliśmy, aby przypomnieć i przeżyć na nowo ten ważny fragment nauczania papieskiego, jakim jest nauczanie o miłosierdziu Bożym, ale także, by otworzyć swoje serca na działania miłosierne wobec ludzi potrzebujących” - powiedział kard. Nycz.

Tradycyjnie już w ramach Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka na program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

ŹRÓDŁO:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/23/%E2%80%9Eb%C4%85d%C5%BAcie_%C5%9Bwiadkami_mi%C5%82osierdzia%E2%80%9D_has%C5%82em_xvi_dnia_papieskie/1260238


ŚW. MATKA TERESA Z KALKUTY WE WSPOMNIENIACH
Część 4 - "My to robimy dla Chrystusa"


W 1955 r. powstał w Kalkucie Dom Opuszczonego Dziecka. Obecnie w Indiach i poza ich granicami w domach opieki sióstr mieszka i uczy się ponad 80 tys. dzieci opuszczonych, odrzuconych i umierających. Siostry znajdowały je na śmietnikach, na ulicy. Wśród nich były dzieci chore, niewidome i niepełnosprawne. Dzięki Matce Teresie wiele z nich udało się uratować, często też były adoptowane przez rodziny z różnych krajów świata.

Od 1957 r. misjonarki miłości pomagają trędowatym. W 1961 r. Matka Teresa założyła dla nich osadę Shantinagar (Miejsce Pokoju). Skarbonki podczas zbiórki na ten cel opatrzyła napisem: "Dotknij trędowatego swoim sercem". W jej oczach odrzucenie tych ludzi przez społeczeństwo i pozbawienie możliwości godnego życia było nieszczęściem większym niż sama choroba. Trędowaci pod kierunkiem sióstr nauczyli się wykonywać proste prace, zarabiając w ten sposób na własne utrzymanie. Przestali być "wyrzutkami" społeczeństwa, poczuli się potrzebni innym.

"Największą chorobą świata nie jest ani trąd, ani rak. Jest nią samotność, świadomość, że jest się opuszczonym i zapomnianym przez wszystkich" - twierdziła Matka Teresa. Podkreślała, że "ludzie, którzy nie doświadczają radości i miłości, którym brak normalnych ludzkich relacji, cierpią w sposób najtragiczniejszy, a ich liczba ciągle wzrasta".

W 1985 r. powstał w USA pierwszy ośrodek dla chorych na AIDS. "Mam nadzieję, że ludzie ci będą żyli i umierali w pokoju dzięki pomocy i opiece naszych sióstr, a także innych ludzi" - mówiła w czasie otwarcia, przyjmując pierwszych 15 pacjentów. Obecnie domy dla chorych na AIDS istnieją już w kilku innych krajach.

"Mam świadomość, że jesteśmy maleńką kroplą w wielkim oceanie nędzy i cierpienia, ale jeżeli nie byłoby tej kropli, to ludzkie cierpienie i nędza byłyby jeszcze większe" - mówiła Matka Teresa o swoim dziele i pracy misjonarek miłości.

ŹRÓDŁO:
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,19835,wspomnienie-bl-matki-teresy-z-kalkuty.html


AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE:
WARSZAWA i NASZE OKOLICE


BIEŻĄCE WYDARZENIA:
http://archidiecezja.warszawa.pl/


MROKÓW POMAGA


1 - Pomoc dla Patryka Fiuka z Tarczyna

"Przekaż 1% swojego podatku na leczenie Patryka Fiuka. Od urodzenia chorego na Mukowiscydozę. To bardzo proste! Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym podać nazwę fundacji, która opiekuje się Patrykiem.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce-Zdroju,
numer KRS: 0000064892.
Więcej info o Patryku:
http://www.patrykfiuk.pl/index.html
http://www.facebook.com/events/214766281946671/


2 - 1% na mieszkankę Tarczyna Kasię Markowską.
Więcej szczegółów na jej temat
można znaleźć pod adresem
http://www.kasiamarkowska.pl
KRS: 0000037904
w polu "Cel szczegółowy 1%":
10374 Markowska Katarzyna


3 - Możesz wspomóc Misyjne Dzieło Pomocy
Ad Gentes wysyłając SMS
pod nr 72032 o treści MISJE
Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT)
Więcej informacji o projekcie:
http://www.adgentes.misje.pl/mozesz-pomoc-295/sms-72032-298


4 - POMOC dla SEMINARIUM MISYJNEGO
"REDEMPTORIS MATER" W WARSZAWIE

Przekaż 1% podatku na seminarium lub dokonaj wpłaty.
NUMER KONTA (dla wpłat w Polsce):
Archidiecezjalne Seminarium Redemptoris Mater
ul. Heroldów 12, 01-991 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA
dla PLN: 96 1030 1654 0000 0000 0873 8301 5 - WESPRZYJ AKCJE CARITAS

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM W AKCJI KROMKA CHLEBA:
http://kromkachleba.caritas.pl/

Wesprzyj fundusz pomocy uchodźcom, informacje na stronie:
http://www.caritas.pl/

5 - JAK MOŻESZ WSPOMÓC POLSKI CZERWONY KRZYŻ?

1. Zostań regularnym darczyńcą Polskiego Czerwonego Krzyża.

Konto bankowe:
13 1160 2202 0000 0000 2987 3563
Millennium Bank SA

Do przelewu zagranicznego należy podać dodatkowo kod:
IBAN: PL13 1160 2202 0000 0000 2987 3563
SWIFT: BIGBPLPWXXX

Przekazane darowizny można odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

2. Przekaż dary rzeczowe dla naszych podopiecznych
3. Zostań wolontariuszem
4. Zostań Honorowym Dawcą Krwi.

Szczegóły na:
http://www.pck.pl/pages,8_19.html


LICZNIK ODWIEDZIN
dzięki uprzejmości stat.4u.pl

(KLIKNIJ LOGO)

stat4u