...
         aktualności          sakramenty          o parafii          linki          kontakt         

„Początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chryste.”
Św. Stanisław Kostka - Odpust parafialny 21 września 2014r.


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII MROKÓW!

ZAPLANUJ SWÓJ CZAS NA MODLITWĘ! - PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KOLEJNO:

1 - PRAKTYCZNY KALENDARZ PARAFII MROKÓW, A W NIM:
WYDARZENIA, GODZINY LITURGII NA KAŻDY DZIEŃ, INTENCJE MSZALNE, WOLNE TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH
*Aby poznać szczegóły, wystarczy kliknąć opis pod datą danego wydarzenia*
2 - BIEŻĄCE OGŁOSZENIA Z ŻYCIA PARAFII
*Dodatkowo kilka krótkich artykułów z życia Kościoła, o liturgii i świętych*
3 - AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE Z WARSZAWY I OKOLIC: m.in. koncerty i wykłady
*Wszystkie linki pod wydarzeniami są aktywne - wystarczy je skopiować i otwierać w nowym oknie*
4 - WAŻNE DATY Z ŻYCIA PARAFII MROKÓW

ZACHĘCAMY DO CZĘSTEGO KORZYSTANIA i ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE PARAFII!


*KALENDARZ PARAFII MROKÓW*
Stan na 08.09.2014r.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE, LITURGIA SŁOWA,
ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ:
http://www.niedziela.pl/spis_liturgia.php


INTENCJE i OGŁOSZENIA PARAFIALNE


*INTENCJE MSZALNE:
/wszystkie intencje można znaleźć powyżej - w kalendarium/

Sobota, 20 września 2014

17:00 Ślub Ryszarda Kowalczyka
18:30 Ślub Karoliny Krawczyk i Przemysława Osiadacza
Obu Parom życzymy miłości i wielu łask Bożych na długie lata.
Polecajmy Młodych w naszych modlitwach! *Uwaga! Wyjątkowo nie będzie mszy o 18:00.


Niedziela, 21 września 2014r.
*ODPUST PARAFIALNY* ku czci św. STANISŁAWA KOSTKI

08:00
1) za + Adama Źdzalika w VII rocz. śm.

10:00 UROCZYSTA MSZA DLA RODZIN Z DZIEĆMI
1) za Mariannę i Stanisława Sierpińskich i Janinę Olczak
2) za + Halinę Książek w I rocz. śm.

12:00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA
1) za Parafian, Dobroczyńców i wszystkich Przyjaciół Parafii Mroków,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski
i opiekę naszego Patrona, św. Stanisława Kostki
2) int. dziękczynna w 18 rocznicę Ślubu Marzeny i Antoniego.
Gratulujemy Jubilatom!


*BIEŻĄCE OGŁOSZENIA na 21.09.2104r.

1. W czwartek 18 września przypada liturgiczne święto naszego Patrona, św. Stanisława Kostki, jednak u nas będziemy je świętować w przyszłą niedzielę - 21 września.

2. Św. Stanisław Kostka patronuje Polsce, Dzieciom, Młodzieży i oczywiście naszej Parafii. Zachęcamy do częstej modlitwy za wstawiennictwem naszego Patrona!

3. W przyszłą niedzielę (21.09) na uroczystą mszę o 10:00 zapraszamy szczególnie Rodziców i Dzieci.
*
Po mszy o 10:00 rozpoczniemy
przygotowanie do Sakramentu I Komunii Świętej.

4. Na Sumie odpustowej o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Stanisława i w miarę sprzyjającej aury - procesja wokół kościoła.

5. W przyszłą niedzielę (21.09) będzie także można wesprzeć KUL:
przeprowadzimy zbiórkę do puszek.

6. 21 września obchodzimy też Dzień Środków Społecznego Przekazu. Polecajmy w modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości.

7. Czternastego września rozpoczął się IV Tydzień Wychowania
pod hasłem „Prawda fundamentem wychowania”.
Z tej okazji Episkopat Polski skierował
List Pasterski pt. „Wychowywać do prawdy”.
Jest on dostępny pod poniższym linkiem:
http://www.pwp.mkw.pl/index.php/wychowywac-do-prawdy/

8. Serdecznie zapraszamy naszych Parafian i Gości na Pielgrzymkę do Wilna-Ostrej Bramy, która odbędzie sie w dniach 17-19 października tego roku. W drodze odwiedzimy Kowno, a w drodze powrotnej miejsce cudu eucharystycznego w Sokółce. Koszt - 450 zł. Mamy już 15 osób na liście. Zapisy w zakrystii po mszach świętych.

9. Czytajmy prasę katolicką.

10. Uroczystość odpustowa to także okazja do podziękowania wszystkim, którzy przez cały ten rok na różne sposoby wspierali inicjatywy i ważne wydarzenia w naszej Parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom, Ofiarodawcom i Przyjaciołom Parafii Mroków. Prosimy o dalszą pomoc. Będziemy się za Was modlić w czasie odpustowej Sumy w niedzielę o 12:00.

Zapraszamy na Uroczystości wszystkich Parafian i Gości.


UCZCIE PRAWDY!
Biskupi do Rodziców i Wychowawców na Tydzień Wychowania
14-21 września 2014r.


Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Jest on obchodzony zawsze w tygodniu, w którym przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (18 września). Z okazji Tygodnia Wychowania przygotowywane są pomoce katechetyczne dostępne na stronie www.tydzienwychowania.pl, a także płyta z wykładami o wychowaniu. Co roku biskupi kierują też do wiernych list pasterski na Tydzień Wychowania.

W liście pasterskim na IV Tydzień Wychowania biskupi zaapelowali o odwagę i zapał w wychowywaniu do prawdy. "Uczcie jej innych! Wychowujcie do niej wszystkich, których Wam Pan Bóg powierzył! Nie dajcie się zwieść namiastkami prawdy czy półprawdami! Brońcie się przed manipulacją ze strony tych, którzy są niechętni Chrystusowi i Jego Kościołowi" - zwrócili się do rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy.

- Od tego jak rozumie się człowieka, zależą przyjęte cele i metody wychowania. Spór o wizję człowieka nie jest więc tylko akademicką dyskusją, którą można śledzić w beznamiętny sposób - podkreśla ks. Marek Studenski, autor konferencji dla duszpasterzy i wychowawców z okazji Tygodnia Wychowania.

Czy można oczekiwać od dziecka zwierzania się ze wszystkich problemów, jeśli wie, że zostanie osądzone i skarcone, zanim jeszcze skończy mówić? Czy można liczyć na szczerość dziecka, które ma świadomość, że i tak mu nikt nie uwierzy? Właśnie dlatego - jak podkreśla ks. Marek Studenski - pierwszym zadaniem rodziców i wychowawców w sferze wychowania do prawdy jest rozwijanie atmosfery sprzyjającej temu, by relacja między nimi a dzieckiem była szczera i oparta na prawdzie.

Źródło i cały artykuł:
http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=7532


CO WIESZ O NASZYM PATRONIE,
ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE?


Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia nie przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, na których niekiedy musiał bywać także Stanisław, nakazywał gościom umiar w żartach, gdyż inaczej chłopiec może omdleć. Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 r. Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną sławą. Codziennie odprawiano Mszę świętą. Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępowali do sakramentu pokuty i do Komunii. Modlono się przed lekcjami i po nich. Na pierwszym roku wykładano gramatykę, na drugim "nauki wyzwolone", na trzecim - retorykę. Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego przygotowania w Rostkowie. Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również język grecki. Zachowały się zeszyty Stanisława z błędami poprawianymi ręką nauczyciela. Pozostały również notatki dotyczące problemów religijnych, jakie poruszano, aby chłopców przygotować także pod tym względem i umocnić ich w wierze katolickiej. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty i biczował się. Taki tryb życia nie mógł się podobać kolegom, wychowawcy i bratu. Uważali to za rzecz niemoralną, a Stanisława za "dziwaka". Usiłowali go przekonywać złośliwymi przycinkami "jezuity" i "mnicha", a potem nawet biciem i znęcaniem skierować na drogę "normalnego" postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, dlatego nawet brał lekcje tańca. Nie potrafił się jednak w tym odnaleźć. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, był pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Święty Stanisław Kostka otrzymuje Dzieciątko Jezus z rąk Maryi Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stanisław nie mógł liczyć. Zdobył się więc na heroiczny czyn: zorganizował ucieczkę, do której się starannie przygotował. Było to 10 sierpnia 1567 r. Legenda osnuła ucieczkę szeregiem niezwykłych wydarzeń. O jej prawdziwym przebiegu dowiadujemy się z listu samego Stanisława. Za poradą swojego spowiednika, o. Franciszka Antonio, który był wtajemniczony w jego plany, Stanisław udał się nie wprost do Rzymu, gdzie byłby łatwo pochwycony w drodze, ale do Augsburga, gdzie przebywał św. Piotr Kanizjusz, przełożony prowincji niemieckiej. Spowiednik Stanisława stwierdza, że w drodze otrzymał on również łaskę Komunii świętej z rąk anioła, kiedy wstąpił do protestanckiego kościoła w przekonaniu, że jest to kościół katolicki. W Augsburgu nie zastał Piotra Kanizjusza, dlatego podążył dalej do Dylingi. Trasa z Wiednia do Dylingi wynosi około 650 km. W Dylindze jezuici mieli swoje kolegium. Tam Stanisław został przyjęty na próbę. Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorów: sprzątanie ich pokoi i pomaganie w kuchni. Stanisław boleśnie przecierpiał tę decyzję. Ufając jednak Bogu, starał się wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej. Po powrocie do Dylingi św. Piotr Kanizjusz bał się przyjąć Stanisława do swojej prowincji w obawie przed gniewem rodziców i ich zemstą na jezuitach w Wiedniu. Mając jednak od miejscowych przełożonych bardzo dobre rekomendacje, skierował go wraz z dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu z listem polecającym do generała. Droga była długa i uciążliwa. Stanisław z towarzyszami odbywał ją przeważnie pieszo. Dotarli tam 28 października 1567 r.

Święty Stanisław Kostka otrzymuje Komunię św. z rąk anioła Stanisław został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja. Było z nim wtedy około 40 nowicjuszów, w tym czterech Polaków. Rozkład zajęć nowicjatu był prosty: modlitwy, praca umysłowa i fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, konferencje mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości, dyskusje na tematy życia wewnętrznego i kościelnego. Stanisław rozpoczął nowicjat pełen szczęścia, że nareszcie spełniły się jego marzenia. Ojciec jednak postanowił za wszelką cenę go stamtąd wydostać. Wykorzystał w tym celu wszystkie możliwości. Do Stanisława wysłał list, pełen wymówek i gróźb. Za poradą przełożonych Stanisław odpisał ojcu, że ten powinien raczej dziękować Bogu, że wybrał jego syna na swoją służbę. W lutym 1568 r. Stanisław przeniósł się z kolegium jezuitów, gdzie mieszkał przełożony generalny zakonu, do domu św. Andrzeja na Kwirynale, w którym pozostał do śmierci. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie 18 lat. W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) napisał list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana. Wieczorem tego samego dnia poczuł się bardzo źle. 13 sierpnia gorączka nagle wzrosła. Przeniesiono go do infirmerii. 14 sierpnia męczyły Stanisława mdłości. Wystąpił zimny pot i dreszcze, z ust popłynęła krew. Była późna noc, kiedy zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił, aby go położono na ziemi. Prośbę jego spełniono. Przepraszał wszystkich. Kiedy mu dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: "To jest własność Najświętszej Matki". Zapytany, czy nie ma jakiegoś niepokoju, odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle w pewnej chwili, jak zeznał naoczny świadek, kiedy Stanisław modlił się, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Po północy 15 sierpnia 1568 r. przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu obrazek Matki Bożej, a on nie zareagował na to uśmiechem, przekonano się, że cieszy się już oglądaniem Najświętszej Maryi Panny w niebie.

Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Wieść o śmierci świętego Polaka rozeszła się szybko po Rzymie. Starsi ojcowie przychodzili do ciała i całowali je ze czcią. Wbrew zwyczajowi zakonu ustrojono je kwiatami. Z polecenia św. Franciszka Borgiasza, generała zakonu, ciało Stanisława złożono do drewnianej trumny, co również w owych czasach było wyjątkiem. Także na polecenie generała magister nowicjatu napisał o Stanisławie krótkie wspomnienie, które rozesłano po wszystkich domach Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Warszewicki ułożył dłuższą biografię Stanisława. W dwa lata po śmierci współbracia udali się do przełożonego domu nowicjatu, aby pozwolił im zabrać ze sobą relikwię głowy Stanisława. Kiedy otwarto grób, znaleziono ciało nienaruszone. Proces kanoniczny trwał jednak długo. W latach 1602-1604 Klemens VII zezwolił na kult. 18 lutego 1605 r. Paweł V zezwolił na wniesienie obrazu Stanisława do kościoła św. Andrzeja w Rzymie oraz na zawieszenie przed nim lampy i wotów; w 1606 r. ten sam papież uroczyście zatwierdził tytuł błogosławionego. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw w Rzymie w domu św. Andrzeja, a potem w Polsce. Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego. Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów w roku 1670 na odprawianie Mszy świętej i brewiarza o Stanisławie w dniu 13 listopada. W roku 1674 tenże papież ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Dekret kanonizacyjny wydał Klemens XI w 1714 r. Jednak z powodu śmierci papieża obrzędu uroczystej kanonizacji dokonał dopiero Benedykt XIV 31 grudnia 1726 r. Wraz z naszym Rodakiem chwały świętych dostąpił tego dnia również św. Alojzy Gonzaga (+ 1591). Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym patronem młodzieży polskiej. Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy; oręduje także za studentami i nowicjuszami jezuickimi, a także za polską młodzieżą.

Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).

W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec.

Źródła:
www.mateusz.pl
www.niedziela.pl
www.brewiarz.pl


Duch prowadzi na spotkanie braci!
PAPIEŻ FRANCISZEK o misji Kościoła
Watykan, Audiencja Ogólna, 17 września 2014r.


„Kościół od chwili swych narodzin jest katolicki, czyli «symfoniczny», i nie może być inny jak katolicki, nastawiony na ewangelizację i spotkanie ze wszystkimi – mówił Papież. – Słowo Boże można dziś czytać we wszystkich językach. Wszyscy mają Ewangelię we własnym języku, by móc ją czytać. I wrócę do tego samego: dobrze jest mieć ze sobą książeczkę Ewangelii, nosić ją w kieszeni czy torebce i w ciągu dnia przeczytać z niej jakiś fragment. To dobrze nam zrobi. Ewangelia jest rozpowszechniona we wszystkich językach, bo Kościół i głoszenie Jezusa Chrystusa Odkupiciela mamy na całym świecie. I dlatego mówi się, że Kościół jest katolicki, bo jest powszechny”.

Oznacza to – kontynuował Franciszek – misyjny charakter wspólnoty wiernych. Tak było od zarania Kościoła, gdy uczniowie po zesłaniu Ducha Świętego nie pozostają zamknięci w Wieczerniku, lecz wychodzą na świat dzielić się z innymi Dobrą Nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak narodziła się również ciągłość samego Kościoła i jego misji, którą zawiera się w słowie „apostolski”.

„Wyobraźmy sobie, że grupa chrześcijan czyni tak: «My jesteśmy wybrani, tylko my», a potem wymiera – mówił dalej Papież. – Umiera najpierw duchowo, potem cieleśnie, bo nie ma życia i nie jest zdolna go przekazywać, wzbudzać nowych ludzi, narodów, bo nie jest apostolska. A to właśnie Duch prowadzi na spotkanie braci, także tych najbardziej odległych w każdym znaczeniu tego słowa, aby mogli dzielić z nami miłość, pokój, radość, które Zmartwychwstały Pan pozostawił w darze”.

Swoją katechezę o powszechności i apostolskości Kościoła Ojciec Święty zakończył pochwałą misji, którą w przeszłości i obecnie podejmowało tak wielu ludzi w obcych krajach na różnych kontynentach:

„Opowiadał mi jeden z brazylijskich kardynałów, który pracuje też w Amazonii, że gdy tam jedzie z wizytacją do jakiejś miejscowości, idzie zawsze na cmentarz, by odwiedzić groby misjonarzy: księży, sióstr i braci zakonnych, apostołów, którzy tam poszli głosić Ewangelię. I jego zdaniem ci wszyscy mogliby już teraz być kanonizowani, bo porzucili wszystko, by głosić Jezusa Chrystusa. Dzięki składajmy Panu, że nasz Kościół ma tak wielu misjonarzy i misjonarek i że tak wielu wciąż potrzebuje! Dziękujmy za to Panu. Być może wśród tylu młodych, chłopców i dziewcząt tutaj obecnych, ktoś zechce zostać misjonarzem – śmiało! To piękne nieść Ewangelię Jezusa. Odwagi!” – zakończył Franciszek.

Tekst pochodzi ze strony
http://pl.radiovaticana.va/news/2014/09/17/audiencja_og%C3%B3lna:_katecheza_o_podstawach_misyjno%C5%9Bci_ko%C5%9Bcio%C5%82a_/pol-825785


Odrzućmy patriotyzm zapomnienia
Biskup Guzdek modlił się za Ofiary sowietów
Warszawa, 17 września 2014r.


Słowami Orwella Georga Orwella "Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością", homilię rozpoczął biskup polowy WP Józef Guzdek

Za ofiary agresji sowieckiej w 75. rocznicę wkroczenia do Polski Armii Czerwonej modlono się przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.

Centralne uroczystości, przy asyście honorowej Wojska Polskiego, z udziałem kombatantów, rodzin sybiraków, władz państwowych i prezydent stolicy rozpoczęła Msza św.

- Jeśli chcemy budować przyszłość, trzeba odkłamać przeszłość – mówił w homilii biskup polowy WP Józef Guzdek. Przypomniał, że przez wiele lat uczniom w szkole przypominano prawdę o 1 września, a omijano informacje o agresji z 17 września i o tajnym porozumieniu Ribbentrop-Mołotow. - Surowo zabronione były słowa „Katyń, Ostaszków, Bykownia, Kołyma” - mówił. Zauważył, że Warszawa musiała długo czekać na znak upamiętniający zbrodnie sowieckie, ale gdy już powstał, stał się symbolem wielu narodów i wielu wyznań.

- Odrzućmy patriotyzm zapomnienia. Poważny rachunek sumienia powinni zrobić ci, którzy przekazywali młodemu pokoleniu zakłamaną historię. Powinni zmienić postępowanie ci, którzy nadal to robią. Trzeba powiedzieć zdecydowane „nie” tym, którzy kłaniają się okolicznościom, a nie idą za prawdą – apelował bp Guzdek. Przestrzegał, by nie przechodzić obojętnie wobec tego, co wydarzyło się 75 lat temu.

- Trzeba dziękować za wolną Polskę, ślubować, że nie zapomnimy o historii, oraz prosić o pokój, dialog i zrozumienie w nadziei, że zostaniemy wysłuchani – zakończył biskup polowy.

Źródło i pełny artykuł:
http://warszawa.gosc.pl/doc/2162842.Odrzucmy-patriotyzm-zapomnienia


ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - PAMIĘTAMY!


Osiemnastego maja 2014r. obchodziliśmy 94. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Dziękujemy Bogu za wielkiego świętego rodaka. W naszych subiektywnych wspomnieniach wracamy do Jego nauczania, aby czerpać ze skarbnicy wiedzy, madrości i wiary - depozytu, który zostawił nam św. papież Polak, aby Jego nauczenie było jak cenne drogowskazy na drogach naszego życia...


ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II DO MŁODYCH O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE
przy Jego Grobie na rzymskim Kwirynale:

http://www.youtube.com/watch?v=opZ6F7ag8aU

*

JAN PAWEŁ II O KRZYŻU

Podczas spotkania z młodzieżą
na pl. św. Jana na Lateranie, 02.04.1998r.

Tak, Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. (...) Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, która przypisuje wartość tylko temu, co ma pozór piękna i co sprawia przyjemność, chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić Krzyż. Ta moda kulturowa obiecuje sukces i szybką karierę, nakłaniając do realizacji własnych dążeń za wszelką cenę; zachęca do nieodpowiedzialnego przeżywania płciowości i do życia pozbawionego celu, wyzbytego szacunku dla innych.

Otwórzcie oczy, młodzi przyjaciele: to nie jest droga prowadząca do radości i do życia, ale ścieżka wiodąca w przepaść grzechu i śmierci. Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 16, 24-25). (...)

Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (...)

Bez Boga Krzyż nas przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (...) Weź Krzyż!, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!

Źródło:
http://www.zrodlo.krakow.pl/old-zrodlo/Archiwum/2005/16_nr_specjalny_jp2/14_2.html

*

ŻYCIORYS JANA PAWŁA II DLA AMBITNYCH:
http://www.centrumjp2.pl/jan-pawel-ii/biografia-jana-pawla-ii/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II


AKTUALNE WYDARZENIA RELIGIJNE: WARSZAWA i NASZE OKOLICE


*20-21 września 2014r.
XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
PONIŻEJ LINK:
ZAPROSZENIE
Do wszystkich Ludzi Pracy w Polsce
Do Duszpasterzy Ludzi Pracy
oraz plan Pielgrzymki:
http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=7504


*20.09.2014r. - sobota o 17:0)
W TARCZYNIE RUSZYŁO KINO PRZY NOWYM DOMU KULTURY
(Tarczyn, ul. Stępkowskiego 17) BILETY ZA 5 ZŁ, wskazana rezerwacja!
POLECAMY W TĘ SOBOTĘ FILM "CHCE SIĘ ŻYĆ"
Historia chorego na mózgowe porażenie Mateusza,
który podejmuje trudną walkę o godność
i prawo do normalnego życia.
Repertuar Kina:
http://www.gok-tarczyn.pl/kino-za-rogiem/


*21 września 2014 r., godz. 16:00
Ostatni koncert organowy w ramach:
XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
Organy Archikatedry Warszawskiej
w Warszawie (2014 r.)
w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
w Warszawie (ul. Świętojańska 8),
początek koncertu o godz. 16:00.
Program koncertu:
http://www.kapitula.org/mfmo.html


*21.09.2014r., niedziela, po mszy o 18:00
DZIĘKCZYNNY KONCERT MARYJNY PO PEREGRYNACJI
Zaprasza Proboszcz Parafii św. Szczepana w Raszynie
SZCZEGÓŁY:
http://www.swszczepan.pl/index.php/232-koncert-ave-maria-21-09-2014-r


*II FESTIWAL PSALMÓW - 21 września 2014 r. godz. 19.00
Męski Zespół Wokalny Kairos
pod dyrekcją Borysa Somerschafa wykona
nieznane kompozycje psalmowe wschodnich tradycji.
Na lutni UD grać będzie Tadeusz Czechak.
Zapraszamy do Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego w Warszawie, Al. Solidarności 74
Wstęp wolny.


*21 września 2014 r., niedziela, o godz. 19.00
KATEDRA POLOWA, W-WA, UL. DŁUGA 13/15
RECITAL ORGANOWY, wstęp wolny!


*28 września 2014r., godz. 18:00
CHARYTATYWNY KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ
VIVALDI, CZTERY PORY ROKU
Kościół środowisk twórczych,
W-Wa, Plac Teatralny 20
Wykonawcy: Collegium Musicum Sanctae Ceciliae
Wstęp wolny.

*

WAKACYJNE SPACERY SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW WARSZAWY

Spacery szlakiem kościołów Warszawy
są organizowane w każdą środę o 17.30
i sobotę o 14.30 do 27 września
i trwają ok. dwóch godzin.
Zbiórka przy Księgarni na Miodowej (ul. Miodowa 17/19).
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.informacja-warszawa.pl/dokumenty/warszawa-bezplatne-spacery-szlakiem-kosciolow-warszawy-11092,1.html


WAŻNE DATY Z ŻYCIA PARAFII MROKÓW


21 WRZEŚNIA 2014r. - NIEDZIELA
*ODPUST PARAFIALNY*
ku czci św. STANISŁAWA KOSTKI
Msze o 8, 10 i 12-uroczysta Suma z procesją

17-19 PAŹDZIERNIKA 2014r. /pt-nd/
*PIELGRZYMKA DO WILNA-OSTREJ BRAMY*
Serdecznie zapraszamy naszych Parafian i Gości
Zapisy po mszach w zakrystii.


LICZNIK ODWIEDZIN
dzięki uprzejmości stat.4u.pl

stat4u